Fučíková: Exekutoři jsou soustavně prezentováni jako viníci situace dlužníků, ti na ně pak střílí

Podle někdejší prezidentky Exekutorské komory ČR kritizoval soudce oznamovatele údajného trestého činu i média. Foto: EK

Včerejší útok v Plzni, při kterém byl v dopoledních hodinách postřelen vykonavatel soudního exekutora při výkonu činnosti, je důsledkem dlouhodobého a neodůvodněného očerňování exekutorského stavu v médiích i ze strany některých politiků. „V atmosféře, kdy jsou exekutoři často účelově prezentováni jako viníci složité situace dlužníků, mohou mít někteří lidé pocit, že útok na ně je vlastně ospravedlnitelný,“ konstatuje v prohlášení prezidentka Exekutorské komory ČR Pavla Fučíková.

Na dva vykonavatele, kteří na místě prováděli výkon soudního rozhodnutí, začal střílet zatím neznámý pachatel. Postřelený byl převezen s lehkým zraněním do plzeňské nemocnice.

Prezidium Exekutorské komory České republiky vyjadřuje politování nad vzniklou situací a tento opovrženíhodný čin odsuzuje. „Dnešní útok na vykonavatele v Plzni můžeme vnímat jako neakceptovatelný exces jedince. Je to i důsledek dlouhodobého a neodůvodněného očerňování exekutorského stavu v médiích, bohužel i ze strany některých politiků. Což je mnohem zásadnější celospolečenský problém. V atmosféře, kdy jsou exekutoři často účelově prezentováni jako viníci složité situace dlužníků, mohou mít někteří lidé pocit, že útok na ně je vlastně ospravedlnitelný. Rádi bychom tuto smutnou událost – naštěstí nikoli s tragickým koncem – využili jako příležitost pro začátek věcnější diskuse o roli exekutorů v právním státě,“ uvedla Pavla Fučíková.

Jak dále prezidentka Exekutorské komory řekla, exekutorské úřady vymáhají právo ve stovkách tisíc případů a u velkého množství z nich dochází ke konfliktním situacím. Zejména mobiliární exekuce mohou být emocionálně vypjaté. Vykonavatelé jsou na prevenci těchto situací školeni, ale vyloučit otevřený střet bohužel nikdy úplně nelze. „Ve své praxi jsem sama zažila tragický případ, který se neobešel bez trvalých následků na zdraví mého vykonavatele. O to více je politováníhodné, že drtivá většina veřejnosti zcela pomíjí fakt, že vykonavatelé riskují pro tento stát vlastní zdraví při vykonávání soudního rozhodnutí, které dlužník vědomě či z nedbalosti nerespektuje.“

Útok odsoudil i ministr spravedlnosti Robert Pelikán, který napadení dvou vykonavatelů plynovou pistolí a teleskopickým obuškem, které skončilo zraněním jedné osoby, považuje za zcela nepřijatelný čin. Je podle něj třeba připomenout, že exekutor, který postupuje podle exekučního řádu, vykonává rozhodnutí nezávislého soudu.

Výkon činnosti soudních exekutorů je důležitým prvkem vymáhání práva v každém právním státě a útok na soudního exekutora je proto i útokem na stát samotný. „Jakkoliv vyhrocené situace lidí, po kterých jsou soudem uložené povinnosti vymáhány, zkrátka nesmí ústit v násilí. Doufám, že dnešní útok byl ojedinělým incidentem a pevně věřím, že bude řádně prošetřen,“ řekl Pelikán.
Dušan Šrámek