Přibylo levicového extremismu, scéna se ale potýká s vyčpělostí a nezájmem veřejnosti

Zpráva referuje i o hnutí kolem žižkovské Kliniky Foto: Facebook

Pozornost Ministerstva vnitra si svými postoji vysloužilo brněnské hnutí Slušní lidé. Hnutí, vystupuje kriticky proti jinému brněnskému hnutí Žít Brno a poslední zpráva o extremismu mu věnuje celý jeden odstavec. Zatímco na pravici půjdou do říjnových voleb Slušní lidé s nálepkou extremistů a chuligánů, na levici je vyčpělost a nezájem veřejnosti. Spolky domobrany se pokusily navázat kontakty s obecní policií na bázi osobních vztahů.

Vyplývá to ze zprávy ministerstva vnitra o extremismu za druhé čtvrtletí. Podle této zprávy se celkově extremismus oproti loňskému roku zvýšil, a to zejména extremismus levicový. Jeho metodami zůstávají nejrůznější kravály, násilné akce, obsazování cizích budov a podniků nebo internacionální pomoc při protestech v Hamburku proti sjezdu skupiny G20.

Celou zprávu si můžete stáhnout zde.

Zásadní zbraní levicových extremistů se ovšem jeví „přímá akce“. Jedna taková se uskutečnila v rámci „klimatické spravedlnosti“ během klimatického kempu na Mostecku jako protest proti těžbě uhlí.

Levicové hnutí je vyčpělé: Klinika, Kim Ir-sen, komunizmus

Akce bylo podle zprávy utajovaná a do detailu organizovaná: „Záměru přistoupit k protiprávnímu jednání již dopředu napovídalo utajování organizačních detailů či příprava právního manuálu pro případ zadržení aktivistů policií. Akce se nakonec zúčastnilo cca 300 osob, z toho cca 60 ze zahraničí, převážně z Německa. K samotné přímé akci došlo dne 24. května, kdy cca 130 osob neoprávněně vniklo do dolu Bílina. Aktivisté, převlečeni do bílých overalů a s respirátory, vytvořili lidský řetěz okolo jednoho z rypadel, “ popisuje zpráva o extremismu, co se dělo v dole Bílina s tím, že ani ministerstvo vnitra ani policie nepovažuje zájem o životní prostředí za extremismus. Extremismem je však právě přímá akce, vysvětluje ministerstvo.

Kromě squatterů, Kliniky, spolku přátel věčného prezidenta Kim Ir-sena a anarchistických bojůvek se na levicové extrémistické scéně totiž nic moc dalšího neděje a chybějící témata i události má nahradit právě přímá akce: „Snahou je zastínit skutečnou podstatu hnutí a ukázat ho v lepším světle před možnými novými sympatizanty. Celá levicově extremistická scéna se dlouhodobě potýká s vyčpělostí témat a s nezájmem širší veřejnosti. Snaží se proto nacházet nové způsoby mobilizace,“ uvádí doslova poslední zpráva o extremismu za druhé čtvrtletí.

Marginální Petr Hannig a Slušní proti vlastizrádným

To ovšem nelze říci o pravicovém extremismu, tak jak ho zpráva ministerstva vnitra popisuje. Podle zprávy strana Národní demokracie Adama B. Bartoše ohlásila „spojení vlastenecké scény“ před nadcházejícími parlamentními volbami. „Ve skutečnosti se ovšem jedná o koalici několika marginálních uskupení. V čele subjektu s názvem Rozumní stanul Petr Hannig. Ten posléze v červenci oznámil kandidaturu v prezidentských volbách,“ vysvětluje dění mezi pravicovými extremisty zpráva ministerstva vnitra.

Extremistický program obsahující konec lží ve veřejném prostoru, potravinovou soběstačnost, návrat EU k původnímu uskupení rovnocenných států, zrušení EET a KH, financování veřejnoprávních médií dobrovolnými poplatky občanů nebo žádná zahraniční vojska na území republiky a zbraně k obraně majetku občanů lze najít na stránce předmětných spojených sil.

Celý další jeden odstavec je pak věnován dalšímu subjektu z této spojené vlastenecké scény – hnutí Slušní lidé: „Bližší pozornost si v rámci této koalice zaslouží brněnský politický subjekt Slušní lidé. Toto uskupení se vyprofilovalo jako odpůrce brněnského hnutí Žít Brno. Personální substrát skupiny Slušní lidé tvoří mj. i osoby s neonacistickou či chuligánskou minulostí. Mediální pozornost si Slušní lidé získali v květnu zakrytím růžového tanku na brněnském Komenského náměstí. Vystavení artefaktu v rámci Poutě smíření – pieta za zemřelé při odsunu Němců –  charakterizovali jako ,vlastizrádnou akci´.

