Sobota, 15. května, 2021

Vrchní státní zástupce Ištvan mluvil na semináři jen v diskusi, poukazoval v ní na diletantství

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Aby mohl vrchní státní zástupce VSZ v Olomouci Ivo Ištvan promluvit na semináři v parlamentu s názvem „Postavení státního zástupce v trestním řízení“, musel se přihlásit do diskuse jako jiní. Program s jeho vystoupením vůbec nepočítal, a to přesto, že obsah semináře se odvíjel od závěrů vyšetřovací komise k policejní reorganizaci, které se přímo týkaly Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Proti VSZ v Olomouci rozhodli poslanci v lednu podat podnět na VSZ v Praze.

Naopak bylo do programu zařazeno vystoupení nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, krajského státního zástupce v Brně Jana Sladkého a vrchní státní zástupkyně v Praze Lenky Bradáčové, kam poslanci směřovali podnět proti VSZ v Olomouci kvůli údajným únikům informací ze spisů.

Je to škoda. S názory vrchního státního zástupce Ištvana lze nesouhlasit, avšak stále jde o významného funkcionáře státního zastupitelství, který vynesl kartu jediného existujícího náznaku trestní politiky státu, jak ho vytvořila na semináři přítomná poslankyně Marie Benešová (ČSSD): „Budeme nekompromisně potírat korupci.“ Ať to znamená cokoli, lze k tomu dodat, protože žádná definice korupce stále v českém právním řádu není. O to důležitější je znát názor Ivo Ištvana.

Škoda, že slyšení svědků nebylo veřejné

Vrchní státní zástupce VSZ v Olomouci v úvodu svého příspěvku do diskuse zalitoval, že jednání vyšetřovací komise k reorganizaci policie a zejména slyšení svědků nebylo veřejné, protože pak by bylo zřejmější, z jakého důvodu vyústilo v usnesení, která byla předmětem semináře.

Poté Ivo Ištvan rozebral některé věcné problémy, například vyšetřování trestné činnosti státních zástupců, jak problém nastolila předmětná vyšetřovací komise: „Já jsem pozorně poslouchal vyjádření doktora Seiferta z Unie obhájců, on se k záležitosti vyjadřoval tak, že v dozoru státních zástupců nad vyšetřováním trestné činnosti státních zástupců spatřuje jakýsi problém. Já se domnívám, že snad zde je přítomen advokát, který s takovou kauzou pracoval, takže ví, že takovou věc dozoruje vždy jiný státní zástupce,“ reagoval vrchní státní zástupce Ivo Ištvan na předřečníka z Unie obhájců Filipa Seiferta.

Otázky Ivo Ištvana

Podle vyjádření Ivo Ištvana poslanecká zpráva a závěry vyšetřovací komise tvrdí, že když trestné činy policistů vyšetřuje GIBS, tak trestné činy státních zástupců nesmí vyšetřovat jiný státní zástupce. „Ale trestné činy – až na nějaké výjimky nevyšetřuje státní zástupce. Vyšetřuje je policejní orgán,“ uvedl na pravou míru státní zástupce.

Závěrečnou zprávu vyšetřovací komise najdete zde.

„Je samozřejmě otázkou, proč obhájci píší státním zástupcům a nikoli věcně místně příslušnému policejnímu orgánu, a proč často posílají trestní oznámení státnímu zástupci, kterého se týká. Ale budiž. Soustava státního zastupitelství má mechanismy, aby s takovým podáním bylo nakládáno, jak zákon stanoví,“ podivil se nad diletantstvím poslanců i některých obhájců vrchní státní zástupce v Olomouci.

Poté Ivo Ištvan naopak kladl otázky: „Zajímalo by mě, jestli někdo přítomný v této síni se setkal s případem, kdy policejní orgán chtěl obvinit státního zástupce, vypracoval usnesení o zahájení trestního stíhání, a státní zástupce takové usnesení zrušil? Byl někdo vůbec svědkem takového případu? Nebo se bavíme jen v obecných rámcích?  Situace je taková, že pokud se bavíme o trestné činnosti státních zástupců, tak platí, že jsou vyšetřováni k tomu příslušnými policejními orgány a dozor vykonává jiný státní zástupce, kterému je ta věc přikázána k výkonu dozoru,“ zopakoval.

Co by proboha do toho usnesení napsal?

Poté se Ivo Ištvan vyjádřil k údajnému problému odnětí případu konkrétnímu policistovi státním zástupcem: „Pokud zde byla zmínka o odnímání osobě, tedy konkrétnímu policejnímu orgánu, policistovi, tak každý státní zástupce vám řekne, že se to stane pětkrát za procesní život. Uvážíme-li, že mají tisíce případů, které za svůj procesní život zpracují, tak jde o naprosto marginální problém, ke kterému dojde logicky právě v případě, kdy je s policejním orgánem nějaký problém, to znamená, že policejní orgán například není schopen sepsat usnesení  o zahájení trestního stíhání,“ vysvětlil.

Vrchní státní zástupce  VSZ v Olomouci se pak znovu ohradil: „Ukažte mi důvod, který by státní zástupce měl v případě, že policejní orgán funguje, jak má, aby mu případ odnímal! Proč by to proboha dělal? Ještě by čelil dotazům nadřízeného toho policisty, v čem je ten problém. Co by proboha do toho usnesení napsal?,“ položil další otázku.

Státní zástupce vyšetřujícím: nechtěný erudovaný protihráč

Jak dále vyplynulo z jeho diskusního příspěvku, zástupce Unie obhájců Filip Seifert v debatě odmítl provádění celého vyšetřování státním zástupcem. Také k tomu se Ivo Ištvan vyjádřil: „Nevím, kolik takových kauz na státním zastupitelství je, ale samozřejmě pokud k tomu dojde nebo došlo a státní zastupitelství vykonávalo vyšetřování, tak logicky se v tom vyšetřování spojí dozor státního zástupce a pak už je jen dohled nadřízeného státního zastupitelství. To má logiku. Stejný princip přece platí u obligatorního vyšetřování, které vede státní zastupitelství, kde také státní zástupce, který vyšetřuje, tak vykonává současně dozor a nad ním je pouze dohledové státní zastupitelství,“ uvedl vrchní státní zástupce VSZ v Olomouci.

Ivo Ištvan pak opět předestřel otázky: „Já se ptám, proč to nikomu nevadí? Proč to nikomu nevadilo desítky let zpětně? Proč se námitky objevily až u konkrétní kauzy? Jsou to tedy věcné námitky nebo jsou to námitky spojené s konkrétní kauzou? Kde možná může být na překážku – a já tomu rozumím – že protihráčem obhájce je státní zástupce, který může mít vyšší míru erudice, než vyšetřovatel,“ dodal sám možnou odpověď.

Jako obhájce bych si namazal policistu na chleba

Vlastní vysvětlení pak rozvinul: „Pokud bych byl obhájcem, také bych byl rád, kdyby mým protějškem ve vyšetřování byl policista, kterého si namažu na chleba – nemyslím to špatně – než státní zástupce, o kterém vím, že práci odvede skutečně precizně,“ přiblížil realitu vyšetřování Ivo Ištvan.

Poté přešel Ivo Ištvan k usnesení vyšetřovací komise poslanců, podle kterého poslanci úkolují vládu a požadují „Změnu trestního zákoníku tak, aby promlčecí doba neběžela v případě, že půjde o trestný čin zneužívání pravomoci vedoucím státním zástupcem nebo jeho náměstkem po dobu, kdy jsou ve vedoucí funkci na státním zastupitelství.“

Proč poslanci nenavrhnou přerušit promlčení u ministrů?

S odkazem na vystoupení soudce Ústavního soudu Musila, který usnesení označil za rozporné s Ústavou se vrchní státní zástupce VSZ v Olomouci otázal, proč poslanci navrhují jasně diskriminační opatření cílené na jednu skupinu osob a proč neplatí totožné pravidlo pro ministry nebo policisty: „Proč sněmovna nenavrhne, aby u všech úředních osob po dobu, kdy jsou ve funkci, neběželo promlčení? Tomu bych ještě rozuměl, ale vytrhnout jednu úřední osobu, konkrétně státní zástupce a například policisty tam nechat, ministry tam nechat, se mi zdá trochu ubohé,“ uvedl k tomu Ivo Ištvan.

V závěru pak Ivo Ištvan poděkoval vedle Marie Benešové druhému ze dvou přítomných poslanců Ivanu Gabalovi (KDU-ČSL) za jeho názor o nedůvěře ke státnímu zastupitelství, které shodilo obviněním v roce 2013 vládu, ale dosud se předmětná obvinění nepotvrdila a vyšetřování nepřineslo kýžené výsledky. „Pokud někdo argumentuje v nedůvěře ke státním zástupcům v tom směru, že v nějaké kauze která zde byla zmiňována, nejsou vidět výsledky, tak přeci rozlišujme, jestli ty konkrétní kauzy má v ruce státní zástupce nebo naopak soud!,“ uvedl Ivo Ištvan, který nazval situaci, kdy odvolací vrchní soud v Praze o práci soudkyně Heleny Králové v případu Nagyová a spol napsal, že deformuje důkazy a Ústavní soud to potvrdil, za situaci „poněkud bizarní“.

Policisté se hrabou v trezorech tajných služeb? Drby.

Poté Ivo Ištvan rovněž připomněl různé názory různých soudů na indemnitu poslanců: „A pokud tady odezní argumentace, že v nějaké věci stíhání poslanců k tomu justice zaujala jiný názor, tak pokud jde o věc, o které si myslíte, že by mohlo jít, tak víme, že snad všichni ústavní právníci  – snad s výjimkou jednoho, kterého nebudu jmenovat – byli nálezem nebo rozhodnutím Nejvyššího soudu  řekněme překvapeni. A nedosti na tom – Ústavní soud měl po nějaké době možnost se vyjádřit k problematice indemnity a zaujal názor přesně opačný. Takže pokud debatujeme, debata by měla být vedena korektně, pokud je korektně míněna,“ ohradil se vrchní státní zástupce VSZ v Olomouci.

Na závěr se Ivo Ištvan vyjádřil k informacím, které se šíří z poslaneckých „justičních“ výborů: „Bylo tady řečeno, že na těchto výborech se povídá o tom, že se policisté v nějakých kauzách hrabou v trezorech tajných služeb a vytahují tam nějaké informace. Tak pokud poslanec nebo poslanci, kteří to tvrdí, měli na mysli kauzu, kterou dělá Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, tak vás ubezpečuji, že toto tvrzení prostě není pravdivé. Já jsem byl přímo v té kanceláři a přesně vím, co Vojenské zpravodajství dělalo nebo nedělalo. To jsou nepravdivé informace, které někdo šíří a jsou možná šířeny s tím, aby naopak bylo dosaženo nějakých cílů, o kterých nechci spekulovat,“ ukončil svoje diskusní vystoupení vrchní státní zástupce VSZ v Olomouci Ivo Ištvan.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY