Pondělí, 25. října, 2021

Pelikánova statistika: Soudy nejsou pomalé ani přetížené. Ženy ale nemají rovné příležitosti

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

O českých soudech se šíří nepravdy, které vyvrací statistická data. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) dnes představil závěry první výroční statistické zprávy ministerstva spravedlnosti, která ukazuje, že většina soudů zvládá svůj nápad uspokojivě. Některé okresy jsou ale stále velmi problematické. Čísla také ukázala, že v českém soudnictví zřejmě dochází k diskriminaci žen.

Pelikán nechal ročenku podle svých slov vypracovat kvůli tomu, že když nastoupil na ministerstvo, postrádal statistiky týkající se chodu jednotlivých soudů.

Výsledky výroční zprávy se podle ministra velmi liší od obecně sdílených představ o české justici. U okresních soudů loni trvala civilní řízení průměrně 344 dní, trestní pak 196 dní. Výrazně déle čekali na rozsudek lidé na Chomutovsku či Ústecku. „Zpráva například ukazuje, že naše justice vůbec není pomalá, polovina civilních sporů byla v loňském roce vyřízena za méně než 198 dní, tedy méně než za sedm měsíců,“ uvedl Pelikán s tím, že oproti roku 2013 jde o zrychlení o jednu třetinu.
Faktem ovšem je, že stále existují soudy, kde se na vyřízení poloviny civilních věcí čeká déle než 600 dnů. U krajských soudů pak každá desátá věc trvá téměř pět let a nedodělky se kupí i ve správním soudnictví. „Účelem předkládané zprávy určitě není problémy zastírat, ale naopak je objektivně popsat tak, abychom mohli vést věcnou debatu nad jejich řešeními,“ uvedl ministr s tím, že justice je s výjimkou zhruba pěti okresů velmi uspokojivě rychlá.

Civilní spory nyní nejdéle trvají na Chomutovsku, Lounsku, Ústecku, Břeclavsku a v okresech Brno město a Brno venkov. U trestních kauz se nejdelší dobu čeká na verdikt na Chomutovsku, Ústecku, Děčínsku, Českolipsku, Liberecku a Jablonecku.

Podle statistik také není pravdou, že by existovaly extrémní rozdíly v rychlosti soudů v různých krajích. Dalším mýtem je podle ministra přetíženost soudů. „Nápad civilních věcí se zejména díky opatřením proti zneužívání soudního řízení u bagatelních pohledávek podařilo snížit za poslední tři roky téměř o čtvrtinu, takže dosáhl vůbec nejnižší hodnoty za posledních devět let,“ uvedl Pelikán s tím, že n úbytě bagatelních sporů se pozitivně odrazilo snížení advokátního tarifu. Lidé se tak již podle ministra nesoudí o „nezaplacených 30 korun“.

Výroční zpráva ke stažení v tomto odkazu.

Počty nedodělků se podle Pelikána podařilo mimo jiné snížit zavedením tzv. dynamického modelu přerozdělování nových soudců, tímto došlo ke zlepšení situace například v Ústeckém kraji.

Z výroční zprávy také vyplynulo, že co se týče tzv. soudní mapy a jejího případného překreslování, problematické jsou pouze 4 soudy, které se potýkají s problémy kvůli své velikosti. Známým případem je okresní sud v Jeseníku, který je příliš malý, opakem je pak zase Městský soud v Brně, který je podle statistik zbytečně velký.

Pelikána prý překvapilo, že některé soudní obvody mají vysoké počty odvolání a není na první pohled patrné, proč tomu tak je. U Prahy je to logické, protože se zde obvykle soudí složitější spory. Na stejné úrovni v počtu odvolání jsou však například Semily. Naopak nejnižší počty odvolání jsou v Ústeckém kraji. „Odvolání je zde polovina proti některým okresům. Je otázkou, zda příčinou není to, že zde může chybět přístup k právní pomoci, lidé jsou zde obecně chudší a méně vzdělaní,“ míní šéf resortu.

Nepříjemným překvapením nových statistik je podle Pelikána poměr počtu žen v různých stupních soudnictví. Zatímco na okresních soudech jich je převaha (65 procent), na krajských soudech se počet začíná snižovat (57 procent). Na vrchních soudech je 43 procent žen a na nejvyšších soudech pouhá čtvrtina v poměru k mužům. „Ženy nemají v justici rovné příležitosti jako muži,“ uzavírá ministr s tím, že příčiny bude se svými spolupracovníky ještě analyzovat.

Výroční zpráva také ukázala výrazný trend v opatrovnických sporech, kdy počet dětí svěřených do střídavé péče vzrostl za posledních pět et na dvojnásobek.

Eva Paseková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY