NKÚ zkontroluje hospodaření BIS, závěr bude neveřejný

"Pokud nejste terorista nebo špión, neohrožujete demokratický systém, bezpečnost a ekonomické zájmy státu, nevyzrazujete utajované informace, nepatříte k organizovanému zločinu, ani nejste v kontaktu s lidmi, kteří ve zmíněných oblastech nemají čisté svědomí, nemusíte se sebemenšího našeho zájmu o vaši osobu obávat,“ stojí na webu BIS. Foto: Wikipedia

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověří hospodaření Bezpečnostní informační služby (BIS). S kontrolou začne ještě v říjnu, skončit by měla v červnu příštího roku. Úřad o tom informoval na svém webu. Cílem bude prověřit, zda BIS hospodaří s penězi a majetkem státu v souladu s předpisy a zda má nastavený systém pro hospodárné nakládání s penězi a majetkem. Závěr kontroly nebude veřejný.

„Kontroloři, kteří budou tuto kontrolu provádět, mají prověrku na příslušný stupeň utajení. Tomu také bude odpovídat způsob zpracování výstupů z kontroly, a to včetně zajištění techniky,“ sdělila ČTK mluvčí úřadu Jana Gabrielová. „Závěr z kontrolní akce bude schvalovat senát NKÚ složený ze čtyř členů kolegia NKÚ a samotný závěr pak nebude veřejný,“ dodala.

Úřad tajnou službu již kontroloval v roce 2003. Tato kontrola také podléhala režimu utajení a závěr nebyl zveřejněn.

Loni hospodařila BIS s výdaji 1,4 miliardy korun, návrh rozpočtu pro příští rok jí dává dvě miliardy korun.

Kontrolní úřad zahájil v říjnu další tři kontroly. Týkají se hospodaření a účetnictví tří ministerstev: obrany, zemědělství a dopravy. Na ministerstvech obrany a dopravy prověří kontroloři sestavování závěrečného účtu a účetní závěrky za letošní rok. Budou zjišťovat, zda ministerstva postupovala v souladu s předpisy a zda účetní závěrky podávají věrný a poctivý obraz hospodaření ministerstva.

NKÚ bude také zjišťovat, zda ministerstva postupují podle opatření, která měla zajistit nápravu nedostatků zjištěných při předchozích kontrolách. Například při dřívější kontrole ministerstva obrany zjistil úřad, že nesrovnalosti v účetnictví za rok 2012 představovaly téměř 20 miliard korun. V případě ministerstva zemědělství zjistil NKÚ za rok 2013 nesprávnosti zhruba za 14 miliard korun. Ke spolehlivosti účetní závěrky se ale nevyjádřil. Poukázal však na to, že účetní předpisy v této oblasti jsou nejasné a nejednoznačné. Objem peněz zatížený těmito nejasnostmi vyčíslil NKÚ na 64 miliard korun.

Poslední říjnovou kontrolou bude prověrka hospodaření ministerstva dopravy a jeho vybraných podřízených organizací. Kontroloři zamíří nejen na samotné ministerstvo, ale i na Drážní inspekci, Drážní úřad a Ředitelství vodních cest. Zabývat se budou tím, jestli organizace hospodaří účelně a v souladu s předpisy. Také prověří to, zda plní opatření k nápravě nedostatků zjištěných při předchozí kontrole.

(čtk)