Advokáti často podceňují vlastní ochranu i ochranu svých dat  

Chlubíte se na sociálních sítích novým autem, nebo tam dáváte fotky z dovolené? Pak se klidně můžete stát snadným zdrojem útoku nespokojeného klienta, vyděrače, či obyčejného zloděje. Alespoň to tvrdí bezpečnostní expert Richard Kraus ze společnosti, která se zabývá dlouhodobě personální a objektovou bezpečností a pořádá workshopy datové a osobní bezpečnosti pro advokáty. Určeny jsou pro advokáty a advokátní koncipienty. V jeho průběhu účastníci získají unikátní a komplexní přehled o současných rizicích v oblasti datové, objektové a osobní bezpečnosti s ohledem na výkon advokátní praxe, chod advokátní kanceláře a dozví se, jak možná rizika minimalizovat a jak jim předcházet.

Workshop obsahuje konkrétní příklady a doporučení v mnoha oblastech.  Například i již zmíněné fotky z dovolené mohou být pro pachatele vloupání vstupní pozvánkou, protože mu dáváte na vědomí, že nebudete v inkriminovanou dobu doma. A pokud má advokát doma i různé dokumenty, ať již v písemné či elektronické podobě, zadělává si na malér nejen svůj vlastní, ale i klientů. I informace jsou zboží, a dají se zpeněžit. Advokát by si měl proto co nejvíce všímat různých varovných signálů, čehokoli, co běžně vybočuje z normálu, a co by se potencionálně mohlo týkat jeho osoby, osob blízkých či obydlí, a vyvarovat se potencionálně rizikových situací, do nichž by se mohl dostat. A pokud už se dostane do nějaké krizové situace, měl by vědět, jak se zachovat.

S tím, jak se poskytování právních služeb čím dál více posouvá do kyberprostoru, rostou i nároky na zásady bezpečného užívání elektronických komunikačních zařízení a při nakládání a uchování citlivých dat. „Stále se hovoří o hackerských útocích. Lidé si ale neuvědomují, že více jak 90 % všech údajů o sobě poskytnou sami, aniž by o tom měli vůbec tušení,“ říká Kraus.

Bezpečná advokátní kancelář

Neméně důležité je proto i dodržování standardů objektové bezpečnosti v rámci advokátní kanceláře. Nejde jen o zabezpečení vstupu či fyzickou kontrolu osob, které za advokátem přicházejí. Jde i o účinnou ochranu advokátních spisů, ať již v písemné či elektronické podobě. To znamená především zabezpečení počítačů či sejfů, a přístupu k nim pouze oprávněným osobám. Ani sebelepší antivirový program nezabrání krádeži dat, pokud nebude kontrolován přístup i ze strany nepovolaných osob. Proto je důležitá i kontrola zaměstnanců, včetně toho, proč se například snaží o získání údajů, které se vymykají jejich běžným pracovním povinnostem. „Neméně důležité je vést i evidenci a identifikaci vstupů do příslušné dokumentace, což působí nejenom preventivně, ale zpětně lze dohledat i konkrétní únik a jeho původce, pokud už k němu dojde. „Nicméně, právě prevence je nejúčinnější a také nejlevnější zbraní, jak eventuálním útokům na důvěrné informace zabránit. Někdy se stačí jenom trochu zamyslet, proč daný subjekt vyžaduje tu či onu informaci, a zda je skutečně tím, za koho se vydává. V případě pochybností je dobré ověřit si identitu před poskytnutím dotyčné informace,“ vysvětluje dále Kraus.

Workshopy budou zajišťovat lektoři – experti s mnohaletými zkušenostmi z práce v ozbrojených sborech a zahraničních operacích (Evropa, Afrika, Blízký a Střední východ), přičemž garant školení má téměř dvacetileté zkušenosti z práce v bezpečnostní oblasti. V průběhu své kariéry plnil úkoly v České republice, v zemích bývalé Jugoslávie, Afghánistánu a rovníkové Africe a to nejprve jako příslušník Armády České republiky a posléze jako příslušník tajné služby České republiky. Rok pracoval jako člen mezinárodního týmu ve strukturách Organizace spojených národů. Je držitelem více než deseti vyznamenání a medailí (České republiky, NATO, OSN). V průběhu služby dosáhl hodnost plukovníka. Dlouhodobě se zabývá ochranou osob a objektů před všemi druhy fyzického a elektronického ohrožení. V bezpečnostní oblasti se zabývá identifikací a analýzou rizik, a následným přijímáním odpovídajících opatření k jejich eliminaci nebo minimalizaci. Přednáší a školí v oblasti chování a jednání v rizikovém prostředí a je držitelem národního certifikátu bezpečnostní prověrky na stupeň TAJNÉ.

(red)


Pokud máte o bezpečnostní work shop zájem, napište na e-mail: [email protected]. Obratem Vám sdělíme podrobnosti k work shopu, volné termíny i možnosti individuálních školení přímo ve Vaší kanceláři.