Vrchní soudy: O doplnění našich řad akademiky neuvažujeme

České vrchní soudy nebudou alespoň prozatím následovat praxi nejvyšších soudů. Předsedové Vrchního soudu v Praze Jaroslav Bureš ani Vrchního soudu v Olomouci Robert Gryga příchod právníků bez zkušenosti z obecné justice neplánují. Sdělili to v anketě České justice.

Část justice a zejména zástupci Soudcovské unie si dlohodobě stěžují, že každý soud si soudce vybírá trochu jinak a chybí zde jasný kariérní řád. Rozhodující slovo má přitom předseda soudu. „Výběr soudců je důležitá otázka pro celou společnost. Navzdory naprosté anarchii si nemyslím, že by do systému byly přijímány výrazně problémové osoby. Ale mám velké pochybnosti o tom, že to jsou ti nejlepší,“ řekla v rozhovoru pro LN prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová. Diskuze se rozproudila zejména poté co vyšlo najevo, že předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal chce do řad NS přivést soudce „akademiky“. Česká justice se rozhodla způsob výběru na jednotlivých soudech zmapovat.

Na vrchní soudy mají zatím šanci jen ti, kteří už soudili na soudech nižší instance.
Vrchní soud v Praze dlouhodobě doplňuje stavy svých soudců na základě hodnocení soudců krajských soudů odvolacími senáty vrchního soudu. „Poznatky z odvolací praxe umožňují předsedům odvolacích senátů mít přehled o odborných a osobnostních kvalitách soudců soudů prvního stupně,“ vysvětlil mluvčí soudu Jan Fořt.

Vratné stáže

Místopředsedové, pověření řízením jednotlivých úseků vrchního soudu, mají tak k dispozici určitý „předvýběr“ z něhož vycházejí při jednání s krajskými soudy o dočasném přidělení soudce k vrchnímu soudu. „Průběh stáže u odvolacího soudu je pak vyhodnocen příslušnými senáty a slouží k rozhodnutí (samozřejmě po zjištění stanoviska soudce, který má být přidělen, soudcovských rad a předsedy krajského soudu) o tom, zda soudce budce navržen k trvalému přidělení k Vrchnímu soudu v Praze,“ dodává mluvčí.

Zdrojem vzájemného poznávání jsou na VS v Praze také tzv. vratné stáže u nichž je vždy při dočasném přidělení jisto, že soudce krajského soudu se po stáži vrátí zpět ke svému mateřskému soudu. Takové stáže umožňují vzájemné poznávání a jsou podle zástupců vrchního soudu také zdrojem pro budoucí úvahy o výběru vhodných kandidátů pro trvalé přidělení k vrchnímu soudu.

Zaučování na vrchním soudu?

Podle předsedy VS v Praze Jaroslava Bureše by bylo dobré se vrátit k tradici, že soudci začínali u odvolacího soudu. „Teď to chci nabízet předsedům krajských soudů, ať klidně vyberou talentované soudce okresních soudů, že je tu rok zaučíme v agendě, která je pro krajské soudy rozhodující na prvním stupni,“ řekl v nedávném rozhovoru pro Českou justici.

O přijímání kandidátů z tzv. akademické půdy Vrchní soud v Praze neuvažuje – takové kandidáty obsazuje pouze na pozice asitentů soudců.

Cestu nejvyšších soudů neplánuje nastoupit ani Vrchní soud v Olomouci.

Zde se při výběru soudců postupuje obdobným způsobem, jako Praze. „Jako odvolací soud vybíráme kandidáty na přidělení k vrchnímu soudu podle jejich práce na soudech prvního stupně. Zásadně jsou kandidáti k vrchnímu soudu přiděleni nejdříve dočasně a teprve pokud se osvědčí, mohou být přeloženi trvale,“ uvedl předseda olomouckého vrchního soudu Robert Gryga.

(epa)