Pondělí, 19. dubna, 2021

Převolit insolvenčního správce se stává prakticky nemožné

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Novela insolvenčního zákona, která vstoupila v platnost začátkem července, si jako jeden z hlavních cílů klade být protikorupční. Nově přijatá pravidla pro změnu insolvenčního správce věřiteli, která tuto možnost de facto vylučují, ale mohou opět vyvolat snahu insolvenčních správců budovat si „nevhodné“ vztahy s insolvenčními soudci nebo s jinými osobami, které mohou mít vliv na určení jejich osoby insolvenčním správcem pro konkrétní insolvenční řízení.

„Nebo se to dá říci i jinak – notoricky známý konflikt některých insolvenčních soudů s některými insolvenčními správci, kteří byli těmito soudy opakovaně přehlíženi a pomíjeni, a jiní správci tak preferováni, byl vyřešen změnou zákona ve prospěch insolvenčního soudu. V minulosti kritizovaná úprava, která umožňovala budování nevhodných vztahů, tak zvítězila na celé čáře,“ uzavírá jeden zkušený insolvenční soudce, který si nepřál být jmenován.

Insolvenční zákon přinesl do českého právního řádu nové trendy úpadkového práva. K nim nepochybně patří i vliv věřitelů dlužníka na osobu insolvenčního správce a jeho výběr. Důvodová zpráva k původnímu návrhu insolvenčního zákona z roku 2006 ke vztahu věřitel – insolvenční správce uváděla, že další okruh nedostatků platné úpravy se týká postavení věřitelů. „Patří sem především okolnost, že věřitelé nemají vliv na volbu způsobu řešení úpadku, která zcela závisí na dlužníkovi. Dále sem patří okolnost, že věřitelé nemají dostatečný vliv na výběr osoby správce… Způsob ustanovení správce – oproti dosud platné koncepci – významně posiluje vliv věřitelů na osobu správce co do možnosti jeho…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Dušan Šrámek

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit