Martin Plíšek: Oddlužovací novela a zákon o znalcích i kvůli vládní krizi nemají šanci

Právní expert TOP 09 Martin Plíšek stojí za programem strany v oblasti justice Foto: archiv

Oddlužovací novela insolvenčního zákona nebo nový zákon o znalcích čekají „zaparkované“ před prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Oba návrhy už podle opozičního poslance a právního experta TOP 09 Martina Plíška nemají po vypuknutí vládní krize šanci na schválení. Podle Plíška bude TOP 09 prosazovat zřízení Nejvyšší rady soudnictví.

Jak podle vás současná vládní krize ovlivní přijímání zákonů? Je šance, že se za této situace ještě podaří prosadit oddlužovací novelu insolvenčního zákona a zákon o znalcích?
Ve Sněmovně teď budou mít šanci jen ty zákony, na kterých existuje všeobecná shoda napříč politickým spektrem a které jsou alespoň ve druhém čtení. Tyto dva mezi ně rozhodně nepatří.

Oddlužovací novela byla vládní prioritou. Zejména ANO a ČSSD vyzdvihuje to, že díky této změně by se i beznadějně zadlužení lidé mohli dostat z dluhové pasti. Proč jste proti?
Návrh ministra Pelikána považuji za morální hazard, který podporuje neplacení dluhů. Novela by umožnila oddlužení i osobám prakticky nemajetným, kterým bude stačit pouze snaha o uspokojení věřitelů, kteří tak nemohou jakkoliv ovlivnit splácení svých pohledávek. Oddlužení by mělo představovat výjimku při splnění přesných a přísných pravidel. Navržená novela tento princip opouští a umožňuje bez větších obtíží „generální pardon“. Je možné, že zde již dochází k porušení ústavního práva na ochranu vlastnictví věřitelů. Tento návrh je socialistický experiment, který podporuje neodpovědné a útočí na věřitele a jejich práva. Místo toho, aby ministr Pelikán připravil nové procesní předpisy, protože ty stávající jsou již velmi zastaralé, tak jeho ministerstvo ztrácí čas předkládáním zbytečných a nesmyslných zákonů nebo dílčích novel.

Bude ještě na plénu projednáván váš návrh novely o znalcích, když podle vás není šance prosadit nový zákon?
Opakovaně jsem se snažil svůj návrh novely zákona o znalcích zařadit na program schůzí Sněmovny, vládní koalice to bohužel neumožnila. Můj návrh řeší hlavní problémy znalecké činnosti: zavádí povinné vstupní zkoušky pro znalce, možnost přezkoušet jejich znalosti a pozastavit jejich činnost a celoživotní vzdělávání znalců. Čekalo se ale na návrh ministra Pelikána.
 
A co novela občanského soudního řádu, která má zavést elektronický generátor? Myslíte si, že i přes krizi vlády by sněmovnou mohla projít?
Ostatní části novely kromě generátoru nejsou tak sporné, byť jde o dílčí řešení problémů. Na ústavně právním výboru jsem navrhl jeho úplné vypuštění, protože se podle mého názoru jedná o nepromyšlený experiment. Návrh sice neprošel, ale předložím jej znovu ve druhém čtení na plénu. Ministrem Pelikánem navržené řešení nemá většinovou podporu poslanců. Vedle mého návrhu na vypuštění generátoru z novely se zřejmě znovu objeví ještě návrh na jeho zavedení pro insolvenční řízení. Myslím si však, že revoluční a hlavně nesmyslné novinky bychom v závěru volebního období neměli zavádět.

Hnutí ANO k vámi navrhované novele zákona o advokacii „přilepilo“ ve druhém čtení návrh ministerstva spravedlnosti na bezplatnou právní pomoc. Jak takový postup z hlediska legislativního procesu hodnotíte?
Zákon o bezplatné právní pomoci je velkým dluhem této vlády. Jednotliví členové se dohadovali, kdo ji bude poskytovat. Nakonec se ministerstvo spravedlnosti rozhodlo tuto oblast řešit novelou zákona o advokacii. Jsem spolu s kolegy napříč spektrem předkladatelem jiné novely tohoto zákona, která je nyní ve druhém čtení. Kolegyně Válková k němu předložila pozměňovací návrh o bezplatné právní pomoci. Je otázka, jestli její návrh bude schválen. Představa ministerstva spravedlnosti byla, že by se tato činnost měla týkat jen ústavního a správního práva, což je pro mě nepřijatelné. Není to ale poprvé, kdy liknavost a neschopnost ministerstva spravedlnosti musí svojí aktivitou nahrazovat poslanci. O podpoře pozměňovacích návrhů budeme ještě jednat. Jde o to, aby bezplatná právní pomoc skutečně fungovala.

