Sobota, 28. května, 2022

Vláda projedná koncepci probace a mediace. Slibuje bezpečnější společnost s méně recidivisty

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Snížení recidivy pachatelů trestných činů i kvalitnější pomoc jejich obětem – to jsou jen některé z cílů Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025, kterou právě předkládá vládě ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Plán počítá třeba se vznikem probačních domů, ve kterých by mohli propuštění vězni přechodně bydlet a učit se žít na svobodě, nebo se speciálními týmy BEZINKA, které budou dohlížet nad problémovými pachateli.

Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025 představuje čtyři klíčové strategické cíle: odklonit pachatele od dalšího páchání trestné činnosti, rozvinout systém práce s oběťmi trestných činů, zvýšit bezpečnost ve společnosti a zajistit podmínky pro efektivní fungování Probační a mediační služby.

Materiál přitom v řadě bodů navazuje na už vládou schválenou Koncepci vězeňství do roku 2025. „Obě koncepce provázaností svých opatření směřují k naplnění téhož smyslu – snižování recidivy trestné činnosti a účinnější začleňování pachatelů do společnosti,“ uvádí rezort spravedlnosti v předkládací zprávě.

Čtyři probační domy a osm center

S návratem do normálního života mají podle koncepce pachatelům nově pomoct například pobytové programy ve čtyřech probačních domech. „Jde o opatření zpřísňující výkon dohledu nad podmíněně propuštěnými pachateli v první fázi propuštění, jež se zaměřuje na řešení jejich klíčových potřeb (zadluženost, absence bydlení, nezaměstnanost – dle českých i zahraničních výzkumů tyto skutečnosti nejvíce ovlivňují recidivu),“ stojí v koncepci.

Pilotní probační dům v Ostravě – Koblově, který fungoval v letech 2015 – 2016, přitom obsadil velmi nízký počet odsouzených a v kuloárech se hovořilo nezdaru projektu. Jak Česká justice zhruba před rokem informovala, projekt podle zprávy ředitelky Probační a mediační služby Andrey Matouškové narazil „na limity současné české praxe a právní úpravy institutu podmíněného propuštění“.

Vedle probačních domů materiál počítá i se vznikem osmi nových programových center se standardizovanými skupinovými programy pro pachatele. Mezi ty patří například program „ZZZ – Zastav se, zamysli se, změň se“ zaměřený na změnu postoje pachatele k trestné činnosti, program „Proti násilí“ či program vedení nezodpovědných řidičů k bezpečnému chování za volantem. Smysluplnější ukládaní alternativních trestů Velký prostor koncepce věnuje tématu alternativních trestů. Při jejich ukládání by mělo mít přednost individuální posouzení vhodnosti takového trestu pro daného pachatele před rychlostí řízení. Probační a mediační služba má dostat větší šanci angažovat se v přípravném řízení a řízení před soudem a také větší pravomoci nad…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Lucie Nekvasilová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit