Stát navrhuje po osmi letech zvýšit odměny vězňům, aby mohli lépe splácet dluhy

Odsouzený uklízí na Praze 2 Foto: vscr

Ministerstvo spravedlnosti navrhuje vydat po osmi letech nové nařízení vlády o odměňování odsouzených v vězení. Vězňům má být  s účinností od 1. dubna 2018 za práci přidáno od jednoho tisíce korun do 4 750 Kč v závislosti na kvalifikaci. Zvýšit se má i úložné na 35 000 Kč v závislosti na rostoucí minimální a průměrné mzdě.

Podle zprávy RIA bude mít zvýšení odměn vězňům dopad na státní rozpočet ve výši 45,9 milionů korun ročně. Současně se předpokládají jednorázové náklady ve výši 2000 miliony korun, a to na změnu vnitřního informačního systému Vězeňské služby. Na druhé straně zkasíruje stát více na odvodech za sociální a zdravotní pojistné.

Podle návrhu nařízení vlády budou  základní odměny za měsíc  – časové složky platů –  zvýšeny nově na tyto částky.

  1. v I. skupině částku 5 500 Kč za měsíc,
  2. ve II. skupině částku 8 250 Kč za měsíc,
  3. ve III. skupině částku 11 000 Kč za měsíc,
  4. ve IV. skupině 13 750 Kč za měsíc.

Nařízení vlády najdete zde.

Vězni jsou rozděleni do skupin podle dosaženého vzdělání vězně od nekvalifikovaných přes výuční listy až po střední s maturitou a vysokoškolské vzdělání.

Návrh nařízené vlády byl aktuálně zaslán do  připomínkového řízení. Podle zprávy RIA je hlavním důvodem pro zvýšení odměn za práci vězňů zamezení recidivy a řešení zadluženosti vězňů. Další důvod je fakt, že od roku 2000 odměny za práci vězňů stagnují, zatímco průměrná i minimální mzda v České republice soustavně rostou.

Porostou příplatky i úložné

Proto současně další vyhláškou vzroste částka úložného – tedy částka, kterou vězeň musí odkládat a obdrží ji při svém propuštění na svobodu: „V této souvislosti tedy obstojí i spolu s návrhem nového nařízení vlády souběžně navrhovaná novelizace vyhlášky č. 10/2000 Sb., na základě které má dojít k navýšení limitu finančních prostředků na účtu úložného na 35 000 Kč, a to ve vztahu k současné výši minimální mzdy, která činí 11 000 Kč,“ popisuje vztah mezi minimální mzdou a úložným důvodová zpráva, která rovněž argumentuje judikaturou ESLP: „I z tohoto hlediska je navrhované zvýšení limitu finančních prostředků na účtu úložném na 35 000 Kč ve vztahu k průměrné mzdě ČR, která činí 28 232 Kč, v souladu s judikaturou Soudu.“

Odměny za práci vězňů se zvýší ve všech kategoriích od základu, přes hodinovou mzdu až po příplatky za práce ve svátek, za noční nebo za práci ve ztížené pracovním prostředí. Poslední příplatek může v závislosti na obtížnosti prostředí  činit od 200 – 700 Kč.

Cílem je snížit zadluženost vězňů

Jedním ze zásadních důvodů pro růst odměn vězňů je jejich zadluženost a ne/schopnost splácet dluhy, která vede k recidivě po propuštění, vyplývá z důvodové zprávy: „Cílem návrhu nařízení vlády je tedy spolu se současně předkládaným návrhem novelizace vyhlášky č. 10/2000 Sb. dosáhnout snížení jednoho z rizikových faktorů přispívajících k recidivě, kterým je vysoká míra zadluženosti, a to zvýšením objemu finančních prostředků, které lze již během výkonu trestu odnětí svobody z pracovní odměny poukázat na úhradu existujících dluhů odsouzeného, a zároveň usnadnit odsouzenému přechod do civilního života tím, že zejména odsouzení s dlouhodobými tresty si budou moci vytvořit určitou finanční rezervu na dobu po svém propuštění z výkonu trestu odnětí svobody,“ uvádí zpráva.

Jak vyplývá z důvodové zprávy, stát se k tomuto kroku odhodlal po konzultaci s podnikatelskou veřejností. S zvýšením odměn souhlasí podnikatelské svazy, neboť podnikatelům stále více chybí pracovní síly. Vězeňská služba eviduje vyšší poptávku po pracujících vězních, než je současná nabídka, uvádí důvodová zpráva.

Stát dostane miliony na odvodech

Přesto bude zaměstnávání vězňů stále výhodné: „Navržená změna bude mít dopad na zaměstnavatele, ať se jedná o zaměstnavatele z veřejného či podnikatelského sektoru. Bude-li schváleno předložené nařízení vlády, přinese to v porovnání se současnou úpravou obsaženou v nařízení vlády č. 365/1999 Sb. jednorázové zvýšení nákladů práce o 22 %, což při průměrném výdělku z roku 2016 představuje nárůst cca o 1 100 Kč měsíčně (13 200 Kč ročně) na osobu. Minimální náklady na vězně se po přijetí navrhované úpravy budou pohybovat v úrovni 55 až 60 % minimálních nákladů na pracovní sílu,“ uvádí se doslova v důvodové zprávě.

Podle zprávy RIA se díky zvýšeným odměnám vězňů dostane rovněž více peněz za odvody pojistného do státního rozpočtu, neboť i odvody státu se spolu s odměnami zvýší. „Zároveň však lze očekávat zvýšení příjmů státního rozpočtu v oblasti zákonných odvodů zdravotního a sociálního pojištění ve výši 27 042 854 Kč (zvýšení výběru sociálního pojistného) a 11 589 795 Kč (zvýšení výběru zdravotního pojištění),“ vypočítává se ve zprávě RIA.

Irena Válová