Zákon roku? Nominace získala EET nebo novela občanského zákoníku

Předseda vlády v demisi Andrej Babiš ještě v roli ministra financí vlády ČSSD, ANO11 a KDU-ČSL při prezentování svého projektu EET ve sněmovně Foto: Facebook

Až do konce letošního května lze hlasovat o Zákonu roku 2016. Do posledního kola nominovaných zákonů prošly mimo jiné malá novela nového občanského zákoníku, zákon o zadávání veřejných  zakázkách nebo zrušení devizového zákona, ale také EET. Proti tomu protestují daňoví experti. Logika narovnání trhu nerovným přístupem je nepochopitelná a tresty v zákoně jako za zločiny proti životu.

Do posledního kola pro otevřené hlasování vybírá zákony dvaadvacet respektovaných profesionálů práva a ekonomie, mezi kterými jsou například soudce Nejvyššího soudu Karel Šimka, advokáti František Korbel nebo Tomáš Babáček, prezidentka Unie podnikových právníků Marie Brejchová, zástupce Svazu průmyslu a dopravy nebo člen prezidia Komora daňových poradců Jiří Nesrovnal.

Právě poslední jmenovaný se veřejně ohradil proti nominaci EET mez poslední šestici zákonů, ze které bude vybrán Zákon roku 2016. Jak upozorňuje Komora na svém webu, Jiří Nesrovnal už v dubnu vyjádřil nesouhlas s touto nominací, když své důvody vysvětlil pro deník Hospodářské noviny.

 Logiku EET nelze pochopit

Podle jeho slov do poslední chvíle „nebylo jasné, co bude vlastně platit a odkdy, jako každodenní zpravodajství je nutné bedlivě sledovat web ministerstva financí a jeho výkladové pokyny, které podle mého názoru minimálně v některých ohledech nahrazují nepříliš dokonalý text zákona“. „Jako příklad takového výkladu, který je podle mě již ne na hraně, ale za hranou textu zákona, lze zmínit problematiku stánkového prodeje, kdy jsem dodnes nepochopil logiku a deklarovaný rovný přístup, kdy stánkař s vlastními židličkami a stolky v rámci první vlny ,eviduje´ a ten bez nich nikoliv,“ uvedl Jiří Nesrovnal pro HN.

O tom, že stát zákonem o EET naopak vytvořil v oboru restaurace a stravování kastu těch, kteří nemusí mít EET, Česká justice informovala už dříve.

Kromě vytvoření nerovnosti mezi občany namísto vytvoření rovnosti kritizuje Jiří Nesrovnal drastické a likvidační tresty za nedodržení EET, které jsou srovnatelné s tresty proti majetku a životu lidí. Navíc daňový expert upozorňuje, že když někdo nemá v rozporu se zákonem EET, neznamená to, že krátí tržby.

Takovou interpretaci zákona se ovšem některým politikům daří šířit mezi lidmi, přestože EET je pouhá evidence, nejde o účetnictví. Pro mnoho podnikatelů je naopak nevýznamná, protože základ DPFO vypočítávají převážně z nehotovostního obratu. Přesto mnoho lidí například na sociálních sítích šíří, že ten, kdo nemá EET nejen že krátí tržby, ale rovnou neplatí daně. Navíc neplatit další daně je zhola nemožné: namátkou jsou to silniční daň, sociální daň nebo zdravotní daň.

Trest za nedodržení EET jak za zločiny proti životu

Přesto jsou v zákoně o EET zkompilována drakonické tresty, jako by šlo o život: „Představme si vesnickou hospodu, která bude třeba jen na dva dny ,oblepena páskou finančního úřadu´. Jsem přesvědčen, že taková sankce má být uplatněna tam, kde jde o život či zdraví, ale ne v rámci daňového řízení. Ano, porušení zákona o EET je porušením zákona, a bez sankcí zákon být nemůže, ale nejde přece o hrdelní zločin. Mimoto je nutné si uvědomit, že i když někdo nebude tržby evidovat, nemusí ještě nutně krátit tržby,“ vysvětluje svůj postoj daňový odborník z  Komory daňových poradců.

Proč? EET je prý součást modernizace státní správy

Podle nominačních kritérií je však zákon do ankety zařazen správně: „Přednost je tradičně dávána předpisům, které mají očekávaný systémový dopad a vliv na široký okruh podnikatelských subjektů. Nominovanými jsou obecně závazné právní předpisy České republiky či Evropské unie, jež nabyly platnosti v uplynulém roce, zejména ústavní zákony, zákony, vyhlášky ministerstev, nařízení vlády, směrnice a nařízení EU,“ uvádí se v kritériích soutěže. EET už nyní má bez všech pochyb systémový dopad a pravidla soutěže neuvádějí, zda má jít o pozitivní nebo negativní dopad.

Odůvodnění nominace nominační radou obsahuje ještě jiný postoj: „EET je součástí procesu digitalizace a modernizace státní správy. Efektivnější výběr daní pak může narovnávat podnikatelské prostředí, v některých oblastech  dlouhodobě pokřivované  krácením daní. Je diskutován poměr mezi těmito očekávanými přínosy a náklady zejména pro drobné podnikatele, dále dopad na základní práva a na ochranu dat. Také je diskutován způsob provedení, třeba zahrnutí transakcí platebními kartami, jež jsou už teď digitálně evidované, nebo hektická a často nekonsistentní výkladová praxe.“

Kromě EET jsou nominovány malá novela NOZ, zákon o zadávání veřejných zakázek, novela zákona o svobodném přístupu k informacím, zrušení devizového zákona a evropská směrnice o ochraně nezveřejněného know-how. Výsledky ankety, jejíž osmý ročník pořádá Delotte Legal s partnery, bude znám v polovině června. Hlasovat lze do konce května zde.

Irena Válová