Insolvenční správci vystoupili proti represi ministerstva spravedlnosti, nemá oporu v zákoně ani v judikatuře

Insolvenční zákon nikde nezakazuje, aby se insolvenční správce nechal zastoupit jinou osobou než svým zaměstnancem, jak tvrdí ministerstvo vedené Robertem Pelikánem (ANO11) . Foto: archiv

Unie spolků insolvenčních správců vyzvala ministerstvo spravedlnosti, aby přestalo kontroly insolvenčních správců vykonávat v rozporu se zákonem, judikaturou a Listinou základních práv a svobod. Správci protestují proti praxi ministerstva, které je postihuje za to, že v provozovně nejsou při kontrole přítomni osobně, ale mají tam zástupce. Tyto praktiky nemají oporu v žádném zákoně ani v judikatuře, upozorňuje Unie spolků insolvenčních správců.

Podle Unie se insolvenční správce může nechat při své činnosti zastoupit nejen svým zaměstnancem, ale i jinou osobou, přičemž za řádný výkon činnosti nese odpovědnost správce. Insolvenční zákon nikde nezakazuje, aby se insolvenční správce nechal zastoupit jinou osobou než svým zaměstnancem, jak tvrdí ministerstvo vedené Robertem Pelikánem (ANO11).

Naopak zákon předpokládá využití třetích osob (např. §37 odst. 2 nebo §39 Insolvenčního zákona). Jak Unie uvádí, je konání ministerstva také v rozporu s Listinou základních práv a svobod, když nepostupuje v mezích zákona a požaduje po správcích povinnosti, které jim zákon neukládá. Tvrzení ministerstva, že při zastupování třetí osobou může dojít ke střetu zájmů nebo zneužití informací, nejsou podle Unie opodstatněné, neboť insolvenční řízení je transparentně vedeno ve veřejně přístupném Insolvenčním rejstříku.

Nepochopitelný obrat bez změny zákona

Tiskovou zprávu s popisem stavu věci rozeslala Unie spolků insolvenčních správců ve středu 8. listopadu 2017 večer. Unie sdružuje podle zprávy 100 aktivních insolvenčních správců z celé České republiky.

Podle Unie ministerstvo překračuje své pravomoci: „Snahy ministerstva o zodpovědný a profesionální výkon insolvenčních správců vítáme a dlouhodobě podporujeme, ale jsme znepokojeni neustále sílící regulací založené na formalismu a restrikcemi vedoucími až do absurdit, za které nás následně ministerstvo postihuje,“ uvedla předsedkyně Unie Eva Hepperová.  Podle zprávy, kterou Unie poslala kromě tisku také ministerstvu spravedlnosti, ministerstvo při kontrolách provozoven nepostupuje správně a překračuje své pravomoci.

Předseda Spolku moravských insolvenčních správců považuje jednání ministerstva za svévolný obrat: „V předchozích obdobích ministerstvo ve svých písemných materiálech zastoupení třetí osobou při běžných činnostech na provozovně připouštělo a stejně tak byli insolvenční správci opakovaně informováni pracovníky ministerstva na seminářích pořádaných v letošním roce. Nerozumíme proto nynějšímu obratu v tomto názoru, když nedošlo ke změně legislativy,“ uvedl místopředseda Spolku moravských insolvenčních správců Lukáš Stoček.

Sankce, prověrky represe

Podle místopředsedy Unie Kamila Podroužka se může stát, že  někteří správci ukončí svou činnost a budou se věnovat jiným oborům.

Unie spolků insolvenčních správců požádala  podle zprávy ministerstvo spravedlnosti, aby ctilo tradici vyspělého právního státu, neprovádělo dále kontrolní činnost v rozporu se zákonem a respektovalo pozici insolvenčního správce jako profese s možností zastupování třetí osobou. Podobně jako to uznal Ústavní soud, Nejvyšší správní soud a Vrchní soud v Olomouci ve svých dřívějších rozhodnutích, uvádí se ve zprávě.

Podle jejího závěru je situace zřejmě vážná a insolvenční správci se bouří – předsedkyně Unie totiž hovoří o represích ze strany ministerstva. „Insolvenční správci jsou už tak svázáni přísnými pravidly, včetně sankcí a prověrek. Nemůžeme nečinně přihlížet dalším represím, které jsou nad rámec zákona, neúměrně zatěžují správce a brzdí jejich každodenní náročnou a zodpovědnou práci. Rádi však budeme spolupracovat s ministerstvem na dalším zkvalitnění insolvenčního prostředí,“ dodala k tomu  předsedkyně Unie Eva Hepperová.

(ire)