Vláda chce nové ministerstvo. Pro vědu

Až 157 zaměstnanců, dvě stě milionů na provoz a vlastní budovu by si vyžádal plán Úřadu vlády na zřízení nového ministerstva. Tím by se mělo stát Ministerstvo pro výzkum a vývoj. Vyplývá to z materiálu, který budou projednávat ministři.

Místopředseda vlády Pavel Bělobrádek a jeho tým předkládá svým vládním kolegům materiál v němž navrhuje zřízení nového ministerstva, které by pod sebou mělo kompletní řízení vědeckých a inovačních programů. Spadaly by pod něj také Grantová a Technologická agentura České republiky. Právě Bělobrádek už de facto ministrem pro výzkum je, ale jeho kompetence nejsou zdaleka tak rozsáhlé, jako by byly šéfa nově zřízeného ministerstva.

O roztříštěnosti této oblasti svědčí skutečnost, že v posledním období byla problematika výzkumu, vědy a inovací svěřena sedmi ministerstvům (MŠMT, MPO, MV, MO, MZd, MK, MZe) a dvěma agenturám (Grantová agentura ČR a Technologická agentura ČR). „Výzkumnou komunitu pak tvoří především veřejné výzkumné instituce, univerzity a vysoké školy, resortní výzkumné ústavy, soukromé výzkumné instituce a podniky,“ upozorňují Bělobrádkovi podřízení. „Pokud jde o veřejnou výzkumnou instituci jako specifickou právnickou osobu, jejímž hlavním předmětem činnosti je výzkum, včetně zajišťování infrastruktury výzkumu, vymezený zákonem o podpoře výzkumu, vývoje a inovací, lze konstatovat, že se za 10 let své existence v praxi jednoznačně osvědčila a není tudíž spatřován žádný právní či faktický důvod k opuštění či zásadnímu přehodnocení tohoto konceptu,“ dodávají.

„Návrh dále reaguje na podněty z aplikační praxe dosavadního zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací“ nebo „zákon č. 130/2002 Sb.“). Dalším jeho cílem je proto odstranění některých výkladových problémů a celkové zrevidování a zefektivnění právní úpravy podpory VaVaI (věda výzkum a inovace – pozn. red.),“ píše se v důvodové zprávě k předkládanému materiálu.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

 

Jiří Reichl