Identitáři, staří známí neonacisté  bez neonacismu

Úplně nově varuje zpráva ministerstva vnitra před skupinou s názvem Generace identity, jejíž kontakty s Národní demokracií byly zaznamenány. „Generace identity představuje mezinárodní platformu, která se stylizuje do pozice hnutí bránícího evropskou kulturu a tradice před ,invazí uprchlíků´. Inspirací se pro ni stala starověká Sparta, konkrétně pak bitva u Thermopyl,“ uvádí zpráva.

Podle zprávy vnitra o identitářích pochvalně informovala česká konspirační a alternativní média: „Na mezinárodním poli si ,identitáři´ získali pozornost avizovaným projektem Defend Europe“, zaměřeným proti uprchlíkům. Prostřednictvím crowdfundingu se snažili získat prostředky na pronájem lodi, jejíž posádka měla mít za cíl zabránit prouprchlicky zaměřeným nevládním organizacím v jejich aktivitách u libyjských břehů. Česká pobočka ,identitářů´ projekt podporovala, pochvalně o něm informovala i některá média, označovaná za alternativní či konspirační,“ uvádí zpráva.

Dělnická strana sociální spravedlnosti podle dřívější zprávy vnitra téměř vyklidila veřejný prostor Foto: DSSS

České bezpečnostní složky už podle zprávy zaznamenaly agresivní vystupování skupiny na demonstracích: „Personálně je česká pobočka Generace identity tvořena mj. bývalými aktivisty neonacistických uskupení Národní odpor a Autonomní nacionalisté. V červnu byla zaregistrována soudem jako spolek. V současné době se jeho členové už od tradičního neonacismu distancují. Bezpečnostní složky registrovaly jejich agresivní vystupování v rámci tuzemských demonstrací. Dne 17. června se cca 15 českých identitářů zapojilo do demonstrace organizované německou sesterskou buňkou, kde aktivně participovali na vyvolávání konfliktů s odpůrci shromáždění.“

Praha, Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj

Generace identity je úzce propojena s jiným násilně se prezentujícím uskupením Pro-Vlast. Jeho členové jsou známí svým působením mezi fotbalovými chuligány a snahou o vyvolávání konfliktů v rámci veřejných shromáždění. Aktivity obou početně marginálních skupin jsou registrovány přibližně od roku 2012. Aktivně se projevovaly zejména v Praze, Středočeském a Ústeckém kraji, uvádí zpráva.

Podle přiložených statistik bylo nejvíce extremistických skutků za druhé čtvrtletí i za celé první pololetí zaznamenáno v Praze (12), v Ústeckém kraji (13) a v Moravskoslezském kraji (12). To odpovídá počtu stíhaných osob (6,16,11).

Domobrana: Hlídky, fyzické a taktické tréninky

Samostatnou kapitolou zprávy pak jsou spolky domobrany. Podle zprávy buňky Národní domobrany pořádaly polovojenská cvičení zahrnující „zejména fyzický a taktický trénink, ojediněle střelecký výcvik“. „Část buněk se hlásila k organizování hlídek, nicméně jednalo se o aktivity spíše propagandistické, které měly sloužit ke zviditelnění spolku. V rámci Národní domobrany byly registrovány snahy využít dotace z programu Bezpečnostní dobrovolník,“ uvádí zpráva.

O projektu ministerstva vnitra Bezpečnostní dobrovolník Česká justice opakovaně informuje.

Pokusy navázat kontakt s  obecní policií

Ministerstvo vnitra stejně jako policie se od Národní domobrany však „jednoznačně distancovala“. Podobně dopadli i Českoslovenští vojáci. „Obdobně jako Národní domobrana se profilovali i Českoslovenští vojáci v záloze za mír, jejichž buňky či členové působili zejména na území Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského, Středočeského a Jihočeského kraje,“ uvádí se ve zprávě vnitra.

O tom, že specialisté na extremismus z ministerstva vnitra mají své „lidi“ až do obecní úrovně, svědčí jimi získaný poznatek právě k Československým vojákům. V případě tohoto subjektu byla lokálně patrná snaha o navázání kontaktů s příslušníky bezpečnostních složek, zejména pak obecních policií a Policie ČR. Podobně jako v případě Národní demokracie však byly reálné kontakty ojedinělé a založené spíše na osobních vztazích,“ uvádí zpráva o extremismu.

Irena Válová