Hnutí ANO: Chceme zrychlit řízení a přenést jeho těžiště před soud

Jak by měla v příštím volebním období vypadat trestní politika státu podle kandidujících politických stran? Česká justice položila stranám a hnutím pět otázek. Hnutí ANO klade důraz na roční akční plány vládou schválené koncepce vězeňství, zrychlení řízení, přenesení jeho těžiště před soud. O odpovědi požádala Česká justice poslance za hnutí ANO a místopředsedu poslanecké sněmovny Radka Vondráčka. Na nový zákon o státním zastupitelství bude mít podle něho „velký vliv rozložení politických sil po volbách“.

Jak vaše strana formuluje  trestní politiku státu pro příští volební období? Jaká má být priorita trestní politiky státu v tomto krátkodobém výhledu?
V otázkách trestání podpora rozšiřování alternativních trestů (peněžité tresty, elektronické náramky); v otázkách vězeňství dokončení procesu diferenciace věznic, zavádění otevřených věznic, příprava výstavby moderních vězeňských zařízení, komplexní přístup k pachateli a jeho nápravě  – další podpora zaměstnávání vězňů, poskytování zdravotní péče a řešení závislostí, zadlužení vězňů… Viz koncepce vězeňství do roku 2025, vypracovaná v tomto volebním období a schválená vládou (viz. http://vscr.cz/koncepce-vezenstvi/).

Kroměřížský právník Radek Vondráček Foto: Facebook

Jak hodlá vaše strana uvedené reálně uskutečnit? Jaký má vaše strana konkrétní plán pro trestní politiku?
Viz výše zmiňovaná koncepce vězeňství, která obsahuje poměrně detailní přehled opatření a je prováděna ročními akčními plány.

Je podle vás potřeba nějak z/měnit trestní legislativu? Pokud ano, jak a proč?
Procesní úprava: zrychlení řízení a přenesení jeho těžiště před soud. Hmotněprávní rovina: posílení trestněprávní ochrany soukromí.

Hodlá vaše strana prosazovat změnu zákona o státním zastupitelství? Pokud ano, tak proč?
Ano, je to i součástí našeho programu, že se k tomuto zákonu vrátíme a budeme prosazovat důsledné zákonné zakotvení nezávislosti soustavy státních zastupitelství. Vzhledem k dosavadním zkušenostem s projednáváním ve sněmovně předpokládám, že se ještě povede odborná diskuze a velký vliv bude mít rozložení politických sil po volbách. S institutem vyšetřovacích soudců, která by znamenala i ústavní změnu, nepočítám. Mimochodem, pár podnětů zaznělo i v rámci činnosti vyšetřovací komise pro únik informací ze spisů orgánů činných v trestním řízení.

Irena Válová