Pondělí, 4. července, 2022

K policii by mohli nově nastoupit i cizinci, navrhuje vládě Chovanec

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Cizí státní příslušník nebo středoškolák bez maturity by nově mohli nastoupit k Policii ČR. Vyplývá to z materiálu „Koncepce rozvoje Policie ČR do roku 2020“, kterou v aktualizované podobě předkládá policejní prezident a ministra vnitra ke schválení vládě.

Důvodem předložení aktualizované koncepce jsou změny, které nastaly v průběhu roku 2016, tedy především sloučení Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) s Útvarem pro odhalování finanční kriminality a korupce (ÚOKFK) a vznik nového útvaru, Národní centrály pro boj s organizovaným zločinem (NCOZ). Tyto změny vyvolaly spory jak uvnitř policie samotné, tak i mezi vedením policie a státního zastupitelství a vedly také ke koaliční krizi, kdy se proti sloučení útvarů postavilo hnutí ANO miliardáře Andreje Babiše. Projednávání koncepce bylo pozastaveno, což u vedení policie a na ministerstvu vnitra vyvolalo obavy z „oslabení legitimity Koncepce“ a proto bylo rozhodnuto o její aktualizaci a novému předložení.

„Dalším identifikovaným rizikem z roku 2016 je oslabení legitimity koncepce. Koncepce byla na pracovní úrovni předložena Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který její projednání v rámci 29. schůze dne 8. června 2016 přerušil a dosud se k bodu nevrátil. Schválení Koncepce na úrovni vlády ČR je dle názoru Ministerstva vnitra pro dosažení jejích cílů nezbytné. Prozatímní absence tohoto schválení totiž oslabuje legitimitu aktivit vykonávaných v souvislosti s implementací koncepce“, stojí v předkládací zprávě, kterou má spolu s aktualizovanou Koncepcí Česká justice k dispozici.

Ministr vnitra Milan Chovanec Foto: Facebook

Mezi hlavní, konkrétní, novinky aktualizované koncepce patří navrhovaná opatření, jimiž vedení policie reaguje na problém s naplňováním cílového stavu příslušníků sboru. Vedle snížení nároků na vzdělání či fyzické předpoklady se zmiňuje také možnost lepších platových podmínek pro vybrané profese.


Navrhovaná opatření (aktualizované znění Koncepce rozvoje Policie ČR do roku 2020):

  • modifikace normativního rámce požadavků na fyzickou, resp. zdravotní způsobilost uchazečů v závislosti na povaze vykonávané služby tak, aby tyto požadavky odpovídaly reálnému stavu populace (úprava příslušné vyhlášky zavedením IV. sloupce pro specialisty tak, aby bylo umožněno jejich využití v Policii ČR);
  • podpora specializace policejních činností tak, aby alespoň část z nich bylo možno plnohodnotně vykonávat i s nižší fyzickou způsobilostí (praktické zužitkování předchozího opatření, v podstatě respektování reálně nastartovaného trendu a jeho pozitivní využití);
  • modifikace normativního rámce ve smyslu otevření nástupních služebních míst i pro populaci bez středoškolského vzdělání s maturitou – zavedení příkladu činnosti pro služební hodnost referent v rámci nařízení vlády č. 104/205 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech (resort disponuje soustavou středních a vyšších policejních škol, v nichž mohou takoví policisté potřebné vzdělání po nástupu k Policii ČR získat); současně bude provedena analýza možností resortu (zejména vyšších a středních policejních škol MV) zajistit osobní rozvoj ve smyslu zvýšení vzdělání těmto policistům;
  • modifikace normativního rámce v otázce nezbytnosti státní příslušnosti k České republice u policistů – toto opatření předpokládá využití ve výjimečných případech jako potírání mezinárodního terorismu nebo obchodu s omamnými a psychotropními látkami;
  • dodržení harmonogramu realizace opatření Koncepce (je nezbytné zachovat možnost nabírat nové příslušníky podle původního harmonogramu, pružně reagovat na změny trhu práce např. po ukončení regulace kurzu koruny) s podmínkou vázání přidělování finančních prostředků podle skutečné obsazenosti (zachování hospodárnosti realizace Koncepce);
  • modifikace normativního rámce v oblasti odměňování a benefitů příslušníků Policie ČR (realizace záměrů resortu ve vztahu ke služebním příjmům příslušníků Policie ČR).

(epa)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY