Čtvrtek, 28. října, 2021

Pelikán k oddlužovací novele: Insolvenčním soudům se ulevilo. Mají volnou kapacitu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Díky schválení novely insolvenčního zákona se českým soudům ulevilo a na případné schválení nové tzv. oddlužovací novely jsou připraveny. Při debatě v rámci prvního čtení v Poslanecké sněmovně to řekl ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Soudy už dříve varovaly, že schválení novely zvýší odhadem nápad insolvenčních úseků až o 100 procent. Větší množství věcí bude také znamenat sledování a kontrolu velkého množství probíhajících řízení.

Do procesu oddlužení by podle nejnovějšího návrhu mohli vstoupit dlužníci v podstatě bez ohledu na výši svých závazků. Proces by trval tři, pět nebo sedm let v závislosti na výši splacených dluhů. Předloha by odstranila nynější vstupní podmínku, podle níž musí být dlužník schopen uhradit v pěti letech aspoň 30 procent svých dluhů. Hranice by nebyla stanovena. Novela podle poslanců pravicové opozice prakticky říká, že se dluhy nemusí platit, předsedové soudů se zase obávají vyšší zátěže.
„I s vaší pomocí – já vám za to velice děkuji – tady přednedávnem prošla novela, která výrazně přesunula zátěž spojenou s administrací oddlužení ze soudu na insolvenční správce, tzn. insolvenčním soudům se ulevilo a tato nová volná kapacita tedy jim umožňuje zpracovat více případů,“ řekl Pelikán minulý týden poslancům s tím, že navíc se obchodní agenda přesunula z krajských soudů na okresy.  „A ti soudci, kteří toto soudili, tak jsou „volní“ a tedy mají kapacitu, kterou budou moci případně použít na insolvence, kam je také postupně převádíme v současné době, protože tam prostě už moc jiných agend nám vlastně nezbývá,“ dodává ministr. Vytvořily se tak podle něj kapacitní rezervy.

Soudci varují, že tento typ soudů je už nyní značně přetížen množstvím vyřizované agendy. „Pokud vyjdeme z faktu, že navržená změna by umožnila podat návrh na povolení oddlužení cca 400 tisíc lidí, kteří mají více exekucí, pak by o znamenalo, že v relativně krátkém časovém úseku zatíží ins. soudy nápad nových věcí v rozsahu 150 až 250 tisíc návrhů; nápad nových návrhů je momentálně asi 30 tisíc návrhů za rok, nápad 200 tis. je tak nápadem na asi 6-7 let. tzn. navýšení 6x až 7x vyšší zatížení než doposud. Pokud by měla být tato problematika řešena posílením soudů, pak by muselo jít o velmi výrazné posílení a tím i značný zásah do státního rozpočtu,“ řekl České justici insolvenční soudce KS v Brně Jan Kozák.

Novela klade velké nároky na činnost  soudu, především prověřování  poctivosti úmyslu dlužníka, soud má přitom pouze omezené možnosti, jak chování dlužníka v době před zahájením řízení prověřovat. Dá se tak očekávat, že prověřování dlužníka bude buď značně formální a povede k tomu, že většině návrhů bude vyhověno.
Druhou možností je, že bude soud naopak postupovat velmi důkladně, pak zase bude soud touto agendou významně zatížen a to bude brzdit jeho jinou činnost – a všechna řízení se budou pravděpodobně prodlužovat.
„Významně by byly také dál zatíženi správci – je otázkou, zda by stávající  počet správců byl schopen efektivně zvýšený počet řízení zvládat a zda by bylo možné počet správců dostatečně rychle doplnit,“ myslí si Jan Kozák.
Oddlužení nebo také osobní bankrot je způsob řešení úpadku, který má dlužníkovi umožnit nový start a motivovat ho k aktivnímu zapojení do umořování dluhu. Předloha předpokládá, že dlužník bude oddlužen, jestliže za tři roky splatí alespoň polovinu pohledávek věřitelů, nebo za pět let alespoň 30 procent pohledávek, nebo bude po sedm let o splácení pohledávek usilovat – pak může být uspokojení věřitelů nižší než 30 procent, i nic. Nutná by byla asi tisícikorunová měsíční platba insolvenčnímu správci.

Novela ale na druhou stranu zavede nová omezení pro povolení oddlužení. Insolvenční soud by mohl žádost zamítnout například v případě, že dlužník by nebyl schopen splácet v plné výši pohledávky věřitelů na výživném.

(epa, sr)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY