Pondělí, 15. srpna, 2022

Pelikán před poslanci a zástupci justice obhajoval elektronický generátor rozdělování věcí

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Elektronický generátor rozdělování věcí dál víří emoce mezi zástupci justice a ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem (ANO). Atmosféra na úterním podvýboru pro justici a soudní samosprávu tak byla poměrně výbušná. Poslanci nakonec přijali usnesení, ve kterém je mimo jiné uvedeno, že by se generátor měl nejprve otestovat například na insolvenční agendě.

Zavedení automatického přidělování kauz soudcům v rámci novelizace občanského soudního řádu označil ministr spravedlnosti za Robert Pelikán (za ANO) za protikorupční opatření. Aktuálně se soudcům rozděluje práce podle postupného „kolečka“ daného rozvrhem práce. Algoritmus, který navrhuje ministerstvo, by vyloučil lidský faktor a rozděloval věci náhodně. „Bohužel se v praxi ukazuje, že minimálně v některých případech se tento systém daří zmanipulovat,“ uvedl už dříve ministr na adresu současného systému.

V připomínkovém řízení Pelikánův návrh odmítl jak Nejvyšší soud, tak Nejvyšší správní soud a v anketě České justice se k němu většina předsedů krajských soudů postavila vlažně.

Atmosféra při jednání podvýboru, kterého se kromě ministra Pelikána zúčastnili předsedové krajských a nejvyšších soudů, byla poměrně vyhrocená. Zástupci justice se k návrhu staví odmítavě. Pelikán dokonce předsedovi Nejvyššího správního soudu Josefu Baxovi řekl, že si přečetl jiný materiál, než navrhovanou úpravu. Baxa v meziresortním připomínkovém řízení poukázal na vágní a nekonkrétní odůvodnění navrhované úpravy, na apriorní nedůvěru v soudce a předsedy soudů nebo absurdní představu o vyloučení lidského faktoru při přípravě rozvrhu práce. V úterý nechtěl jednání podvýboru komentovat.

Předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa na archivní tiskové konferenci s exministryní Helenou Válkovou a předsedou NS Pavlem Šámalem Foto: MSp
Předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa na archivní tiskové konferenci s exministryní Helenou Válkovou a předsedou NS Pavlem Šámalem Foto: MSp

„Zdůrazňovali jsme, že ten systém nemůže předpokládat všechny varianty, které v běžném provozu mohou nastat. Princip samotný by byl použitelný, ale v celé řadě věcí to bude těžko aplikovatelné. Nemůže to platit na Nejvyšším soudu nebo malých soudech, kde nemají dvě soudní oddělení. Ale tento problém může být i u větších soudů,“ řekl České justici předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra s tím, že změna by neplatila ani pro přípravné řízení. Zástupcům justice se nelíbí ani to, že se nápad opírá o argument nedůvěry v to, jak jsou dnes věci rozdělovány.

Jaké usnesení přijak justiční podvýbor?

  1. bere na vědomí informaci ministerstva spravedlnosti k automatickém generátoru rozdělování věcí,
  2. pověřuje předsedkyni podvýboru či jí pověřeného člena podvýboru informovat ÚPV o proběhlé diskuzi,
  3. doporučuje, aby ÚPV věnoval problematice zavedení automatického generátoru rozdělování věcí zvýšenou pozornost a zároveň upozorňuje na nedůvěru a pochybnosti uplatněné jedotlivými zástupci justice, kteří se účstnili jednání podvýboru k této věci,
  4. doporučuje zvážit možnost případného zavedení a vyzkoušení automatického generátoru přidělování věcí pouze v některých agendách, například insolvenční.

Podle předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala na jednání nezazněly žádné nové argumenty. „Zkoušení na insolvenční agendě jsme navrhoval již na kolegiu předsedů soudů,“ uvedl.

Debata bude pokračovat na čtvrtečním jednání ústavně právního výboru.

Eva Paseková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY