Konec množíren koncipientů? Poslanci upravovali novelu zákona o advokacii

Už chybí jen podpis prezidenta Foto: archiv

Poslanci ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny dnes posvětili pozmněňovací návrh, podle kterého jeden advokát – školitel, bude moci mít pět koncipientů. Původní návrh počítal se třemi. Cílem novely zákona o advokacii je podle předsedy výboru Jeronýma Tejce (ČSSD) zvýšit kvalitu výchovy a vzdělávání koncipientů, kteří někdy velkým kancelářím slouží jako levná pracovní síla. Tejc označil takové kanceláře jako „množírny koncipientů“.

Novelu si podle jednoho z předkladatelů Martina Plíška z TOP 09 žádalo řešení praktických a technických otázek advokátní praxe a školení koncipientů. „Připomněl bych, že návrh vznikl ve spolupráci s Českou advokátní komorou i Ministerstvem spravedlnosti,“ řekl poslanec.

V zákoně nakonec zůstala lhůta devíti měsíců na vykonání advokátní zkoušky a strop za poplatek za zkoušku deset tisíc korun. Po vykonání advokátní zkoušky také bude možné školit koncipienta už po jednom roku praxe, původně v návrhu byla lhůta tří let. Za koncipientskou praxi se také bude považovat praxe v legislativě Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových.

Nedojde také k rozšíření pravomocí advokátů pro ověřování listin a zůstane tak zachován současný stav.

Zapracován byl postih za tzv. vinklaření. Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poskytne právní služby opakovaně a za úplatu, ačkoli není advokátem. Přestupky bude řešit resort spravedlnosti a za vinklaření bude hrozit pokuta až tři miliony korun.

Debata na výboru se točila hlavně kolem počtu advokátů. „Rozumím tomu, že nevyřčeným snem advokátného stavu je omezit počet advokátů jako u notářů,“ uvedl poslanec Štěpán Stupčuk (ČSSD). Podle něj by nebylo efektivní regulovat počet advokátu ztěžováním podmínek vstupu do advokacie.

Pavel Blažek (ODS) zase upozorňoval, že jedním z nedostatků ve školení koncipientů je jejich nedostatečná docházka k soudu. „Neměl by být koncipient připuštěn ke zkoušce po absolvování 50 civilních řízení?“ tázal se v plénum exministr spravedlnosti, ale sám si odpověděl, že by taková podmínka byla nerealizovatelná a příliš tvrdá. „Právnické fakulty nám chrlí další a další právníky a my nevíme, co s nimi. Je to vada systému. Koncipienti to mají čím dál horší. Množírny nikam nevedly a začínající advokát ani nevěděl, kam si u soudu sednout,“ dodala Marie Benešová z ČSSD.


Jaké pozmněňovací návrhy prošly?

1. správní trestání vinklaření,
2. zavedení analogické úpravy podmínky vysokoškolského vzdělání dle § 5 zákona o advokacii rovněž do notářského řádu,
3. zkrácení vyžadované právní praxe školitele ze tří na jeden rok,
4. rozšíření limitu počtu koncipientů na jednoho školitele ze tří na pět,
5. vypuštění rozšíření oprávnění advokáta činit prohlášení o pravosti podpisu v případech, kdy to zákon nevyžaduje,
6. vypuštění zrušení limitace poplatku za zkoušku a maximální doby, do které musí Komora umožnit uchazeči vykonat zkoušku,
7. započitatelnost právní praxe zaměstnanců ÚZSVM do právní praxe advokátního koncipienta,
8. legislativně-technické změny navržené legislativním odborem.


Zástupce ČAK, místopředseda představenstva Robert Němec byl potěšen, že pozměňovací návrhy nepředstavují koncepční změnu v návrhu zákona. „Zákon není veden snahou o uzavření advokacie a vytvoření numerus klausus, to v dnešní ekonomice nemá místo,“ reagoval na námitky Stupčuka.
Podle Němce dnes existují kanceláře, které mají problém sehnat koncipienty, takže je nesmyslné klást další překážky. „Chceme zkvalitnit výchovu koncipientů. Tři koncipienti jsou zhruba množství, které je schopen advokát vzdělávat,“ dodal Němec. Nakonec poslanci jejich počet navýšili na pět.

Zástupce ČAK naopak odmítl návrh uznávání praxe na ÚZSVM. „Je to penetrace principu, koncipient se při školení má naučit vystupovat i jako advokát a naučit se advokátní etice,“ uvedl.

Předloha, kterou podporuje ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) i vláda, by také výslovně umožnila pozastavení výkonu advokacie na vlastní žádost advokáta.

Advokát by mohl být podle novely vyškrtnut ze seznamu advokátů kvůli porušení povinnosti být pojištěný – nyní je nutné vést proti němu kárné řízení. Další novinka by měla zabránit situacím, kdy je advokát sice pojištěný, ale s mnohem nižším limitem plnění, než odpovídá újmě, kterou by mohl při poskytování právních služeb způsobit.

Zákon byl zařazen k projednání ještě na nynější 55. schůzi, v případě posunutí v programu by byla novela v druhém a třetím čtení projednána až na další sněmovní schůzi v dubnu 2017.

Účinnost novely zákona o advokacii byla nově navržena od 1. 9. 2017.

Eva Paseková