Komora daňových poradců: zajišťovací příkaz musí být až nejzazší prostředek při výběru daní

Komora daňových poradců na konferenci na NSS Foto: archiv

Povinné zastupování při vydání zajišťovacího příkazu právním zástupcem ex offo, zvážení zrušení odvolacího řízení za účelem rychlejšího přístupu k soudu nebo možnost vydání předběžného opatření před podáním žaloby. Takové jsou návrhy, které zazněly na semináři k zajišťovacím příkazům pořádaném Komorou daňových poradců ČR (KDP) na půdě Nejvyššího správního soudu.

Vedle zástupců KDP se jednání zúčastnili zástupci ministerstva financí  – šéf finančního ředitelství Martin Janeček, náměstkyně Alena Schillerová a předseda Nejvyššího správního souu Josef Baxa.

Jak konstatuje Komora úvodem svého stanoviska, od počátku upozorňuje na to, že rozsáhlé používání zajišťovacích příkazů je problematické a ochrana daňových subjektů proti chybným zajišťovacím příkazům je nedostatečná. Proto je nutné proces vydávání a kontroly zajišťovacích příkazů upravit tak, aby nedocházelo k ohrožení samotné existence daňových subjektů v případech, kdy se následně ukáže, že daň bylo možné zajistit jiným vhodnějším způsobem.

Posílení role soudů

„Komora usiluje o efektivní soudní kontrolu zajišťovacích příkazů. Pro svou mimořádnost a za určitých podmínek i likvidační charakter je vhodné, aby se našel způsob, jak celé odvolací řízení zkrátit včetně posílení úlohy soudů a upřednostnění projednání žaloby proti zajišťovacímu příkazu,“ říká Petra Pospíšilová, prezidentka Komory daňových poradců ČR s tím, že zajišťovací příkaz by měl být použit v mimořádných situacích. KDP přitom poukazuje i na zásadní rozsudek Nejvyššího správního soudu. „NSS uvedl, že účelem zajišťovacího příkazu není ihned získat současný majetek daňového subjektu a tím ukončit jeho ekonomickou činnost, ale zajistit, aby aktiva předtím, než poslouží k uspokojení daňového dluhu, nezmizela,“ vysvětluje podstatu rozsudku daňový poradce Tomáš Hajdušek.
Komora proto navrhuje změnu správní praxe při realizaci zajišťovacích příkazů tak, aby užívání zajišťovacích příkazů bylo výhradně jako instrumentu ultima ratio, tedy jako mimořádného nástroje pro zabránění daňovým únikům, nikoli jako standardní nástroj při správě daní. Stejně tak by měl být umožněn rychlý soudní přezkum s cílem zkrátit dosavadní délku soudního řízení, které často probíhá mnoho let.

O zajišťovací příkazy se zajímá i ombudsmanka

V rámci svého vystoupení Hajdušek zmínil i návrh na změnu právní úpravy, mj. například povinné zastupování při vydání zajišťovacího příkazu právním zástupcem ex offo, zvážení zrušení odvolacího řízení za účelem rychlejšího přístupu k soudu nebo možnost vydání předběžného opatření před podáním žaloby.

V souvislosti se zajišťovacími příkazy se na Komoru daňových poradců ČR obrátila i veřejná ochránkyně práv se žádostí o spolupráci při šetření možného plošného zneužívání zajišťovacích příkazů finanční správou. Jedním z výstupů osobního setkání zástupců Komory s veřejnou ochránkyní práv byla tisková zpráva s výzvou k zaslání podnětů, týkající se možného zneužití institutu zajišťovacích příkazů.

Dušan Šrámek