Sobota, 15. května, 2021

Ivo Ištvan podal kárnou žalobu na státního zástupce Michala Galáta, měsíc držel Zadeha v nezákonné vazbě

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Na státního zástupce Michala Galáta, který donedávna dozoroval případ Shahrama Abdullaha Zadeha, míří kvůli tomuto případu kárná žaloba. Potvrdila to České justici tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu Sylva Dostálová s tím, že žalobu podal 3. srpna 2017 Galátův přímý nadřízený, vrchní státní zástupce v Olomouci Ivo Ištvan. Důvodem je, že Galát protizákonně nechal prodloužit Zadehovu koluzní vazbu.

Ačkoliv u Zadeha dne 2. 3. 2017 v 06.07 hodin pominul koluzní důvod vazby, přesto návštěvám ve vazbě, které se konaly dne 2. 3. 2017 po deváté hodině ráno a dále ve dnech 16. 3. 2017 a 30. 3. 2017, byl přítomen orgán činný v trestním řízení. Byť na absenci rozhodnutí o pominutí vazebního důvodu upozornil, nebylo na to orgány činným v trestním řízení reagováno. Zadeh měl tedy být státní zástupcem uplynutím tohoto propuštěn z koluzní vazby, to však státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Michal Galát neučinil. Místo toho podal v rámci návrhu na prodloužení vazby i návrh, aby soud rozhodl o tom, že vazba koluzní již uplynula.

O případu Abdullaha Zadeha Česká justice aktuálně informovala, neboť jeho obhájci žádají jeho okamžité propuštění z vazby.

Státní zástupce podal návrh, kterému soud nemohl vyhovět

Městský soud v Brně návrhu státního zástupce nevyhověl s tím, že pokud dále státní zástupce v rámci podaného návrhu požadoval, aby soud rozhodl dle § 73b odstavec 4 trestního řádu o tom, že u obviněného již pominul důvod vazby dle § 67 písmeno b) trestního řádu, potom v uvedeném směru soud návrhu vyhovět nemohl.

„Státní zástupce v rámci podaného návrhu v rozporu se shora uvedeným požadavkem na rozhodnutí soudu sám uváděl, že důvod vazby dle § 67 písmeno b) trestního řádu pominul již ze zákona uplynutím tříměsíční lhůty trvání dne 2. 3. 2017. S ohledem na skutečnost, že vazba z důvodů uvedených v § 67 písmeno b) trestního řádu může skutečně trvat nejdéle tři měsíce (§ 72a odstavec 3 trestního řádu), přičemž nebylo rozhodnuto o ponechání obviněného ve vazbě z uvedených důvodů nad stanovenou lhůtu, je zřejmé, že vazba z důvodů uvedených v § 67 písmeno b) trestního řádu u obviněného skončila ze zákona nejpozději dne 2. 3. 2017, kdy měl být obviněný z koluzní vazby státním zástupcem propuštěn. Pokud důvody koluzní vazby zanikly ze zákona, pak soud nemůže zároveň rozhodovat ve smyslu § 73b odstavec 4 trestního řádu o změně důvodů vazby.“

Prověrka NSZ: Zadeh byl měsíc ve vazbě protizákonně
To, že Galát nechal protizákonně Zadeha více jak měsíc v koluzní vazbě, vyplývá i z výsledků prověrky Nejvyšším státním zastupitelstvím (NSZ). „Z uvedeného tedy státní zástupce NSZ dovodil, že dne 2. 3. 2017 koluzní důvod vazby pominul, a proto od uvedeného dne nebylo možno vůči obviněnému MUDr. Shahramu Abdullahu Zadehovi uplatňovat omezení ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů.“ NSZ o tom rozhodlo dne 4. 5. 2017 v rámci vyřízení podnětu k vnějšímu dohledu.

Jak dále vyplývá ze zmíněného závěru, platí, že pominul-li některý z důvodů vazby, může o pominutí důvodu vazby rozhodnout v přípravném řízení i státní zástupce. „Státní zástupce VSZ v Olomouci však usnesení podle § 73b odst. 4 věta za středníkem trestního řádu nevydal. Naopak ve dnech 3. 3. 2017 a 14. 3. 2017 povolil návštěvu obviněného MUDr. Shahrama Abdullaha Zadeha v termínech 16. 3.2017 a 30. 3. 2017 za podmínky, že těmto bude přítomen vyšetřovatel. Vzhledem k výše uvedeným zjištěním je tedy zjevné, že státní zástupce VSZ v Olomouci nepostupoval v souladu s § 73b odst. 4 trestního řádu. V tomto směru je nutno v plném rozsahu podnětu k výkonu dohledu přisvědčit.“

O tom, zda bude státní zástupce kárně stíhán i za nezákonné odposlouchávání Zadehových rozhovorů s obhájci, rozhodne výsledek dohledové prověrky, která by měla být ukončena v průběhu několika dní. Poslancům komise pro kontrolu odposlechů to na včerejším jednání sdělil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Galát nejenže nezabránil odposlouchávání, ale dokonce odposlechy zařadil do vazebního spisu, kdy se rozhodovalo o ponechání Zadeha ve vazbě.

Dušan Šrámek

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY