Neděle, 18. dubna, 2021

Justiční pohledávky má vymáhat celní správa, exekutorské odbory protestují

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Celní správa by měla získat další pravomoc. První místopředseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček v rámci právě projednávané novely Občanského soudního řádu navrhl, aby získala monopol při vymáhání justičních pohledávek. Dnes je vymáhají buďto soudy, nebo soukromí exekutoři. Celkový objem neuhrazených spravovaných justičních pohledávek (bez rozlišení, zda jde o trestní či civilní pohledávky) činil k 31. 12. 2015 částku 5 524,1 miliónů korun, přičemž z více než 95 % jsou tyto pohledávky daňové.

Součástí návrhu, který odmítl v prvním čtení ústavněprávní výbor, je i rozsáhlá analýza Ministerstva spravedlnosti, která mapuje složení pohledávek a jejich rozdělení podle jednotlivých soudních okresů. Vondráček však pozměňovací návrh načetl ve druhém čtení.

„Skutečnost, že pohledávky nejsou vymáhány centrálně jedním orgánem, vede k horší předvídatelnosti procesního postupu orgánů vymáhajícího justiční pohledávky, k jeho nejednotnosti a též ke značné neefektivitě při vymáhání, k níž by jinak docházelo při kumulaci všech pohledávek u jednoho vymáhacího orgánu,“ konstatuje Vondráček v pozměňovacím návrhu. Nedostatkem či spíše důsledkem stávajícího systému je podle poslance negativní trend týkající se neuhrazených justičních pohledávek, když vykazuje setrvalý nárůst – mezi lety 2013 a 2015 došlo k nárůstu o cca 13 – 26 %. Nejednotnost vymáhání Dalším problémem podle něj je nejednotnost vymáhajících orgánů. Smlouvu se soudním exekutorem má uzavřenu 83 soudů a dalších organizačních složek státu. Naproti tomu…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Dušan Šrámek

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit