Pelikán podal další kárnou žalobu na soudce Jana Kozáka

Soudce Jan Kozák na archivním snímku. Reprofoto: ČT

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) podal kárnou žalobu na soudce Krajského soudu v Brně Jana Kozáka. České justici informaci potvrdil jak soudce Kozák, tak předseda krajského soudu Milan Bořek. Kozák v současné době čelí trestnímu stíhání a byl mu ministrem pozastaven výkon funkce soudce.

Podle zjištění České justice je obsah kárné žaloby totožný s kárnou žalobou, kterou na Kozáka podával předseda soudu Bořek. Ta byla však odmítnuta Nejvyšším správním soudem (NSS), neboť byla podána po lhůtě, jak Česká justice informovala (https://www.ceska-justice.cz/2017/04/nss-zastavil-rizeni-se-soucem-kozakem-kvuli-uplynuti-lhuty/).

Charakter kárné žaloby označily České justici zdroje z resortu jako „zajišťovací“, neboť pro stejné skutky je proti Kozákovi v současné době vedeno trestní stíhání a očekává se tedy, že NSS její projednávání přeruší do doby, než bude pravomocně rozhodnuto v trestním řízení. Žaloba by pak byla projednána v případě, že by došlo k odložení či zastavení trestního stíhání, popřípadě pokud by byl Kozák soudem pravomocně zproštěn obžaloby, byla-li by podána.

Kozák měl podle informací České justice už v září minulého roku zjistit v jím vedeném insolvenčním spise přihlášku do řízení o oddlužení fyzické osoby, které vedla jeho kolegyně soudkyně Hana Hrstková. O celé věci učinil úřední záznam a věc předal příslušnému soudnímu oddělení.

Učinil tak však chybným způsobem, který záhy napravil a o celé věci obratem informoval místopředsedy soudu, kteří s ním celou věc měli projednat. Na policii byl v této věci podle zjištění České justice soudce Kozák poprvé podávat vysvětlení 21. března tohoto roku. Zatím poslední výslech měl proběhnout tento týden.

Na celé věci je zarážející, s jakým časovým odstupem se celá věc řeší, neboť skutek se měl stát již v září minulého roku. Stejně tak budí rozpaky i to, že se věcí zabývá elitní policejní útvar a dozor provádí Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, ačkoliv se jedná podle informací České justice o možnou škodu v řádu desítek, maximálně stovek tisíc korun.

Kozák přitom patří mezi zkušené a respektované odborníky na insolvenční právo a v minulosti řešil složité insolvenční případy. Jak informoval web Forum24.cz, policie zahájila trestní stíhání jen tři dny poté, co do senátu soudce Kozáka napadla insolvence společnosti Agro Boskovštejn Bohumila Rady, a to na návrh Agro Jevišovice, dceřiné společnosti Agrofertu. Rada patří mezi hlasité a veřejné kritiky bývalého vlastníka, nyní „obmyšleného“ společnosti Agrofert Andreje Babiše, za jehož hnutí ANO ministr spravedlnosti Robert Pelikán kandiduje do Poslanecké sněmovny.

(pd)