Sobota, 18. září, 2021

Vetší nemocnice obdrží dotace na boj s teroristy. Mohou nacvičovat, nebo si koupit třeba dalekohled

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Takzvané měkké cíle případných teroristických útoků, jako je městská hromadná doprava, kulturní zařízení a akce, školy, ale také nemocnice, mají být v Česku chráněny podle koncepce, kterou vláda schválila již 19. dubna. Nyní ministerstvo vnitra, v souladu s touto koncepcí a ve spolupráci s některými rezortními ministerstvy, připravilo návrh dotačního programu, který má vlastníky a provozovatele měkkých cílů motivovat ke „zlepšení vlastních schopností připravit se a reagovat na případný násilný útok.“

Ministerstvo zdravotnictví by tak mělo jako garant pro svůj rezort rozdělit na neinvestiční dotace v období 2019-2021 částku 96 miliónů korun. Příjemci budou nemocnice dvou kategorií: 22 velkých nemocnic, které mají více než 500 lůžek a rozdělí si 20 miliónů každý rok a 24 středních s 350 až 500 lůžky, které dostanou celkem 12 miliónů ročně. Z dotace se budou hradit analýzy, plány, nácviky, osvěta, ale také například zabezpečovací a detekční technika a zařízení jako jsou osobní alarmy, fotopasti, sirény či dalekohledy. Ministerstvo zdravotnictví se kvůli dotačnímu programu rozšíří o dvě služební místa pracovníků ve 13 platové skupině.

Kritérium, podle něhož se vyberou nemocnice hodné ochrany, určilo samo ministerstvo zdravotnictví.

Podmínku počtu akutních lůžek vyšším než 500 splňuje 22 nemocnic, které byly zařazeny do kategorie „objekty I. typu“ s tím, že jejich ochrana je prioritní. Kritérium bylo zvoleno prý proto, že „součástí nemocnic s počtem lůžek nad 500 ks jsou i odborné ambulance, kde se vyskytuje větší počet osob, které přicházejí na vyšetření a dále, že na ‚malé nemocnice‘, polikliniky nebo jednotlivé ordinace lékařů nebude teroristický útok směřován, neboť by byl cílem malý počet osob a mediálně by nebyl takový útok patřičně prezentován.“ Finanční částky na dotační programy uvedené v tabulce je podle předkladatelů nutné chápat jako průměr dotace na jednotlivé nemocniční zařízení. Konkrétní finanční částky budou stanoveny na základě „odůvodněné“ žádosti konkrétní nemocnice.

 

Do ochrany měkkých cílů byly dále vybrány nemocnice, které nesplňují kritérium 500 lůžek akutní péče, ale přeci jenom se v nich pohybuje dost lidí a tak byly označeny jako „objekty II. typu“. „Výše uvedené nemocnice nebudou vnímány jako prioritní objekty v rámci ochrany měkkých cílů na území České republiky, ale mohly by o finanční prostředky z dotačních programů žádat dle svých konkrétních potřeb,“ uvádí se návrhu s tím, že půjde o 24 nemocnic s 350 až 500 akutními lůžky.

U 22 objektů I. typu byla na základě provedeného sběru dat vyčíslena částka v průměru 1 milión korun na rok pro 12 nemocnic „fakultního typu“ a 0,8 miliónu pro zbývajících 10 nemocnic. U 24 objektů II. typu je plánováno půl miliónu na nemocnici na rok.

Připomeňme, že podle údajů ÚZIS z roku 2015, máme v Česku 187 nemocnic s 56 960 lůžky, z nichž 85 procent je akutních. Z návrhu není jasné, proč by právě hranice 650 lůžek měla být pro útok teroristů nějak určují. I v menších a malých nemocnicích pulsují lidé, kteří se mohou koncentrovat na jednom místě, například na oddělení, nebo ve vrátnici. Případný útok by mohl být tudíž také zničující následky, podobně jako ve velkých nemocnicích.

K administraci dotačních programů se navrhuje zřídit 2 služební místa ve 13. platové třídě. Náplní zaměstnanců ministerstva zdravotnictví bude zajišťování metodiky, konzultací, kontroly přípravy programů ochrany měkkých cílů a příprava a realizace nového dotačního programu.

Kromě zdravotnictví jsou neinvestiční dotační programy za účelem zvýšení ochrany měkkých cílů navrhovány také v rámci resortů kultury a vnitra, přičemž vnitro bude – po dohodě s ministerstvem školství  – realizovat i dotační program pro zvýšení bezpečnosti škol a školských zařízení. Ministerstva obrany a průmyslu a obchodu se rozhodla tyto dotační nezřídit.

Celkem bude dopad na státní rozpočet činit 359 miliónů korun. Personální požadavky spojené s administrací dotačních programů celkem představují 7 služebních míst s 13. platovou třídou.

(cik)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY