Ředitel Finanční správy Janeček k ministru Jurečkovi: Zakládáte účinnou taktiku proti České republice

V červnu 2017 pak generální ředitel finanční správy Martin Janeček oznámil, že úřady prověří všechny subjekty, jichž se vydání korunových dluhopisů týká. Celkem se tak kontroly dotknou více než 1500 firem. Foto: mfcr

Generálního ředitele Finanční správy Martina Janečka rozlítil ministr zemědělství Marian Jurečka tak, že mu Janeček adresuje ostrý otevřený dopis. Janečka pobouřily Jurečkovy výroky o nevyšetřování korunových dluhopisů, u kterých se neplatí daň, které vydal Agrofert a jeho vlastník Andrej Babiš je koupil. Podle Janečka je volání po kontrole politizace korunových dluhopisu a Jurečka svými výroky zakládá potenciálně účinnou taktiku proti českému státu. FS nebude kontrolovat, když si to někdo přeje.

Babiš dluhopisy své vlastní společnosti koupil za 1,482 miliardy korun v roce 2013. Korunové dluhopisy, ze kterých se ze zákona neplatila daň, vydávaly i jiné společnosti. Postup by ale mohl být ve skutečnosti podle některých souzen jako daňový únik. „Jestliže ředitel Finanční správy nebude schopen udělat efektivní kontrolu u těch firem, které tehdy využily v těch dvou letech ty vysoké emise, a zkontrolovat, za jakých podmínek a jakým způsobem byly ty dluhopisy financovány, tak na tom místě nemá co dělat,“ řekl Jurečka v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce. „Musí předložit, že ve věci koná, jestli nekoná, tak pro mne je to flagrantní porušení povinnosti ředitele finanční správy,“ dodal.

Vy vyzýváte Kalouska, já vyzývám vás!

Na tyto podle slov ředitele Generálního finančního ředitelství Martina Janečka „vzkazy“ následovala okamžitá reakce ve formě otevřeného dopisu Marianu Jurečkovi. „Vy sám v otázkách přibližně po 40. minutě vyzýváte pana Kalouska ke konkrétní specifikaci toho, co má být považováno za nežádoucí konání směrem k Vaší osobě, v diskuzi o registru smluv. Po Vašem vzoru Vás k tomu vyzývám já vůči mé osobě a vůči Finanční správě. Uveďte konkrétně, jak má podle Vašeho názoru Finanční správa v této problematice postupovat. Jaké kontroly má provádět, co má v rámci kontrol ověřovat a jaká ustanovení a kterých zákonů má aplikovat,“ uvádí v dopisu, který je vyvěšen na webu Finanční správy její ředitel Martin Janeček.

Následně od Jurečky žádá odborné stanovisko: „S ohledem na průběh diskuze bych také rád požádal o odborné doplnění, kdy, tj. za jaká zdaňovací období, má podle Vašeho názoru takto Finanční správa konat, a pro případnou další odbornou diskuzi zejména na základě čeho má být daň vyměřena nebo doměřena,“ píše na webu Finanční správy její ředitel.

Odpovězte mi na tyto otázky

Poté ministra Mariana Jurečku žádá o konkrétní odpovědi: „V návaznosti na Vaše velmi silná veřejná prohlášení bych speciálně chtěl požádat o odpovědi na následující otázky, které jste dnes otevřel: Co jste měl konkrétně na mysli slovy, ze kterých vyplývá, že má ředitel Finanční správy udělat efektivní kontrolu? Na základě čeho se domníváte, že námi prováděné kontroly efektivní nejsou? Jak si představujete, že ředitel Finanční správy musí předložit, že v dané věci koná?“

Voláním po kontrole dluhopisy politizujete
Podle ředitele Finanční správy Janečka zakládá ministr Marian Jurečka svými výroky potenciálně účinnou taktiku proti státu: „Voláním po efektivní kontrole politizujete toto téma. Zakládáte tak proti České republice potenciálně účinnou odvolací námitku, že daň z případného dodanění korunových dluhopisů vzešla z účelového daňového řízení, které bylo jistě i účelově vedeno. To je poměrně obligátní procesní námitka, se kterou se nezřídka Finanční správa setkává a může vést v soudních řízeních k závěru, že daň byla doměřena ,za každou cenu´. Natož když takovéto politicko-mediální ingerence zatíží často i bez nich složitá a různě vypjatá daňová řízení,“ uvádí doslova Janeček ve svém otevřeném dopise Jurečkovi.

FS nebude kontrolovat tam, kde si někdo přeje
Podle ředitele Martina Janečka použitím slov „efektivní“ celé sdělení působí navíc tak, že „vlastně už není co kontrolovat, protože věc je jasná“. „Mou odpovědí je, že Finanční správa nebude dělat ,efektivní kontrolu´ tam, kde si to někdo přeje. Finanční správa vede řádné daňové kontroly tam, kde k tomu dle zásad daňového řízení, spatřuje důvod. A nevylučuji, že to může být i v souvislosti s korunovými dluhopisy. Máte-li ale informace či indicie, že Finanční správa nepostupuje podle platných právních předpisů, odkazuji Vás na Vaši 40. minutu,“ zlobí se ředitel Janeček.

Jurečka nutí Janečka porušit zákon
Poté ředitel Janeček konstatuje, že ministr Jurečka ho nutí k porušování zákona: „Naplnění výzvy k předložení, že ve věci konám, je dost problematické, protože mě nutíte k porušení zákona, konkrétně daňového řádu. Tato norma upravuje daňovou mlčenlivost, která neumožňuje zveřejnit ani skutečnost, zda je kontrola prováděna či nikoliv, natož nějaké další skutečnosti z daňového řízení.“

Ředitel Martin Janeček pak dopis uzavírá: „V diskuzi pana Kalouska obviňujete, že měl legislativně konat. S tím, že problematika korunových dluhopisů měla být řešena legislativně, s Vámi zcela souhlasím. Z této skutečnosti vyplývá závěr, že legislativní úprava ke zdanění korunových dluhopisů z předmětného období chybí.“
Irena Válová