Unie táhne proti dumpingu: Zvýší české mzdy a čínské ceny?

Evropská komise chce, aby každý zaměstnanec dostával aspoň minimální mzdu aktuálně platnou ve členském státě, kde zrovna pracuje. Navíc připravuje nový sociální pilíř, který má přispět k rovnosti a spravedlnosti. Zároveň vyjednává s Parlamentem a Radou, jak ochránit místní průmysl před nekalým dovozem.

Díky letadlům a chytrým telefonům rychleji překonáváme vzdálenosti, starý kontinent i celá planeta vypadá menší, ale rozdíly mezi různými státy zůstávají značné. Firma může zaměstnávat lidi v chudší zemi, aby ušetřila na mzdách (sociální dumping) a hotové zboží potom nabízet na bohatším trhu, kde nasadí poměrně nízké ceny (cenový dumping). Evropská unie celou problematiku řeší a zatímco uvnitř sebe sama naráží na rozpory, v zahraniční politice může zaujmout jednotný postoj.

Směrnice o vysílání pracovníků

Celý text je přístupný předplatitelům Legislativního monitoru.

Přihlásit se Registrovat se Více informací

Petr Woff