Zemědělství chce najímat studenty práv přes agenturu práce. Za 2 miliony

V českém právu zatím hromadná žaloba upravena není Foto: archiv

Dva miliony korun bez DPH hodlá zaplatit Ministerstvo zemědělství ČR vybrané pracovní agentuře za to, že zajistí studenty právnických fakult na stáže. Vyplývá to z informací zveřejněných na profilu zadavatele.

„Předmětem plnění veřejné zakázky je zprostředkování zaměstnání studentů právnických fakult dle aktuálních potřeb dodavatele na základě dohod o dočasném přidělení,“ uvádí se v předmětu veřejné zakázky. Návrh smlouvy je pak o něco detailnější: „Účelem této Smlouvy je přiblížit studentům práv práci v institucích veřejné správy a motivovat je k práci na ministerstvech a jiných správních úřadech. Pracovníci veřejné správy budou mít bližší kontakt s poznatky z akademické sféry, budou nuceni více přemýšlet nad svou prací, protože budou předávat své zkušenosti studentům – možným budoucím kolegům,“píše se v návrhu smlouvy. Předpokládaná cena je stanovena na 2 miliony korun bez DPH, což je přesně hranice pro zakázku malého rozsahu – § 27 zákona 134/2016. Zakázkami malého rozsahu se také zabýval Odbor dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR, který k nim vydal stanovisko.

Zarážející je, že ministerstvo vypisuje nejen tendr na samé hranici zakázky malého rozsahu, která se administruje jednodušeji, ale také skutečnost, že poptává pracovní agenturu a neobrátilo se na samotné vysoké školy či přímo právnické fakulty. V zadávací dokumentaci se uvádí kvalifikační podmínky na zadavatele: „povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 3 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, vydaného Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR.“

Poslanci – proč ministerstvo nespolupracuje přímo s fakultou

Přitom vysoké školy často spolupracují se státními i soukromými subjekty a zajišťují svým studentům stáže. „Domnívám se, že by MZe mohlo zorganizovat stáže pro studenty samo a nemuselo by na to najímat agenturu. Dokonce MZe může přímo oslovit právnické fakulty a ty posílají zdarma studenty v rámci jejich praxe. MZe má i dostatečný aparát na personálním odboru, který by sám mohl zvládnout administraci a případně i odměňovat studenty za jejich práci,“ míní poslanec zemědělského výboru Herbert Pavera (TOP 09).

Bývalý ministr zemědělství a rovněž poslanec zemědělského výboru Petr Bendl (ODS) míní, že takový projekt není na trhu práce vůbec potřeba. „Tyhle smlouvy co jsou těsně pod hranicí 2 mil Kč, jsou vždycky podezřelé. Na mě to dělá dojem, že někdo chce zaměstnat či zajistit nějaké své kamarády a finanční limit zakázky dává MZe možnost si vybrat, kdo to bude. A že by něco takového trh práce potřeboval o tom se dá myslím s úspěchem pochybovat,“ řekl Bendl.

Zakázka je nyní ve fázi hodnocení nabídek. Budeme sledovat, kdo ji vyhrál a jak je plněna.

Jiří Reichl, Ekonomický deník