BIS: Migranti v azylovém řízení uváděli nepravdivé údaje, které nelze ověřit

Bezpečnostní informační služba (BIS) loni identifikovala rozšířený jev, kdy žadatelé o azyl v České republice uvádějí lži o vymyšleném pronásledování teroristy v zemích jejich původu. Na území však už působí komunita radikálních a nepřátelských žadatelů o azyl i skupina zločinců z maghrebu. V ČR se tak opakuje zkušenost dalších zemí. Také falešní studenti, falešné sňatky a účastníci rehabilitačních a léčebných pobytů ze třetích zemí jsou potenciálním rizikem. Vyplývá to z kapitoly Terorismus v aktuální zprávě BIS.

Jak vyplývá z poslední zprávy BIS o činnosti v roce 2016, ani České republice se nevyhnula přítomnost zahraničních džihádistů, kteří z území ČR odjížděli bojovat za Islámský stát. „Přestože se od roku 2015 počty islamistických radikálů odjíždějících z Evropy do Sýrie/Iráku snížily, zůstávaly bezpečnostním rizikem v roce 2016 zejména návraty těchto zahraničních bojovníků. Pozornost BIS zaměřila na zahraniční bojovníky, kteří v minulosti dobrovolně opustili ČR, aby se mohli připojit k IS. Nešlo o české občany, ale o cizince dříve žijící na našem území,“ uvádí poslední zpráva BIS bez konkrétního určení země původu těchto islamistů na území ČR.

Priorita: Zabránit návratu

Podle Bezpečnostní informační služby bylo její prioritou zabránit těmto osobám v návratu na území ČR: „Prioritním cílem BIS tak byla nejen detekce nových odjezdů, ale také zabránění návratu zahraničních bojovníků do ČR. BIS také věnovala svou pozornost rozkrytí stykových bází těchto rizikových osob, které by mohly využít při svém návratu do ČR. BIS se v průběhu roku podařilo díky novým poznatkům potvrdit předchozí odjezd jedné takové osoby k teroristickým organizacím v Libyi a Sýrii. BIS dále získala detailnější informace o osobních kontaktech jednoho zahraničního bojovníka, který žil v ČR a v roce 2015 se připojil k IS. Pro většinu navrátilců z bojů v Sýrii/Iráku nebyla ČR cílovou destinací, ale její území mohlo být podobně jako během roku 2015 využíváno k jejich dalšímu tranzitu dál do západní Evropy,“ popisuje stav Bezpečnostní informační služba.

Azylová řízení: Migranti předstírají uprchlíky

Jedním z určujících faktorů ovlivňujících bezpečnostní situaci v Evropě byla loni podle zprávy BIS „migrace ze severní Afriky, Blízkého a Středního východu“. „V této oblasti se BIS mj. zaměřovala na patologické jevy spojené se zneužíváním pobytových a azylových procedur migranty z uvedených regionů. Účelové sňatky s občany některého ze států EU nebyly jediným sporným způsobem, jakým se tyto osoby snažily legalizovat svůj pobyt,“ uvádí ve své zprávě o činnosti za loňský rok BIS.

Jak dále vyplývá ze zprávy, Bezpečnostní informační služba monitorovala azylová řízení vedená ministerstvem vnitra repetivě krajskými soudy a Nejvyšším správním soudem a jejich účastníky: „ČR byl zaznamenán v Evropě rozšířený jev, kdy migranti v azylovém řízení uváděli nepravdivé údaje, které nelze spolehlivě ověřit. Často šlo o smyšlené pronásledování teroristickými uskupeními v zemích jejich původu,“ stojí v aktuální zprávě BIS za rok 2016 doslova.

V ČR působí radikální muslimové žádající o azyl

Předstírané sňatky a předstírané pronásledování  nejsou jediným způsobem, jak se cizinci ze třetích zemí dostávají do  schengenského prostoru: „Opakovaně se také objevovaly snahy zneužívat statut povolení k pobytu na území ČR za účelem studia. Na našem území působilo několik soukromých vzdělávacích společností, jejichž hlavním obchodním plánem bylo zjevně vytváření zisku z poplatků za zajištění povolení k pobytu v ČR cizincům za účelem studia. Další využívanou možností, jak snáze proniknout do schengenského prostoru, byly rehabilitační a léčebné pobyty nebo doprovod pacientů – účastníků těchto pobytů. Tímto způsobem mohou na naše území proniknout osoby s vazbami na islamistické sítě, které operují v severní Africe nebo na Blízkém východě,“ uvádí se v zprávě.

Následuje znepokojivá informace, podle které už se také v České republice pokouší usadit skupina radikálních muslimských žadatelů o azyl s nepřátelskými postoji: „Mimo výše uvedené zaznamenala BIS na našem území působení uzavřené etnické komunity původem ze střední Asie, jejíž členové jsou žadateli o azyl v ČR. Integrace této komunity je vzhledem ke kulturním odlišnostem a vyznávané specifické formě islámu komplikovaná. Její uzavřenost, vyplývající ze striktního dodržování principů radikálního výkladu islámu, a s tím spojené projevy nepřátelství vůči české společnosti, byly bezpečnostním rizikem. Tato komunita působila odděleně od zavedené české muslimské komunity,“ uvádí doslova zpráva.

K zemím střední Asie jsou počítány asijské země bývalého Sovětského svazu typu Uzbekistán, Tádžikistán nebo Kyrgizstán, ale někdy také Afghánistán.

ČR opakuje zkušenost Západu

Také v disciplíně „kriminalita Maghrebanů“ se Česká republika začíná zkušeností a děním vyrovnávat zemím tzv. Západu, které bojují se zločinci z oblasti  severozápadní Afriky vymezené  BIS státy Mauritánie, Maroko, Alžírsko, Tunisko a Libye. „BIS v roce 2016 monitorovala dění i v dalších etnických komunitách, ve kterých je dlouhodobě zaznamenaná vyšší míra kriminality. Ta je z hlediska problematiky radikalizace vážným rizikem, protože v posledních dvou letech se stále více pachatelů teroristických útoků v Evropě radikalizovalo ve věznicích, v prostředí zločineckých gangů, pouličních kapsářů či uživatelů drog. Jednou z takových společenských skupin ohrožených kriminalitou a možnou následnou radikalizací je maghrebská komunita,“ uvádí zpráva BIS.

Jak zpráva k tomuto bodu uzavírá, zkušenost zemí tzv. Západu se na území ČR opakuje: „Někteří Maghrebané poměrně často páchali trestnou činnost, jako jsou podvody, krádeže či distribuce drog. Některé osoby maghrebského původu žijící v ČR tak potvrzovaly zkušenosti ze západní Evropy, kde komunity Maghrebanů patří mezi společenské skupiny, u nichž se projevují potíže s integrací do západní většinové společnosti,“ uzavírá zpráva k tomuto bodu.

Irena Válová