Pondělí, 19. dubna, 2021

Statistici se vzepřeli politikům, výpočet platů v justici je opět nejasný

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Česká statistická rada podpořila vedení Českého statistického úřadu (ČSÚ) ohledně rozhodnutí nadále nepublikovat údaj o průměrné nominální měsíční mzdě fyzických osob v nepodnikatelské sféře. Zdůraznila nutnost respektování profesionální nezávislosti a apolitičnosti statistiky, jejímž hlavním atributem je samostatné rozhodování o odborných metodických záležitostech. Způsob budoucího výpočtu platů v justici tak je opět nejasný.

Ještě před týdnem na sněmu Soudcovské unie si ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) i soudci libovali, že nebudou muset řešit, jak se nově budou vypočítávat platy v justici. Ty se nyní odvíjí od průměrného platu v nepodnikatelské sféře, který je vyšší než průměrný plat v tzv. podnikatelské sféře. Statistici údaje za nepodnikatelskou sféru přestali sledovat kvůli tomu, že nebylo zcela jasné, jaké mzdy do této kategorie zařadit. Vláda se pak červnu rozhodla, že problém vyřeší razantně: ČSÚ sledování údaje usnesením nařídí. Jinak totiž hrozilo, že by politikům, soudcům nebo státním zástupcům platy klesly. ČSÚ to ale odmítl a hovořil o ohrožení nezávislosti.

Naprostá většina členů České statistické rady nyní vyjádřila podporu odborného rozhodnutí ČSÚ nadále tyto údaje nezveřejňovat prostřednictvím prohlášení, upozornilo Právo.
Páteční rozhodnutí podle Rady vycházelo z diskusí, jež členové opakovaně vedli na svých pravidelných jednáních. „Česká statistická rada podporuje vedení Českého statistického úřadu (ČSÚ) ohledně rozhodnutí nadále nepublikovat údaj o průměrné nominální měsíční mzdě fyzických osob v nepodnikatelské sféře. Členové rady vnímají, že na ČSÚ je v této souvislosti vyvíjen politický nátlak, což je s ohledem na nezávislost oficiální statistiky zcela nepřípustné,“ uvádí se v prohlášení, které má Česká justice k dispozici.

Česká statistická rada upozorňuje, že není vázána nařízeními vlády a je nezávislá. „Česká statistická rada byla o plánovaném ukončení publikování údaje o mzdě v nepodnikatelské sféře informována již před dvěma lety, stejně jako Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Nejvyšší správní soud, Nejvyšší státní zastupitelství, Soudcovská unie, Unie státních zástupců či Úřad vlády. Údaj již nelze nadále zjišťovat a zveřejňovat, protože v důsledku změny evropské legislativy, resp. přechodu ze standardu ESA 1995 na ESA 2010, neexistuje metodika pro určení obsahu pojmu nepodnikatelská sféra. Rada se shodla na tom, že ČSÚ nemůže za tímto účelem využívat původní metodiku a že údaj nelze vymezit ani podle nového standardu. ČSÚ by takovým postupem porušil národní i evropské právní předpisy,“ uvádí dále prohlášení.

Údaje se počítají podle čísel z předminulého roku, takže změna zákona je nutná až od roku 2019. Rozhodnutí Rady ale uvrhlou soudce a státní zástupce opět do nejistoty.

Česká statistická rada je orgánem, jehož členové jsou jmenováni z řad významných odborníků statistické teorie a praxe, představitelů státní správy a dodavatelů údajů. Zabývá se koncepčními otázkami státní statistické služby. V současnosti čítá 19 členů. Patří mezi ně například bývalí šéfové ČSÚ Jan Fi­scher, Edvard Outrata, člen bankovní rady ČNB Oldřich Dědek nebo prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Více viz https://www.czso.cz/csu/czso/jmenovani_clenu_ceske_statisticke_rady.

(epa)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY