Novela zákona o advokacii prošla druhým čtením, právní pomoc chudším lidem se možná rozšíří

Dnes už minulá Poslanecká sněšmovna Foto: archiv

Právní pomoc chudším lidem na státní útratu se možná rozšíří o udílení právních rad, zastupování ve správních řízeních a v řízení před Ústavním soudem. Poslankyně ANO Helena Válková navrhla v dnešním druhém čtení připojit úpravu k poslanecké novele o advokacii, jež upravuje mimo jiné zkoušky advokátů a kárná opatření. Opoziční KSČM žádá prostřednictvím Zdeňka Ondráčka bezplatnou pomoc i pro zastupování před nejvyššími a krajskými soudy. O podobě předlohy by měla Sněmovna hlasovat na květnové schůzi.

Válkové pozměňovácí návrh připravilo ministerstvo spravedlnosti. Stát by měl nově zaštítit udílení ústních právních rad lidem, kteří mají příjem do trojnásobku životního minima. Žadatelé by se po zaplacení stokorunového regulačního poplatku na Českou advokátní komoru. Každý nemajetný člověk by měl ročně nárok na schůzky v celkovém čase dvě hodiny, přičemž minimální délka sezení by činila půl hodiny.

Státem garantovaná právní pomoc pro nemajetné se má rozšířit i na správní řízení, tedy zjednodušeně řečeno na rozhodování úřadů o právech a povinnostech lidí. Stejně by byl státem odměněn i advokát vybraný komorou k zastupování nemajetného stěžovatele u Ústavního soudu. Ministerstvo spravedlnosti by rozšíření bezplatné právní pomoci přišlo ročně zhruba na 34 milionů korun bez daně z přidané hodnoty.

Poslanecká novela autorů z řad ČSSD, ANO TOP 09 a ODS předpokládá, že advokát by mohl školit nejvýše tři koncipienty, nyní jejich počet omezen není. Ústavně-právní výbor doporučil zvýšit počet na pět koncipientů. Omezení má podle předkladatelů zlepšit jejich školení.

Navrhovanou úpravu advokátní zkoušky, která se skládá z písemné a ústní části, předkladatelé zdůvodňují rostoucím počtem uchazečů o její složení a snahou o zvýšení kvality jejich přípravy. Autoři chtějí, aby zkoušce předcházel písemný test k ověření teoretických znalostí zájemců. Ke zkoušce by byli připuštěni pouze v případě jeho úspěšného složení.

Nová kárná opatření by se podle předlohy týkala prohřešků souvisejících s knihou o prohlášeních o pravosti podpisu a se správou cizího majetku. Advokáti, kteří by se deliktů dopustili, by mohli o právo vedení této knihy nebo o právo správy cizího majetku až na tři roky přijít. Nebyl by podle předlohy navíc vyloučen jejich další postih, například napomenutí nebo peněžitá pokuta.

Advokát by mohl být podle novely vyškrtnut ze seznamu advokátů kvůli porušení povinnosti být pojištěný – nyní je nutné vést proti němu kárné řízení. Další novinka by měla zabránit situacím, kdy je advokát sice pojištěný, ale s mnohem nižším limitem plnění, než odpovídá újmě, kterou by mohl při poskytování právních služeb způsobit.

Právní výbor také žádá zavedení až třímilionové pokuty za opakované poskytování právních služeb za úplatu bez oprávnění. Za neoprávněné označení ‚advokát‘ by mohlo ministerstvo spravedlnosti udělit sankci až 200.000 korun. Obdobnou úpravu sankcí výbor navrhuje pro neoprávněné poskytování notářských služeb a exekuční činnosti.

(čtk)