Zástupce ČAK Robert Němec, děkan Jan Kuklík a poslanec Martin Plíšek Foto: PF UK – Karolína Homolová

V dlouhodobém programu TOP 09 Vize 2030 píšete, že „ke špatnému stavu českého práva a nevalnému mínění o něm značně přispívá rovněž pomalost soudních řízení, nekonečné průtahy v řízeních a často také nepředvídatelnost a překvapivost soudních rozhodnutí. Vydání pravomocného soudního rozhodnutí trvá často neúměrně dlouho. V takovém případě právo ovšem nemůže plnit svou klíčovou funkci.“ Jak byste chtěl tento stav zlepšit v praxi?
Vize je dlouhodobý strategický dokument pro tři volební období. Podrobnosti pro to nejbližší období budeme mít ve volebním programu pro období 2017-2021. Nicméně mohu prozradit, že v něm budeme mít zavedení závazných lhůt pro prvoinstanční soudní rozhodnutí tam, kde to bude možné, a to zejména v oblasti občanského, obchodního a rodinného práva. Lidé, podnikatelé a firmy se musí svých práv a nároků domoci v reálném čase.

„Stát podporuje široké vzdělávání obyvatelstva v ústavním systému a právním řádu. Lidé jsou si vědomi svých práv a svých povinností, ve společnosti díky tomu převažuje vědomí, že porušování a obcházení pravidel se nikomu nevyplácí.“ Další citace z vašeho dlouhodobého programu. To zní opravdu ušlechtile, ale jak byste toho chtěli dosáhnout? Právo se i díky tvořivosti poslanců natolik specializuje, že se v něm už dnes nevyznají ani sami právníci.
To máte pravdu. Máme prý asi 15 000 platných právních předpisů, ve kterých se často nevyzná laická, ale ani odborná veřejnost. Je třeba začít s rušením zbytečných zákonů a regulací, aby náš právní systém nebyl nepřehlednou džunglí. Také by měl být daleko transparentnější proces tvorby zákonů a dalších právních předpisů. Na internetu by měly být přístupné od stádia vzniku záměru až po jejich publikaci ve Sbírce zákonů. Stejně tak by měla být zavedena digitální RIA.

Jste předsedou finančního podvýboru ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny. Jak pokračuje tendr na elektronické náramky pro vězně?
Běží proces posuzování námitek uchazečů u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Tento projekt má značné zpoždění. Všichni poslanci finančního podvýboru by byli rádi, kdyby se elektronické náramky začaly používat. Já si do budoucna dokážu představit jejich zavedení nejen pro domácí vězení.

Martin Plíšek, Miroslav Kalousek a Marek Ženíšek z TOP 09 Foto: top09.cz

TOP 09 chce širší využití alternativních trestů. Opět je to bohulibá myšlenka, ale jak soudce přimět, aby takové tresty více udělovali?
Právě zavedení elektronických náramků by tomu mohlo pomoci. Je třeba také zmodernizovat trestní právo a u méně závažných trestných činů umožnit alternativní tresty. Stav, kdy máme téměř nejvíce přeplněné věznice v Evropě, je totiž neúnosný. Tresty odnětí svobody navíc často nemají výchovný charakter.

Proč TOP 09 nemá ve své Vizi zřízení Nejvyšší rady soudnictví?
Návrh na diskusi o zřízení Nejvyšší rady soudnictví budeme mít ve zmíněném volebním programu pro období 2017-2021. Ministerstvo spravedlnosti totiž nevykonává správu soudnictví dobře. Bylo by také vhodné, aby soudci měli svoji reprezentaci, která by za ně vystupovala. V soudcovské radě by samozřejmě neměli být zastoupeni jen soudci, ale i zástupci dalších justičních profesí.

Eva Paseková