TOP 09: Chceme redukci zákonů, soudnictví by nemělo spravovat ministerstvo

Posílení kárné odpovědnosti soudců a státních zástupců nebo zrychlení soudního řízení zavedením závazných lhůt pro vydávání soudních rozhodnutí, zejména v rodinném, obchodním a občanském právu. I to chce prosadit TOP 09, pokud bude mít možnost se podílet po volbách do Poslanecké sněmovny na vládě.

Český právní systém představuje podle TOP 09 nepřehlednou a rozsáhlou směsici převážně regulačních a sankčních předpisů, postihujících takřka veškeré možné oblasti lidského jednání. „V praxi již vlastně není možné, aby se kdokoliv bezchybně orientoval v celém právním řádu a měl o něm dokonalý přehled, a to včetně odborníků a profesionálů,“ uvádí se v programu. Proto chce strana redukovat tvorbu zákonů.

Martin Plíšek při volební kampani Foto: Facebook M. Plíška

Jako jedna z mála politických stran kandidujících do Poslanecké sněmovny TOP 09 rozpracovala část o justici důkladněji. Prioritou by měla být i tvorba nového civilního procesního kodexu. „Soudní řízení by se měla výrazně zjednodušit, zefektivnit a urychlit. TOP 09 bude navrhovat zavedení lhůt pro vydání soudních rozsudků, zejména v oblasti občanského, obchodního a rodinného práva,“ uvádí právní expert TOP 09 Martin Plíšek. Strana slibuje i konzervativní přístup k Ústavě.

Pro Nejvyšší radu soudnictví

Ministerstvo spravedlnosti podle TOP 09 nezvládá svoji roli při správě soudů. Proto bude TOP 09 podporovat diskusi o zřízení Nejvyšší rady soudnictví, ve které by měli být paritně zastoupeni nejen soudci, ale i zástupci ostatních právnických profesí. Po jejím vytvoření by tento samosprávný orgán odpovídal za výběr soudců. „Ministerstvo spravedlnosti by do vytvoření soudcovské samosprávy nemělo dělat neuvážené kroky z hlediska úpravy výběru soudců. Vytvoření Nejvyšší rady soudnictví bude současně znamenat, že soudci budou mít oficiální reprezentaci, která za ně bude jednat navenek. Měla by se také zvýšit propustnost mezi jednotlivými právnickými profesemi,“ uvedl Plíšek.

V příštím volebním období je také podle TOP 09 třeba schválit novou právní úpravu pro znalce a tlumočníky. To se ministrovi Pelikánovi nepodařilo. „Znalecké posudky mají zásadní význam pro soudní rozsudky. Nároky na soudní znalce je vhodné více sjednotit s požadavky na jiná justiční povolání. Bude vhodné například zavést povinnou vstupní zkoušku pro znalce, možnost přezkoušet jejich znalosti nebo pozastavit výkon jejich činnosti v případě pochybení,“ uvedl Plíšek. V oblasti civilního práva nejsou podle TOP 09 zapotřebí žádné zásadní změny. Právě naopak, je třeba vyčkat na novou judikaturu k občanskému zákoníku a nedělat neuvážené zásahy.

Trestní politika: Více alternativních trestů

V příštím volebním období je podle TOP 09 velmi žádoucí přijmout nový trestní řád, který zefektivní, zmodernizuje a urychlí trestní řízení. „Patříme mezi státy Evropy, které mají nejvíce přeplněné věznice. I proto bude TOP 09 prosazovat změnu trestní politiky státu tak, aby nepodmíněné tresty odnětí svobody byly ukládány zejména za závažnější provinění. V ostatních případech by měly být více ukládány alternativní tresty, které jsou pro společnost prospěšné nebo méně nákladné a které mohou mít výchovný charakter (peněžité tresty, domácí vězení, obecně prospěšné práce),“ uvádí Martin Plíšek. K většímu ukládání alternativních trestů může také pomoci systém elektronických náramků pro vězně.
Zákon o státním zastupitelství ani institucionální zajištění trestní politiky státu není podle TOP 09 třeba měnit.

(epa, ire)