Dvě a půl miliardy na pět let. Další „obr“ kšeft pro Českou poštu od vnitra

Ministerstvo vnitra chce, aby datové schránky dále provozovala Česká pošta. Právníci však upozorňují na rizika spojená s veřejnou podporou.

Od roku 2009 bylo odesláno více než 420 milionů datových zpráv a informační systém datových schránek se stal jedním ze spolehlivých pilířů eGovernmentu. Takové tvrzení je napsáno hned na začátku materiálu vypracovaném ministerstvem vnitra, které je nyní v meziresortním připomínkovém řízení. Chovancovi podřízení v něm popisují, proč by datové schránky měla i nadále provozovat Česká pošta spolu se svými subdodavateli.

Zakázka by měla za 2,5 miliardy korun by měla být zadána v tzv. jednacím řízení bez uveřejnění na základě § 29 písm. q) zákona č. 134/2016 Sb., (zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, jde-li o veřejnou zakázku na služby zadávanou veřejným zadavatelem jinému veřejnému zadavateli nebo několika veřejným zadavatelům na základě výhradního práva přiznaného právním předpisem nebo uděleného na základě právního předpisu).

„Ze zákona je správcem systému Ministerstvo vnitra a provozovatelem držitel poštovní licence, kterým je Česká pošta, s.p. Vzhledem k blížícímu se konci stávající smlouvy začne Ministerstvo vnitra jednat s provozovatelem systému o smlouvě na zajištění provozu informačního systému datových schránek na období dalších pěti let. Součástí zakázky budou i úpravy služeb a funkcionalit, které vycházejí z legislativních změn, aktuálních trendů v oblasti ICT služeb a požadavků na zajištění kybernetické bezpečnosti,“ uvádí se v materiálu pro ostatní ministerstva. Podle něj je předpokládaná hodnota veřejné zakázky 500 mil. Kč bez DPH ročně. Na období pěti let tedy tato hodnota činí 2,5 mld. Kč bez DPH. „Doba trvání smlouvy – 5 let – byla stanovena jako optimální s ohledem na to, že kratší doba by nebyla ekonomická s ohledem na nutné investice dodavatele. Závazek na delší dobu by však nebyl v souladu s pravidly veřejné podpory EU,“ uvádí úředníci.

Veřejná podpora České pošty ze strany Ministerstva vnitra ČR?

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

03Jiří Reichl