Dokument: SONS píše Ústavnímu soudu ve věci podvodu s penězi EU

V současné době se také v celé kauze čeká na rozhodnutí o odvolání proti usnesení o schválení reorganizačního plánu u vrchního soudu Foto: archiv

Prostřednictvím svého zástupce Jana Urbana píše Společnost na obranu nespravedlivě stíhaných (SONS) Ústavnímu soudu. Na základě podnětů zaslaných do Brna SONS požaduje okamžité propuštění Radima Špačka odsouzeného v kauze spojené s tunelováním evropských fondů Phare.

SONS, o jehož založení Česká justice informovala, chce poukazovat u vybraných případů na pochybení zejména na straně státního zastupitelství. Podle zástupce organizace Jana Kalvody je tuzemská justice ve špatné kondici a 27 let po Sametové revoluci její profesionalita, kvalita a předvídatelnost klesla na samé dno a to i při srovnání s obdobím komunismu.

O co v kauze, kterou SONS vybral jako první, jde? Deset obžalovaných se podle spisu snažilo v letech 2004 a 2005 z likvidačního zůstatku Nadace pro rozvoj regionů (NRR) vyvést složitým způsobem přes různé firmy 144 a 85 milionů korun. Šlo o nevyčerpaný zůstatek z peněz, které EU od roku 1994 poskytla na podporu malého a středního podnikání v Česku.

Urban Ústavnímu soudu nabízí své prohlášení a navrhuje svědeckou výpověď ve věci ústavní stížnosti RNDr. Radima Špačka. „Toto prohlášení činím s vědomím odpovědnosti za podané údaje i případnou svědeckou výpověď,“ uvádí zástupce SONS.

Česká justice má podnět SONS k dispozici. Případ je podle spolku od samého počátku v roce 2005 zatížen zásadními vadami postupu orgánů činných v trestním řízení, jako jsou:


  1. vadný popis skutku trestního řízení (vadné vymezení relevantních jednání skupiny osob a jejich kauzality), vedoucí ke zkreslení předmětu domnělé trestné činnosti a zahrnutí RNDr. Radima Špačka a Ing. Petra Formana do údajného zločinného spiknutí
  2. opomíjení a zamlčování důkazů, svědčících ve prospěch obžalovaných soudu a jejich utajování před obhajobou
  3. opomenutí jednat z úřední povinnosti, tedy nečinnost vůči podloženým podezřením ze spáchání trestných činů jinými osobami, než – posléze – obžalovanými s následkem, že nikdy nebyla šetřena skutečná trestná činnost, přímo a kauzálně související s trestní věcí odsouzeného Radima Špačka a obžalovaného Ing Petra Formana.

Celou argumentaci si můžete přečíst zde.

Jan Urban proto žádá Ústavní soud, aby rozhodování soudů nižších instancí zevrubně posoudil a propustil Špačka z výkonu trestu.

(epa)