Soudcovská unie: Bez kariérního řádu nelze osobu bez praxe jmenovat soudcem NS

Předsednictvo soudcovské unie na jednom z minulých sněmů Foto: Eva Paseková

Soudcovská unie se důrazně ohradila proti dohodě předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala a ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), podle které by talár soudce Nejvyššího soudu mohli obléct i akademici. „Soudcovská unie zdůrazňuje, že bez existence kariérního řádu pro soudce obecných soudů a závazných pravidel pro jmenování externistů nelze osobu bez soudní praxe jmenovat soudcem Nejvyššího soudu. V opačném případě je zpochybněna nezávislost justice a záruka odborného rozhodování,“ uvedla SU v prohlášení. Šámal pro Českou justici zatím pouze řekl, že jde o složitou problematiku, kterou nelze vysvětlit v několika větách.

Předseda NS Pavel Šámal se s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem dohodl, že by talár mohli obléci i akademici bez praxe z obecné justice. „Názorové spektrum obohatí všechny tyto skupiny. Má-li Nejvyšší soud jako jeden z hlavních úkolů sjednocovat judikaturu, bude to nanejvýš prospěšné. Ostatně, již nyní jsou akademici a dokonce jeden bývalý advokát u Nejvyššího soudu ve funkci poradců a jejich přínos je zřejmý. V tuto chvíli stojí za to, postoupit dál,“ uvedl už dříve Šámal. Na dnešní prohlášení Soudcovské unie pak podrobněji reagovat nechtěl a slíbil, že České justici o celé problematice poskytne obsáhlý rozhovor.

Předsedkyně Soudcovské unie přitom zpočátku nijak kritická nebyla. „Vysoké soudy by měly být otevřeny špičkovým odborníkům zejména z akademické sféry. Na druhou stranu by bylo dobré to řešit společně s jasný- mi pravidly kariérního postupu pro soudce. V současné době žádná neexistují, takže například soudce okresního soudu nemá jasno v tom, za jakých okolností může vystoupat až k tomu nejvyššímu,“ řekla Daniela Zemanová MF Dnes.

Nyní se Soudcovská unie důrazně ohrazuje proti snižování významu práce soudců nižších stupňů. V úterý 11. dubna také pořádá v pražském Obecním domě tiskovou konferenci, kde hodlá svůj postoj prezentovat.

SU se také ohradila proti tomu, aby došlo ke změně rozdělování věcí v rámci novelizace občanského soudního řádu. „Zřízení automatického generátoru, jehož činnost by byla řízena a spravována Ministerstvem spravedlnosti ČR, považuje Soudcovská unie za nepřípustné zejména z důvodu porušení principu oddělení moci výkonné a moci soudní,“ uvedla Unie ve stanovisku.

(epa)