Vězeňská služba hledá dodavatele na 1500 samopalů za 60 milionů korun bez DPH na čtyři roky

Staré samopaly chce Vězeňská služba vyměnit Foto: bereaka.cz

Výběrové řízení na dodavatele 1500 kusů osobních samopalů ráže 9×19 mm, stejné množství popruhů a 6000 kusů zásobníků na 30 nábojů vyhlásila Vězeňská služba. Podle zadání výběrového řízení bude úkolem dodavatele dodat předmětný počet kusů žádaného zboží během čtyř let. Uzávěrka nabídek je 16. května 2017 v 10,00 hodin.

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dobu čtyř let s jedním vybraným dodavatelem na dodávky 1 500 kusů samopalů jako osobních zbraní jednotlivce, zásobníků na 30 nábojů v počtu 6000 kusů a 1 500 nosných popruhů k samopalům, uvádí se v zadání.

Termín pro doručení nabídek je 16. května 2017 v 10,00 hodin, kdy budou současně neveřejně otevřeny obálky.

Zveřejněná cena poptávky odboru logistiky Vězeňské služby je 60 milionů korun bez DPH. Avšak nabídková cena tvoří podle zadání 60% hodnotících kritérií, zbylých 40% jsou výsledky uživatelských zkoušek, které se odehrají ve třech etapách.

Z příloh u veřejné zakázky vyplývá, že Vězeňská služba hodlá nyní používané samopaly nahradit novými: „Samopal kategorie PDW (Personal Defence Weapon) v ráži 9 x 19 mm (dále také „zbraň“), který svými TTP a používanou municí nahradí technicky zastaralé 7,65 mm samopaly Sa vz. 61, které jsou nevhodné pro vedení střelby v budovách (odraz střel, nedostatečný zastavovací účinek). Zbraň je určena k vedení boje na krátkou vzdálenost a k plnění speciálních úkolů. Požadovaná zbraň by měla mít nízkou hmotnost a malé rozměry, umožňující skryté nošení a její použití i ve velmi omezeném prostoru. Uvedená ráže zbraně je kompatibilní se zbraněmi zavedenými ve státech NATO. Výsledkem pořízení uvedené zbraně je především zjednodušení procesu pořizování munice a dalšího logistického zabezpečení,“ uvádí se v příloze Základní technická specifikace samopalu 9×19.

V rámci hodnocení vlastností zbraní budou hodnotitelé posuzovat tři kategorie: vzhled a provedení zbraně, uživatelské vlastnosti a ostrou střelbu, přičemž přesná pravidla mají jetě jednotlivé etapy zkoušek včetně ostré střelby ze vzorku: „Každý předložený vzorek bude podroben zkoušce funkce a to tak, že z něj hodnotitelé v různých režimech střelby vystřelí minimálně 500 ks nábojů 9 mm Luger z produkce firmy Sellier Bellot se střelou FMJ o hmotnosti 7,5g (115grs). Pro stanovení přesnosti vystřelí hodnotitelé z každého předloženého vzorku tři skupiny po deseti ranách na mezinárodní pistolový terč 50/20  ve vzdálenosti 20m a to v poloze vleže nebo v sedě s oporou. Sleduje a vyhodnocuje se poloha středního bodu zásahu od záměrného bodu a sekundárně i charakteristika rozptylového obrazce,“popisuje zadávací dokumentace program zkoušky nabízené zbraně.

Oznámení o výběrovém řízení podepsal 4. dubna 2017 náměstek generálního ředitele Vězeňské služby pro ekonomiku a investice Pavel Skřička, výběrové řízení bylo následně zahájeno a jako nadlimitní zakázka zveřejněno v rejstříku 10. dubna 2017.

Irena Válová