Přírodní katastrofy: EU zaplatí regionům až 95 % nákladů na obnovu

České politické strany ve svých volebních programech příliš neřeší živelné pohromy, ale v jednom nachází shodu: Evropská unie prý dělá dobře, když pomáhá regionům například po povodních. Doposud vykrývala maximálně polovinu nákladů na obnovu území, nyní nabídne kompenzace až ve výši 95 %.

Na letošní rok připadají smutná povodňová jubilea. Před 20 lety přešla velká voda přes Moravu, před 15 lety zalila Čechy. Politické strany, zastoupené nyní v Poslanecké sněmovně, v letošních volebních programech skoro vůbec nezmiňují živelnou pohromu, katastrofu, povodeň, záplavu nebo požár. Většinou však řeší sucho.

Sociální demokraté chtějí “usilovat o snížení plýtvání vodou”, “cíleně chránit podzemní vodu” a “záložní vrty na kvalitní podzemní vodu pod Státní správou hmotných rezerv”.

Předseda politického hnutí ANO, Andrej Babiš sní, že “propojíme vodárenské soustavy”, “změníme krajinu” tak, aby lépe zadržovala vodu a “naprosto všichni policisté by měli být vycvičeni i na přírodní pohromy”

Komunisté nabádají, abychom zvýšili “absorpční schopnosti půdy a retenční schopnosti krajiny”, chránili vodní zdroje apod.

TOP 09 navrhuje, abychom i kvůli případným živelným pohromám posilovali ženijní vojsko.

KDU-ČSL zmiňuje vyšší investice “do opatření proti suchu”.

Pozitivní zkušenost Jihočeského kraje po pohromě

Evropská unie nabídne poškozeným regionům výrazně větší finanční pomoc než doposud, což naši národní politici podporují.

Jan Zahradník dnes zastupuje voliče ODS v Poslanecké sněmovně, ale v roce 2002 byl hejtmanem Jihočeského kraje, kde tehdy povodeň zasáhla stovky obcí a tisíce osob. “Náklady potřebné na obnovu území dosahovaly podle kvalifikovaného odhadu 15,4 miliardy Kč. Na odstranění následků bylo vynaloženo 1,5 miliardy Kč. Prostředky pocházely od státu, z pojistného, z krajského povodňového konta a také z Fondu solidarity EU, který přispěl celkovou částkou 581,4 milionu Kč,” vypočítává Zahradník. “Musím s uznáním konstatovat, že evropská podpora tehdy přišla bez nadbytečné byrokracie,” hodnotí bývalý jihočeský hejtman.

Novou regulaci vítá rovněž Herbert Pavera, expert na zemědělství TOP 09: “Mezi základní funkce Evropské unie patří bezpečnost a solidarita, ale taky musíme škodám předcházet odpovědným hospodařením s krajinou, půdou i vodou.”

V zásadě souhlasí taky Jiří Dolejš, místopředseda KSČM: “Evropská unie má pomáhat regionům, které zasáhne mimořádná pohroma – viz sucho a požáry na Pyrenejském poloostrově nebo v Řecku. Ale stát musí strategicky kontrovat například produkci a distribuci užitkové vody.”

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Petr Woff