Čtvrtek, 9. prosince, 2021

NS i NSZ jsou proti zavedení nuceného sňatku jako privilegovaného trestného činu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo spravedlnosti se zavedením trestného činu nuceného sňatku ve skutečnosti dopouští dekriminalizace tohoto zločinu, který pojímá jako privilegované vydírání. Podle ministerstva spravedlnosti má být u nuceného sňatku dokonce uplatněn institut účinné lítosti, což vzbuzuje vážné pochyby. ČR má nyní pro nucené sňatky přísnější právní úpravu i trest jako za vydírání, a proto Nejvyšší soud, Nejvyšší státní zastupitelství a ministerstvo vnitra žádají nucené sňatky z návrhu novely trestního zákona vypustit jako zbytečné a nebezpečné.

Vyplývá to z výsledků připomínkového řízení k návrhu novely trestního zákona, jak ho ministerstvo spravedlnosti předložilo letos v srpnu. O celkem málo srozumitelném trestném činu nucený sňatek a donucení osoby k odebrání se do jiného státu za účelem nuceného sňatku, jehož zavedení pro ČR není příliš pochopitelné, už Česká justice informovala.

Občan vyláká jiného do ciziny a tam ho přinutí ke sňatku?

Ministerstvo spravedlnosti se rozhodlo rozšířit původní §175 – vydírání o samostatné písmeno a) věnované výhradně skutkové podstatě „nucený sňatek“. Návrh novely trestního zákona vypadá takto:

175a – Nucený sňatek

(1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby uzavřel manželství nebo registrované partnerství, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem.

(2) Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu spáchat trestný čin uvedený v odstavci 1 přiměje, zláká nebo svede jiného, aby se odebral do jiného státu nebo do České republiky.

(3) Odnětím svobody na jeden až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

  1. a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 vůči dítěti,
  2. b) spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami, nebo
  3. c) spáchá-li takový čin se zbraní.

Podle Rady Evropy má být lákání lidí za sňatky do ciziny trestné

V důvodové zprávě pak ministerstvo spravedlnosti přiznává, že již nyní je nucený sňatek v České republice trestný. Zároveň však dodává, že trestná není příprava, tedy situace, kdy občan vyláká jiného občana do zahraničí a tam ho donutí ke sňatku: „Istanbulská úmluva požaduje trestnost jednání spočívajícím v (úmyslném) donucení jiného k manželství (čl. 37 odst. 1) a vylákání jiného na území některé smluvní strany nebo jiného státu než je stát jejího pobytu za účelem jeho donucení k uzavření manželství (čl. 37 odst. 2). Donucení k manželství je již dnes nepochybně trestné prostřednictvím obecně formulovaného trestného činu vydírání (§ 175 tr. zák.), u nějž však není trestná příprava, proto v současné době není postihována specifická forma přípravy k tomuto trestnému činu spočívající ve vylákání jiného do cizího státu za účelem jeho spáchání. Z tohoto důvodu je potřeba novelizovat trestní zákoník,“ osvětluje svoje úvahy legislativci z ministerstva spravedlnosti.

O Istanbulské úmluvě a generových zvěrstvech v právu Česká justice informovala už v roce 2015. Podpis Úmluvy včetně zavedení trestného činu nuceného sňatku ohlásil v roce 2016 tehdejší ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD). Nyní zločin návrhem novely trestního zákona zavádí ministerstvo spravedlnosti vedené Robertem Pelikánem (ANO11).

NS: Nesouhlasíme, důvod neshledáváme

Proti novému trestnému činu se v rámci  připomínkového řízení razantně ohradily Nejvyšší soud, Nejvyšší státní zastupitelství a ministerstvo vnitra. „S navrhovanou změnou nesouhlasíme, důvod pro novelizaci trestního zákoníku neshledáváme, postačuje postih podle stávajících ustanovení,“ napsal Nejvyšší soud k legislativně zpracovanému tématu násilí na ženách a domácí násilí.

Poté Nejvyšší soud poukazuje na fakt, že sám předkladatel návrhu uznává, že český trestní zákon už nyní obsahuje postih tohoto zločinu: „Pokud jde o donucení ke sňatku, správně důvodová zpráva uvádí, že dostatečný postih zajišťuje stávající úprava v podobě vydírání. Je pravdou, že obecně není postihována příprava, to platí ovšem jen za předpokladu, že nejsou splněny některé kvalifikační okolnosti. Ovšem samotný postih přípravy vydírání k určitému typovému jednání (nucení ke sňatku) by měl odpovídat i jiným typům dalších jednání, jež mohou být i závažnější,“ argumentuje Nejvyšší soud v připomínkách k návrhu novely trestního zákona. Návrh privileguje nucené sňatky nižším trestem Podle stávajícího znění §175 …

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit