Neděle, 24. října, 2021

Ze závěrů konference NS: Judikatura nemá být chápána jako direktivní nařízení, ale jako dialog

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Přes dvě stovky zástupců vrcholných evropských i národních soudů i akademické obce, na půldruhé desítky zásadních vystoupení  a  mnoho desítek diskutujících – to vše na třídenní (19.-21. 6.) mezinárodní konferenci „Závaznost soudních rozhodnutí“, uspořádané v Brně Nejvyšším soudem ČR v rámci půlročního českého předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy. Hlavní téma konference přitom bylo chápáno nikoliv jako prvek „an sich“, ale jako jeden z důležitých nástrojů předvídatelnosti a spravedlivosti soudního rozhodování.

Právě velmi široké spektrum funkcí a pozic účastníků prakticky ze všech zemí Rady Evropy přispělo podle předsedy pořádajícího NS ČR Pavla Šámala k posílení  nezbytné komunikace mezi soudy, kdy judikatura nemá být chápána jako nějaké direktivní nařízení od vyšších soudů k nižším, ale jako dialog, ať jde o evropské soudy ve vztahu k národním, či  mezi ústavními nebo  nejvyššími soudy a soudy nižších stupňů. „Konference otevřela spoustu otázek, ale také na mnohé zásadní otázky našla odpověď. Je to velmi důležité právě v dnešní době, kdy fungování společnosti i samotného práva jsou stále složitější – přes tento tlak musí být soudy schopny najít spravedlnost a odpovídat na základní otázky ve společnosti.“

Čtěte také: Generální tajemník Rady Evropy: Záruky nezávislé justice jsou důležité v nebezpečných dobách migrační krize a terorismu

Na konferenci přednesli zásadní příspěvky i předsedové dvou nejvyšších evropských soudních institucí – předseda Evropského soudu pro lidská práva Guido Raimondi v úterý hovořil o reflexi výkonů rozhodnutí ESLP, hlavní proslov závěrečného dne „Soudní dvůr a národní soudy: Transparentní dialog“ přednesl předseda Soudního dvora Evropské unie Koen Lenaerts. Ten připomněl, že členské státy se stále více začleňují do unijního práva, ať už v oblasti životního prostředí, energetické či spotřebitelské problematiky, azylového práva, obchodní, justiční a policejní spolupráce, přitom je třeba stále hledat rovnováhu mezi svobodou a bezpečností.

Nejen reprezentativní účastí, ale i samotnou náplní se tato konference stala podle mínění mnoha účastníků mimořádně důležitou pro další vývoj práva v Evropě.  Ocenila ji například  zkušená členka Tribunálu Soudního dvora EU Irena Pelikánová: „Obsahově byla na překvapivě vysoké úrovni, jednotlivé příspěvky velmi brilantně připraveny a předneseny.  Zcela mezinárodní publikum pak garantuje, že o stanoviscích, která se tu vyměnila, budou přinejmenším přemýšlet i účastníci z jiných zemí.“
Její kolega Jan Passer dodává: „České veřejné mínění bývá většinou poněkud skeptické k roli, kterou můžeme hrát v Unii, vnímá naší zemi spíš jako objekt regulace, která se děje jinde. Tato konference je jednoznačným důkazem, že to tak není. Nejvyšší soud ČR uspořádáním této konference prokázal, že dokážeme být nejen v centru dění, ale spoluurčovat témata, která jsou pro EU zásadní, která jsou debatovaná, abychom dokázali ostatní přesvědčovat o našich argumentech.“ A slovy chvály na závěrečném brifingu nešetřil ani sám předseda Soudního dvora EU Koen Lenaerts.

Hlavní téma mezinárodní konference v Brně – tedy „závaznost soudních rozhodnutí“, přitom nebylo diskutováno jen v rovině kasační, ale velmi široce také v roli kvaziprecedenční, která je i v kontinentálním právu stále významnější.
Předseda pořádajícího NS ČR Pavel Šamal připustil, že byť je v rámci požadované předvídatelnosti a spravedlivosti soudních rozhodnutí nezbytné, aby obdobné případy byly rozhodovány stejně, zatím ne vždy panuje shodný názor na to, kdy lze skutečně již vynesený rozsudek aplikovat  na obdobný případ nový. „Existuje určité pnutí mezi jednotlivými soudy – jak mezi evropskými a národními, tak mezi vrcholnými a nižšími soudy národními. A cílem – byť nepsaným – této konference bylo právě najít způsob, jak si vysvětlit svá stanoviska a najít tu správnou cestu ve prospěch občanů. Od zástupců soudů všech stupňů na konferenci shodně zaznělo, že soudnictví musí být službou veřejnosti, nikoliv nějakým vrchnostenským rozhodováním nad jednotlivými účastníky sporu, nebo obžalovanými.“ O výsledcích konference budeme na České justici nadále informovat.

Ivan Holas

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY