Daniela Kovářová: Kvóty pro ženy nefungují nikde, proč je zavádět v advokacii?

Foto: archiv

Pražská advokátka, bývalá ministryně spravedlnosti a aktuálně kandidátka do představenstva České advokátní komory Daniela Kovářová poskytla Česká justici rozhovor, v němž reaguje na aktuální otázky advokacie, postavení žen i na poslední doporučení veřejné ochránkyně práv. Anna Šabatová odepsala na stížnost advokátky Kláry Samkové, která soustavně kritizuje ČAK nejen za diskriminaci žen, ale i za uzavřenost, kvůli které podle ní není možné pro „řadového“ advokáta proniknout do vedení Komory.

Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová v reakci na stížnost Kláry Samkové doporučila Komoře, aby se ve své vnitřní politice zasadila o vyrovnanější poměr mužů a žen ve svých orgánech. Jak toto doporučení hodnotíte?
Stačí se rozhlédnout kolem sebe a zohlednit zkušenost některých politických stran, abychom zjistili, že kvóty pro ženy nefungují. Je-li žena schopná, prosadí se sama, a její úspěch je pro ni odměnou za vynaložené úsilí. V tom se nijak neliší od muže, i schopní muži se přece prosazují naprosto stejně. Kvóty pro kohokoliv naopak ty schopné urážejí, neboť snižují cenu jejich úspěchu. Dovedu si je představit například při přijímání studentů na vysokou školu, ale v demokratickém procesu, jakým jsou volby, jde o contradictio in adjecto. Jak chcete přinutit dvanáct tisíc advokátů, aby si svobodnou tajnou volbou zvolili polovinu vedení mužů či žen? Přikážete jim to? Co se pak stane se svobodou volby? Volič si přece vždy zvolí toho, koho chce, kdo ho něčím zaujme, kdo má charisma či jinou přidanou hodnotu, jež voliče osloví, a žádné nařízené kvóty respektovat nebude. Což je podle mě naprosto v pořádku.

Jak tedy vnímáte působení žen v advokacii?
Žena to vždycky měla na světě těžší než muž, ale nechtěla bych žít v žádné jiné době ani na jiném místě, protože bych nikdy v minulosti nebyla svobodnější. Nemám ráda genderové otázky, protože vnímám muže a ženy jako dvě odlišné skupiny s rozdílným vybavením i použitím, přednostmi i zápory a nechci žít ve světě, kde se budou odlišnosti uměle stírat jen kvůli údajné rovnosti šancí. A v advokacii tato problematika vůbec nemá své místo, protože obě pohlaví mají stejné podmínky pro výkon profese.

Martin Vychopeň, moderátorka diskuze Daniela Kovářová a Roman Fiala Foto: Havlíček Brain Team

To ale odporuje názoru Kláry Samkové, která nerovný přístup k ženám ilustruje na případu advokátky ze své kanceláře, která byla nucena poskytnout právní pomoc „ex offo“, i když měla nemocné děti.
Taková je naše profese. Musíme k soudu, i když nemáme náladu, umírají nám rodiče, žení se nám bratr, bolí nás zub nebo jsme si na termín ústního jednání chtěli vzít dovolenou. V podobné situaci se přece každodenně ocitají i její mužští příslušníci. Kdo chce pevnou pracovní dobu a placenou pracovní neschopnost, nechť si vybere jinou profesi. Anebo si zajistí substituci jiným advokátem, popř. si zaplatí chůvu. Výkon advokacie není žádná flákárna, ačkoliv vnější pohled na tuto svobodnou profesi, v níž údajně miliony prší z nebe bez práce, tento dojem někdy vyvolává. Advokátním slibem na sebe berete řadu povinností, jež se leckdy mohou zdát břemenem. Ale činíte tak dobrovolně a naprostá většina advokátů si uvědomuje, že advokátní povinnosti jednoznačně převažují nad advokátními právy.

Klára Samková nebo v minulosti Nataša Randlová na ženskou problematiku v advokacii upozorňují. Vy na rozdíl od nich vůbec žádná omezení pro ženy v advokacii nevidíte?
Jsem ráda ženou, chci působit žensky a v průběhu aktivní advokacie jsem porodila a v kanceláři vypiplala dvě děti, moje sekretářky o ně pečovaly a v přestávkách hlavního líčení jsem kojila na chodbě soudu. Často jsem diktovala s dítětem na klíně a na dětskou postýlku v rohu kanceláře i na to období moc ráda vzpomínám. Moje děti jsou díky této zkušenosti komunikativní a otrkané. Nikomu tento přístup nevnucuji, nicméně tvrdit, že mateřství ženu omezuje při výkonu advokacie, je poněkud přehnané. V různém věku máme různé priority a každý si musí rozhodnout, kterým z nich dá přednost. Právní rámec, stavovské předpisy či postoj Komory je k pohlaví advokátů zcela indiferentní.

Kandidujete do představenstva České advokátní komory na společné kandidátce vedené Vladimírem Jirouskem, který se bude ucházet o post předsedy. Jaké je vaše volební téma?
Advokacie stojí před důležitějšími úkoly a nebude mít čas zabývat se genderovými „blbinami“, třetím pohlavím, společnými toaletami a podobnými obskurnostmi. Stojí před námi problém roboadvokacie, neustálého snižování advokátního tarifu a konkurence ze strany vinklářů a neziskových organizací. Z Evropy i ze strany státu sílí tlak na další regulaci a mediální prezentace Komory bude také obsahovat spoustu práce. Osobně se chci zabývat rozšířením advokátního procesu a povinného zastoupení advokátů v dalších typech řízení (v opatrovnickém, insolvenčním, o náhradu škody apod.). Otázku ženství ponechám soukromé složce svého života.

Eva Paseková