Vězeňská služba nezákonně prodloužila termín zakázky, dostala pokutu

Věznice Rýnovice Foto: vscr

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil svým druhostupňovým rozhodnutím uložení pokuty ve výši 350 000 korun zadavateli Vězeňská služba ČR za porušení zákona o veřejných zakázkách při uzavření dodatku ke smlouvě na snížení energetické náročnosti a využití OZE pro vytápění Věznice Příbram.

Zadavatel postupoval nezákonně, když na počátku roku 2015 uzavřel dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě, jímž prodloužil termín realizace předmětu veřejné zakázky oproti původním zadávacím podmínkám o téměř jeden rok,“ uvedl předseda Rafaj. Dodal, že tak došlo k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy na projekt snížení energetické náročnosti, což mohlo mít podstatný vliv na výběr nejvhodnější nabídky. Pokud by totiž byly stejným způsobem nastaveny podmínky již v původním zadávacím řízení, mohl se ho zúčastnit větší okruh potenciálních dodavatelů a uchazeči o zakázku mohli své nabídky koncipovat jinak, přičemž mohli podat výhodnější nabídku nežli vybraný uchazeč. Předseda ÚOHS zamítl v plném rozsahu rozklad zadavatele a napadané rozhodnutí potvrdil.

Vězeňská služba opakovaně „klientem“ ÚOHS

V případě Vězeňské služby ČR rozhodoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže letos již jednou, kdy tomuto zadavateli uložil zákaz plnění Koncesní smlouvy o poskytování zabezpečených služeb elektronických komunikací vězněných osob. Vězeňská služba ČR uzavřela v listopadu 2016 smlouvu se společností BVfon Czech Telecommunication. Za porušení koncesního zákona uložil antimonopolní úřad rovněž pokutu ve výši 100 000 korun. „Zadavatel porušil zákon, když vybral dodavatele v koncesním řízení malého rozsahu bez uveřejnění o zahájení tohoto koncesního řízení,“ konstatoval tehdy předseda Rafaj.

Předpokládaný příjem koncesionáře ale ve zmíněném případě přesahuje 20.0000.000 korun, což ÚOHS náležitě v předmětném rozhodnutí zdůvodnil. Koncesní řízení mělo být tedy zahájeno oznámením o zahájení.

  

Kristián Chalupa