Facebook a Sazka dbají na etická pravidla, Fortuna dostala „sexistické prasátečko“

Trh s hazardními hrami vzrostl v roce 2016 o 29%. Letos začala platit nová omezení na jeho propagaci. Praktiky některých firem jsou však stále na hraně.

Od začátku roku 2017 bylo zavedeno omezení reklamy na hazardní hry posilující ochranu hráčů včetně dětí a mladistvých. Do zákona o regulaci reklamy  přibyl zákaz propagace podněcující k účasti na hazardní hře, z níž lze nabýt dojmu, že hra může být zdrojem finančních prostředků obdobným získávání příjmů ze závislé, samostatné nebo podobné činnosti. Podle vládní zprávy o hazardu je „reklama na hazardní hry  rovněž ovlivněna samoregulanmi opatenmi na stran provozovatele hazardnch her nebo poskytovatele reklamy. Například sociln síť Facebook m vlastn vnitn normu pro zadvn reklamy, podle kter schvlen reklama propagujc hazardní hry nesmí cílit na osoby mladší 18 let a prezentovat hazard jako příleitosti k výdělku i alternativu k zaměstnn. V omezené míře se k principm zodpovdnch reklamnch praktik hls tak nkteří provozovatel hazardnch her. Z provozovatelů hazardnch her v R je pouze spolenost Sazka lenem Rady pro reklamu, co je sdruen subjekt zavazujcch se k dodržovn etickch pravidel v reklam, vetn tch, na nž se legislativa nevztahuje, a též členem Svtov lotern asociace, kter mimo jin prosazuje principy tzv. zodpovědnho hran.“

Zatímco zákon o regulaci reklamy zakazuje vyvolávání dojmu, že hazardní hraní může být regulérním zdrojem příjmů, nezabývá se situací, kdy reklama vytváří dojem, že hraní hazardních her přispívá ke společenskému úspěchu či sexuální atraktivitě. „Někteří provozovatelé k propagaci hazardních her využívají nahotu a sexualitu. Také se objevuje jazykový sexismus, tj. dvojsmyslné sexuální narážky. V roce 2016 byla společnost Fortuna nominována na anticenu Sexistické prasátečko za použití dvojsmyslného sloganu „Hezká, rychlá, jednoduchá“ upozorňuje vládní materiál.

Reklama na hazardní hry nesmí být podle nových pravidel zaměřena na osoby mladší 18 let, a to zejména v podobě zobrazení těchto osob nebo užitím prvků, prostředků nebo akcí, které takové osoby převážně oslovují. Česká republika má přitom dlouholetou tradici vydávání stíracích losů zjevně cílících na děti.  Na přední straně dětské losy zobrazovaly zvířecí motivy a v názvech používaly zdrobněliny.

V r. 2016 společnost Tipsport změnila název dětských losů z „veselá zvířátka“ na „maxi veselá zvířátka“, přičemž tyto losy existují ve 3 různých provedeních – pes, hroch a žirafa. Pro dětské losy je charakteristická nízká pořizovací hodnota. Společnost Fortuna vydává mimo losů se zvířecími motivy od r. 2015 také sérii losů Kapesné, což je výraz obecně užívaný pro finanční zdroje získávané dětmi a nezletilými od rodičů“ konstatuje „Výroční zpráva o hazardním hraní v ČR v roce 2016“. Od začátku letošního roku by již losy cílící na děti a mladistvé neměly být podle zákona o hazardních hrách povolovány.

Děti v hazardu vadí, účastnily se ale spotřebitelských loterií Blesku a kampaní Globusu

Nový zákon o hazardních hrách uvolnil podmínky pro spotřebitelské soutěže (resp. spotřebitelské loterie).  Ty jsou tak od letošního roku podle zákona o daních z příjmů provozovány ve stejném režimu jako reklamní soutěže a reklamní slosování.

„Příkladem neregulované spotřebitelské soutěže, která byla uskutečněna v r. 2017, je soutěž deníku Blesk, která proběhla v lednu a únoru a ve které se hrálo o výhry v hodnotě 17,6 mil. Kč. Měla formu jak okamžité loterie, tak slosování. Čím více výtisků novin si soutěžící koupil, tím větší měl šanci na výhru. V období jednoho měsíce byl na každém výtisku kupon s páskou, po jejímž odtržení se soutěžící dozvěděl, zda je vítězem. Výhrou mohla být buď finanční částka ve výši až 100 tis. Kč, o kterou se výherce musel přihlásit následující den prostřednictvím tel. čísla, nebo kredit u mobilního operátora Blesk mobil. Pokud soutěžící nevyhrál v této hře, mohl kód svého kuponu zaslat v SMS a zapojit se tak do každodenního slosování o 10 tis. Kč. Bylo zaznamenáno, že účastníci soutěže kupovali za účelem získání výhry i více výtisků Blesku a soutěže se účastnily i děti. Ve spotřebitelské soutěži pořádaná obchodním řetězcem Globus v polovině roku 2017 se hrálo o výhry v celkové hodnotě 15 mil. Kč. Při nákupu zboží určité hodnoty dostal nakupující soutěžní kupon. Slosování probíhalo zvlášť pro každý z 15 hypermarketů této společnosti a soutěžící v každém z nich mohli vyhrát peněžní cenu v přijetím nového zákona o hazardních hrách, zavedena regulace reklamy na hazardní hry posilující ochranu hráčů hodnotě 0,5 mil. Kč nebo jeden z 500 dárkových poukazů na nákup v hodnotě 1000 Kč. Globus v reklamě na tuto spotřebitelskou soutěž využíval malých dětí“ upozorňuje vládní „Výroční zpráva o hazardním hraní v ČR v roce 2016“.

Podle zákona přitom reklama na hazardní hry musí také obsahovat sdělení o zákazu účasti osob mladších 18 let na hazardní hře a viditelné a zřetelné varování o možném vzniku závislosti. Spotřebitelské loterie ale česká právní úprava za hazardní hry nepovažuje.

Hazardní byznys vstupuje do médií

Vládní výroční zpráva si také všímá, že někteří provozovatelé hazardu vstupují do oblasti vydávání tištěných a internetových médií, poskytování televizních přenosů a rozhlasového vysílání. „Např. společnost Penta vlastnící Fortunu ovládá mediální skupinu Vltava-Labe-Press. Vlastník skupiny Synot vlastní podíly ve společnostech Our Media (vydavatel on-line deníku Parlamentní listy) a TV Praha. Někteří provozovatelé kurzových sázek poskytují registrovaným hráčům možnost sledovat sportovní přenosy on-line, přičemž v nabídce se ročně objeví až několik tisíc sportovních přenosů. Řetězec kasin provozuje Rádio Merkur, které vysílá po celý den s průběžnými moderovanými vstupy. Rádio Merkur vzniklo jako nadstandardní služba pro hráče, avšak poslech rádia je dostupný on-line i široké veřejnosti.“

Podle předběžných údajů, uvedených ve zprávě, hráči v roce 2016 prohráli v hazardních hrách v ČR celkem 39,3 mld. Kč, což představuje souhrnný hrubý příjem provozovatelů hazardních her. Do hazardních her hráči vložili 196,4 mld. Kč a na výhrách bylo vyplaceno 157,1 mld. Kč. Vklady do hry rostou od roku 2013 (v létech 2013–2016 o 59 %), v roce 2016 byl meziroční růst 29 %. Měřeno příjmy ze hry, videoloterijní terminály tvořily nejvyšší podíl trhu (47 %), následovaly internetové kurzové sázky (13 %), číselné loterie a VHP (obě 12 %). Pokud sečteme všechny typy technické hry, laicky označované jako automaty, byl jejich podíl 63 %. Kurzové sázky dohromady s internetovými kurzovými sázkami tvořily 17 % trhu.

Nový zákon o hazardních hrách zavedl omezení reklamy a propagace na vnějších částech budov nebo ve veřejně přístupné vnitřní části budovy, ve které se nachází herna nebo kasino. Nesmí tam být umístěna reklama, sdělení nebo jakékoli jiné formy propagace hazardní hry. Výlohy, okna a vstupy do herního prostoru musí být zabezpečeny proti nahlížení dovnitř.

Již od srpna 2015 je účinná novela zákona o regulaci reklamy, která zakazuje reklamu na nepovolenou hazardní hru. Současně byla uzákoněna odpovědnost šiřitele reklamy na nepovolené hazardní hry a jeho případný postih. Šiřitel je rovněž povinen oznámit, kdo je zadavatelem a zpracovatelem takové reklamy.

Jiří Reichl, Ekonomický deník