ČEPS využívá možnosti nezveřejňovat předpokládanou hodnotu zakázky

Provozovatel energetické přenosové soustavy, společnost ČEPS, hledá dodavatele pro servis páteřní telekomunikační sítě na léta 2013-18. Vzhledem k tomu, že se bude snažit získat co nejlepší cenu, nezveřejnil očekávanou výši kontraktu.

Veřejnou zakázku na servisní činnosti spojené s provozem páteřní telekomunikační sítě, která slouží provozovateli elektroenergetické přenosové soustavy, společnosti ČEPS, tedy k přenosu dat před vyhlásila energetická společnost ČEPS: Mluvčí Barbora Peterová uvedla, že společnost záměrně neuvádí, s jakou výší kontraktu počítá. Chce totiž dosáhnout co nejlepší ceny. „Hodnotu zakázky tedyy z obchodně-strategických důvodu nezveřejňujeme,“ řekla Peterová. Takový postup je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, jelikož zadavatel musí ve smyslu § 16 ZZVZ stanovit předpokládanou cenu veřejné zakázky. Není ovšem povinen ji uveřejňovat. Většinou se tak děje ze strategických důvodů, protože při jejím zveřejnění nabídky oscilují kolem předpokládané hodnoty, zatímco jinak mohou výrazně klesnout. Může ale stát, že nabídkové ceny překonají předpokládanou hodnotu a dostanou zadavatele pod tlak, zda v zadávacím řízení pokračovat, nebo ho zrušit.

ČEPS využívá jednací řízení s uveřejněním, kdy zadavatel bude o předběžné nabídce vyjednávat s jednotlivými účastníky zadávacího řízení. Konečná cena se tak může ještě více lišit nejen od předpokládané hodnoty, ale i od předběžné nabídky.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

-chl-