Sněm advokátů se uzavřel, přístup nemají koncipienti ani novináři

Advokátní komora si volí nové vedení Foto: ČJ

Veškeré dění na volebním sněmu České advokátní komory (ČAK) zůstane skryto jak zrakům veřejnosti, tak médiím. Novináři nemají přístup na žádnou část sněmu. ČAK tento zákaz vstupu zdůvodňuje zákona o advokacii. Vedení Komory také požádalo předsedy soudů, aby na dnešek nenařizovali jednání, u kterých je nutná přítomnost advokáta.

Podle advokátky Daniely Kovářové o zákazu vstupu novinářů na sněm rozhodlo vedení ČAK. Na sněm nesmí koncipienti, ani žádné jiné osoby. „Dle ustanovení paragrafu 42 zákona o advokacii mají právo účastnit se sněmu advokát, nikoliv jiné osoby (ani advokátní koncipienti), a to na základě registrace, při níž prokazují svou totožnost průkazem advokáta,“ uvádí pokyn.

Odstavec 2 přitom pouze říká, že „Právo účastnit se sněmu mají všichni advokáti. Zastoupení advokáta na sněmu jiným advokátem není přípustné“. I podle Jednacího řádu sněmu zveřejněného v posledním čísle bulletinu advokacie je sněm veřejný.

Martin Vychopeň: Změna ve vedení advokátní komoře pomůže

Podle dlouhodobé kritičky poměrů v ČAK Kláry Samkové je takový krok absurdní. „ČAK opakovaně prohlašuje, že je veřejným obhájcem zájmů advokátů. Je to všeobecný rys dnešní doby, kdy dochází k cenzurování,“ řekla České justici advokátka.

Místopředseda ČAK Robert Němec v květnu tohoto roku v Bulletinu advokacie kritizoval, že zájem advokátů o dění v Komoře je nízký. V roce 2013 zúčastnilo voleb do orgánů Komory
pouhých 1 739 advokátů, tedy přibližně 15 %. Proti účasti občanů ve volbách do Poslanecké sněmovny, která v roce 2013 činila 60 %, je to podle Němce slabé číslo. „Ne že bych si troufal srovnávat důležitost parlamentních voleb s volbami na sněmu České advokátní komory, ale přesto je malý zájem advokátů o fungování Komory zarážející,“ dodává Němec. Je však jasné, že do kongresového sálu pražského Hotelu Clarion se všichni advokáti, kterých je 12 857, nemohou vejít. Informace o dění na kongresu ale nezískají ani z médií.

Podle informací České justice předsedové soudů většinou žádosti advokátů o omezení soudních jednání na dnešní den vyhověli. Novým předsedou by se podle předsněmovních dohod měl stát Vladimír Jirousek, který nahradí Martina Vychopně. Jirousek už dříve Komoru vedl (2003-2009).

(epa)