Vláda rozhodla o dvoufázové změně zákona o zbraních, velké novele bude předcházet rychlá malá

Sportovní disciplína nazývaná trap nebo střelba na trap Foto: Wikipedia

Vláda na svém pondělním jednání odsouhlasila variantu číslo 3 návrhu vládního usnesení o dalším postupu ohledně novely evropské směrnice o zbraních. Velké novele zákonů o zbraních a střelivu bude podle usnesení vlády předcházet „minimalistická novela“ současného zákona. Velká novela zákonů o zbraních, střelivu a nakládání se zbraněmi pak bude hotová do dvou let. ČR nemá alternativu, vyplývá z materiálu.

Česká republika musí zbraňové zákony novelizovat podle směrnice Evropské komise, která všem členským státům ukládá implementovat evropskou zbraňovou novelu do září 2018. Způsoby, jak směrnici Evropské komise vtělit do českých zákonů, zohlednila rozsáhlá Analýza legislativního řešení dopadů revidované směrnice o zbraních, sestavená ministerstvem vnitra.

O obsahu Analýzy, o časovém harmonogramu jakožto i o návrzích nad rámec evropské novely Česká justice opakovaně informuje.

Podle Analýzy vstoupí nová legislativa v účinnost nikoli v září 2018, ale až devět měsíců po povinné implementaci.
Vláda situaci rovněž využila k navržení nového zákona o nakládání se zbraněmi jdoucího nad rámec evropské směrnice.

ČR nemá alternativu, přiznává vnitro

O Analýze a dalším postupu v pondělí hlasovala dosluhující vláda, která měla nakonec po připomínkovém řízení na výběr ze tří variant usnesení. „Rovněž bylo doplněno zhodnocení možnosti řešení implementace směrnice pouze „minimalistickou“ novelou dosavadního zákona o zbraních. Usnesení vlády je řešeno ve třech variantách, které umožňují mj. právě i v první fázi připravit a přijmout pouze minimalistickou novelu. Rozhodnutí o této otázce se tudíž přenechává vládě,“ odpovídá v připomínkovém řízení ministerstvo vnitra ministerstvu spravedlnosti. Ministerstvo spravedlnosti totiž v rámci připomínek vyžaduje zpracování věcného záměru zákona.

O čem dosluhující vláda hlasovala, nejsrozumitelněji vyplývá z tabulky Přehled dopadů návrhu právního předpisů, který Analýzu z dílny vnitra doprovází.

Podle této tabulky neexistuje ke splnění povinnosti zavést zbraňovou směrnici podle Evropské komise alternativa: „Výchozím faktem je povinnost České republiky implementovat směrnici 2017/853. Ke splnění této povinnosti neexistuje alternativa (s výjimkou specifické možnosti, že tato směrnice bude zrušena Soudním dvorem EU na základě žaloby, kterou za tím účelem Česká republika podala),“ uvádí se v materiálu.

Rychlá novela, kompletní změna do dvou let

Konkrétně lze podle předmětného materiálu při implementaci postupovat několika způsoby:

„První varianta předpokládá přípravu komplexní změny právních předpisů, ale jejich předložení až v případě, že Soudní dvůr EU nevyhoví žalobě na neplatnost směrnice.

Druhá varianta spočívá v urychleném předložení příslušných návrhů v případě, že Soudní dvůr EU nevyhoví návrhu České republiky, nenařídí předběžné opatření, a tedy nepozastaví účinnost směrnice.

Třetí varianta zahrnuje dvě fáze. V první fázi by byla provedena rychlá ,minimalistická´ novela stávajícího zákona, která by byla přibližně do dvou let nahrazena komplexní celkovou změnou právního rámce nakládání se zbraněmi v civilní sféře,“ uvádí se doslova v tabulce.

Určení konkrétní varianty postupu při implementaci směrnice je ponecháno na vládě České republiky, uzavírá tabulka. To se stalo na pondělním jednání, kde vláda odhlasovala poslední jmenovanou variantu, tedy variantu číslo 3.

Irena Válová