Krajský soud v Brně na Justičních hrách v Kroměříži obhájil svůj titul

Společná fotka zástupců z KS v Brně Foto: KS v Brně

Letošního ročníku Justičních her se účastnilo celkem osm týmů složených ze soudců, asistentů a zaměstnanců. V celkem osmi soutěžních disciplínách mezi sebou soutěžil Krajský soud v Praze, Vrchní soud v Praze, Ministerstvo spravedlnosti, Justiční akademie, Krajský soud v Ostravě, Městský soud v Praze, Krajský soud v Ústí nad Labem a Krajský soud v Brně.

Soutěžilo se v běhu, skoku do dálky, stolním tenise, malé kopané, nohejbalu, tenise, volejbalu a nově byla zařazena i disciplína  štafetový běh.

První den sportovních her byl zahájen během žen do 35 let v délce 1.500 m v parku kroměřížského zámku. Běh opětovně vyhrála Lenka Poláchová z Krajského soudu v Brně s časem 5:30 min., druhé místo obsadila Anežka Janoušková z Ministerstva spravedlnosti s výborným časem 5:37 min. a třetí místo patřilo Simoně Peškové z Krajského soudu v Brně s časem 5:54 min.

Běh žen vyhráála Lenka Poláchová Foto: KS v Brně

Pokračovalo se během žen v kategorii nad 35 let v délce 1.500 m. První tři místa obsadil Krajský soud v Ústí nad Labem – Lenka Zhoufová s časem 5:45 min., Markéta Navrátilová s časem 6:17 min. a Renata Škvorová s časem 6:35 min.

Následně došlo na kategorii mužů, která byla také rozdělena do dvou skupin – do 40 let a nad 40 let. Muži běželi délku 3.000 m. V kategorii do 40 let byla cílová rovinka velice napínavá, jelikož z Ministerstva spravedlnosti Martin Sita vyhrál běh s časem 10:10 min. o jednu setinu nad Jakubem Hoffem z Krajského soudu v Brně (čas 10:11 min.). Třetí místo obsadil Jan Janoušek z Městského soudu v Praze s časem 10:37 min.

V kategorii nad 40 let vyhrál Ivan Elischer z Vrchního soudu v Praze s časem 10:36 min., druhé místo obsadil Pavel Bachratý z Krajského soudu v Brně s časem 10:39 min. a třetí místo patřilo Jindřichu Maříkovi z Krajského soudu v Praze s časem 11:17 min.

Ze zámeckého parku se sportovci přesunuli do areálu základní školy, kde se pokračovalo skokem do dálky, nohejbalem a stolním tenisem.

Fotbalový tým Foto: KS v Brně

Skok žen v kategorii do 35 let vyhrála s přehledem Mariana Černá z Krajského soudu v Brně s výsledkem 404 cm. Druhé místo získala Veronika Tinklová z Krajského soudu v Ostravě se svými 385 cm a třetí místo patřilo Městskému soudu v Praze, který reprezentovala Andrea Beranová se svými 362 cm.

V kategorii nad 35 let zvítězila zástupkyně Krajského soudu v Brně Kateřina Mališová se svým druhým pokusem – 374 cm. Druhé místo patřilo Justiční akademii díky Ladě Scholasterové s výsledkem 356 cm a třetí místo obsadil Krajský soud v Ústí nad Labem s výsledkem 340 cm Karolíny Kudláčkové Řezáčové .

Následoval skok mužů. V kategorii do 40 let zvítězil Milan Paták z Městského soudu v Praze se svým druhým pokusem 557 cm, druhé místo získal Jan Jakoušek taktéž z Městského soudu v Praze se svým prvním pokusem 529 cm a třetí místo patřilo Vojtěchovi Malému z Ministerstva spravedlnosti s výsledkem 493 cm. V kategorii mužů nad 40 let zvítězil za Justiční akademii Filip Glotzmann s výsledkem 484 cm, druhý byl Kamil Babišek z Krajského soudu v Ostravě s výsledkem 457 cm a třetí Martin Masár z Krajského soudu v Ústí nad Labem s 441 cm.

V tělocvičně základní školy, ve stejném čase jako venkovní aktivity, probíhal turnaj ve stolním tenise.  V kategorii žen zvítězila Lenka Rutová z Krajského soudu Ústí nad Labem, druhé místo patřilo Petře Richterkové z Krajského soudu v Ostravě a třetí místo obsadila Klára Nosková z Vrchního soudu v Praze.

V kategorii mužů vyhrál Ondřej Lebl z Ministerstva spravedlnosti, druhý byl Ivan Štěpánek z Krajského soudu Ústí nad Labem a třetí Ondřej Klíma z Městského soudu v Praze.

Z venkovních aktivit první den her probíhal ještě turnaj v nohejbale, který vyhrál tým Krajského soudu v Ústí nad Labem, druhá byla Justiční akademie a třetí Městský soud v Praze.

Soutěžilo se v mnoha disciplínách Foto: KS v Brně

Druhý den sportovních her začal volejbalem, tenisem a fotbalem. Ve volejbalu získal první místo tým Krajského soudu v Ostravě, druhé místo Krajský soud v Ústí nad Labem a třetí místo získal Krajský soud v Brně.

Turnaj v tenise se pro svoji časovou náročnost a nepřízeň počasí nezvládl dohrát do konce, a tak podle dosavadních výsledků byla jako vítězná vyhlášena dvojice Eva Švíglerová a Libor Vávra z Městského soudu v Praze, druzí se umístili Lenka Konrádová a Marek Del Favero z Krajského soudu v Ostravě a třetí Ludmila Havelová a Vít Peštuka z Justiční akademie.

Zásadní pro průběh celých sportovních her a pro konečné výsledky byl turnaj v malé kopané, kde zvítězil Krajský soud v Brně i přes nemilé klimatické podmínky, na druhém místě se umístil Krajský soud v Ústí nad Labem a třetí místo obsadil společný tým Vrchního soudu v Praze a Justiční akademie.

A konečně v nové disciplíně ve smíšené štafetě (4x cca 300 m) zvítězil tým Krajského soudu v Brně s časem 2:38 min., druhé místo získal Krajský soud v Ústí nad Labem s časem 2:43 min. a třetí místo patřilo Ministerstvu spravedlnosti s časem 2:45 min.

Zakončení her proběhlo v pátek v podvečer slavnostním vyhlášením vítězů, předáním pohárů, rautem a diskotékou. Desátý ročník proběhl 31. 8. – 1. 9. 2017.


Celkové pořadí týmů:

  1. Krajský soud v Brně
  2. Krajský soud v Ústí nad Labem
  3. Městský soud v Praze
  4. Krajský soud v Ostravě
  5. Justiční akademie
  6. Ministerstvo spravedlnosti
  7. Vrchní soud v Praze
  8. Krajský soud v Praze

(red)