Senátoři rozšiřují možnost zastavení řidičského průkazu o rodiče, kteří neplatí na dospělé děti

Exekutoři nyní mohou pozastavit řidičský průkaz dlužníkům alimentů za nezletilé, nově se ustanovení má vztahovat i na dospělé děti do 26 let.Foto: mdcr

Rozšíření okruhu osob, kterým může exekutor pozastavit řidičské oprávnění o rodiče, které neplatí na své zletilé děti do 26 let obhajoval ve středu před ústavně-právním výborem Senátu poslanec Zdeněk Ondráček (KSČM). Chudých lidí se marně zastával pouze senátor Jiří Dienstbier (ČSSD). Podle poslance Ondráčka mají nyní zletilé děti jedinou možnost, a to udávat své rodiče.

V současnosti může podle exekučního řádu exekutor zajistit řidičský průkaz jen rodiči, který neplatí výživné na dítě do osmnácti let. „Dnešní děti maturují v osmnácti letech, a pokud na ně rodiče neplatí, jsou odkázáni na podávání trestných oznámení na policii na svoje rodiče,“ uvedl před senátory k návrhu  změny exekutorského řádu poslanec Zdeněk Ondráček.

Podle jeho slov může rodič neplatič znemožnit dospělému dítěti další studium: „Neplatič může znemožnit, aby jeho zletilé dítě pokračovalo ve studiu, přičemž jde o zletilé dítě, které se soustavně připravuje na budoucí povolání,“ upozornil poslanec Ondráček.

Když exekutor sebere řidiči hračku, neplatič zaplatí

Podle jeho slov je dosavadní právní úprava, kdy exekutoři mohou zastavit řidičské oprávnění neplatičům na děti do osmnácti let, úspěšně využívána: „Od Exekutorské komory víme, že institut je používán a že pokud sebereme některým neplatičům jejich hračku, rychle zaplatí,“ uvedl před senátory doslova poslanec a bývalý policejní vyšetřovatel Zdeněk Ondráček.

Podle předsedy ústavně-právního výboru senátora a někdejšího státního zástupce Miroslava Antla (ČSSD) jde o logický krok, který reaguje na trestný čin respektive přečin zanedbání povinné výživy. Cílem je neomezit přípravu na budoucí povolání zletilého dítěte, zopakoval s doporučením schválit novelu exekučního řádu ve znění, jak přišla z poslanecké sněmovny.

Nejde o hračky, jde o podmínku pro práci

V obecné rozpravě pak vystoupil senátor Jiří Dienstbier (ČSSD), který prohlásil, že má s tímto zákonem principiální problém. Podle jeho slov mu nejde o lidi, kteří mají auto jako hračku, ale o ty, kteří ho nutně potřebují k práci. Když se lidem sebere možnost řídit, bere se jim současně v mnoha případech možnost zaměstnání. V Praze to tak třeba nemusí vypadat, ale na malých městech a vesnicích je mnoho míst podmíněno řidičským průkazem, upozornil Jiří Dienstbier.

K tomu mu ovšem bylo vysvětleno, že už dnes neexistuje možnost pozastavit řidičské oprávnění osobě, která potřebuje řidičský průkaz v práci. Zákon přímo říká, že nelze zabavit řidičské oprávnění „prokáže-li povinný, že k uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, nezbytně potřebuje své řidičské oprávnění“. Řidičské oprávnění není možné odebrat například taxikářům, řidičům kamionů a dalším osobám.

Na to senátor Jiří Dienstbier reagoval argumentem, že vůbec nejde o řidiče z povolání, ale o to, aby se někteří lidé do práce vůbec dostali. „Jsem k tomu institutu skeptický,“ uvedl senátor.

Dejme dospělým dětem šanci

Diskusi utnul senátor Michael Canov (STAN+SLK): „Existuje hromadná doprava. Mnoho lidí nemá auto a také se nějak do práce dopraví. Tady jde o lidi, kteří neplatí na dítě a návrh je opodstatněný,“ řekl. Poté už o návrhu nikdo nedebatoval.

Podle na jednání výboru přítomného náměstka ministra spravedlnosti Michala Fraňka by senátoři měli dát šanci zletilým do 26 let, „když už ten institut existuje“:  „Oni se ocitli v situaci, kterou si nevybrali a v době, kdy se 50% manželství rozvádí,“ uvedl s tím, že je to exekutor, kdo by měl nejlépe naplnit účel exekuce a zvolit vhodný nástroj.

Návrh, kterým se rozšiřuje okruh osob, kterým lze exekucí zajistit řidičský průkaz za neplacení na dítě do 26 let je zde.

(ire)