Exces na libereckém soudu: Předseda Dörfl posílil trestní úsek

Budova Okresního soudu v Liberci zdroj: Wikimedia

Z případu liberecké soudkyně Lenky Zhoufové, která antedatovala usnesení o prodloužení vazby vyplynulo, že situace na trestním úseku Okresního soudu v Liberci byla v době spáchání kárného provinění „kritická“. Předseda krajského soudu Luboš Dörfl proto zasáhl a soud podle zjištění České justice personálně posílil.

V mimořádně zajímavém případu soudkyně Zhoufová loni z nedbalosti nedodržela o den lhůtu pro rozhodnutí o prodloužení vazby. Když to zjistila, vyhotovila usnesení, které antedatovala. Vazební zasedání se nekonalo a soudkyně místo aby obžalovaného propustila, vazbu prodloužila. O excesu Česká justice obsáhle informovala.

Podle výpovědi předsedkyně OS v Liberci Ivany Šoljakové před kárným senátem Nejvyššího správního soudu (NSS) je Zhoufová začínající soudkyní a v době vytýkaného skutku vykonávala svou funkci krátce přes rok. „Kárně obviněná přitom převzala uvolněné a objemné soudní oddělení, 13 Kss 3/2017 – 78 pokračování byla tudíž pod značným časovým tlakem, což se nepochybně projevilo na jejím postupu ve věci,“ uvedla předsedkyně. V osobní rovině se pak soudkyně Zhoufová chovala podle předsedkyně vůči státu velmi korektně, např. se nenechala jmenovat soudkyní v době, kdy zjistila, že očekává příchod dalšího potomka. Vědoma si kritické personální situace na soudě vyčkala na další termín a následně nežádala zkrácení úvazku.

Právě o kritické personální situaci, která mohla mít vliv na jednání soudkyně, hovořila předsedkyně soudu před kárným senátem opakovaně. „Krajský soud v Ústí nad Labem si je vědom, že personální situace na trestním úseku Okresního soudu v Liberci byla v důsledku odchodu zkušené soudkyně do důchodu a vícenásobných odchodů mladších soudkyň na mateřskou dovolenou nepříznivá a pracovní vytížení všech trestních soudců bylo vysoké. Z toho důvodu byl úsek v průběhu posledního kalendářního roku posílen o dva trestní soudce,“ uvedla na dotaz České justice mluvčí KS v Ústí nad Labem Marcela Trejbalová.

Zhoufová se navíc původně specializovala na civilní právo. Na jejím rozhodnutí se tak podle předsedkyně Šoljakové podepsala příprava na praxi na civilním úseku soudu, kde je standardní, že jsou vydávána rozhodnutí od stolu a písemná vyhotovení se na kancelář donesou až druhý den.

NSS soudkyni uložil kárné opatření snížení platu ve výši 25% na dobu jednoho roku. Tento vysoký trest v oblasti kárných trestů ale státní zastupitelství nepovažuje za dostatečný a soudkyni chce trestně stíhat. Prezident republiky však ještě žádost o souhlas s trestním stíháním neobdržel.

(epa)