Dokument: Konečná podoba vyhlášky, která změní výběr budoucích soudců

Soudy omezily jednání Foto: archiv

Od ledna 2018 dojde k zásadní změně ve způsobu výběru a přípravě budoucích soudců. Ministerstvo spravedlnosti dnes požádalo resort vnitra o uveřejnění vyhlášky o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce ve Sbírce zákonů. Resort změnu prosadil i přes odpor špiček justice.

Systém výběru a přípravy budoucích soudců není podle ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) u krajských soudů jednotný. „Systém přípravy budoucích soudců je roztříštěný a je nutné tento stav sjednotit,“ uvádí resort v žádosti o zveřejnění vyhlášky ve Sbírce zákonů. „Návrh vyhlášky byl v rámci Legislativní rady vlády projednán pracovní komisí pro soukromé právo, veřejné právo III – pracovní právo a sociální věci a pro trestní právo, jejich připomínek bylo využito při dopracování návrhu vyhlášky. Návrh vyhlášky byl rovněž projednán pracovní komisí pro veřejné právo I – komise pro správní právo č. 1, vyhláška byla upravena podle jejího stanoviska v rozsahu námitek podle čl. 16 odst. 11 Legislativních pravidel vlády. Odbor kompatibility Úřadu vlády neměl k návrhu vyhlášky námitek,“ uzavírá resort.

Vyhláškou chce Pelikán obnovit systém justičních čekatelů, kteří kteří u prvostupňových soudů kompletně nahradí asistenty soudců. Instrukcí pak hodlá upravit postup při výběru kandidátů na soudce.

Proti změně se vystoupilo Kolegium předsedů krajských soudů. Nejvíce špičkám justice i Soudcovské unii vadí, že změna je prosazena podzákonnými předpisy, nikoliv změnou zákona o soudech a soudcích. Námitky podle Pelikána značí, že soudní funkcionáři nechtějí nad výběrem budoucích soudců ztratit moc.

Podle ankety České justice mezi předsedy krajských soudů zatím přípravy na přijetí novinky neprobíhají. „Konečné znění vyhlášky a instrukce nemá dosud Krajský soud v Hradci Králové k dispozici. Vzhledem k dosud neznámému detailnímu obsahu konečné verze předpisů není prozatím jakákoli příprava na období jejich účinnosti možná. Na základě informací z médií očekáváme, že soudy budou o definitivní podobě připravovaných předpisů podrobně informovány v nejbližších dnech,“ sdělil v pondělí České justici mluvčí KS v Hradci Králové Jan Kulhánek.

Například KS v Praze obdržel pouze pracovní návrh vyhlášky, když materiál připomínkoval. „Konečné znění vyhlášky jsme neobdrželi. Z tohoto důvodu nejsou zatím podnikány žádné konkrétní přípravné kroky,“ uvedla mluvčí soudu Jitka Vlnová.

Předseda KS v Plzni Miloslav Sedláček vyslovil přání, aby vyhláška, pokud vstoupí v platnost, obsahovala alespoň přechodná ustanovení. „Náš soud se připravil na tuto situaci výběrovým řízením na justiční čekatele, jehož výsledky, jak doufám budou akceptovány. Pokud by tomu tak nebylo, neměl bych již v dalších jmenovacích etapách koho předložit ke jmenování. Provedli jsme rovněž personální audit za tím účelem, abychom zjistili, kolik soudců a kde bude zapotřebí v našem obvodu v nejbližších třech letech. Výsledky má ministerstvo k dispozici. Více činit nemůžeme,“ sdělil šéf soudu České justici.

Vyhláška nakonec obsahuje ustanovení, podle kterého „Výběrová řízení, která předsedové krajských soudů zahájili (tedy vyhlásili) přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se dokončí podle vyhlášky původní“.

Finální podobu vyhlášek, které začnou platit v od Nového roku, najdete zde.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

(epa)