Čtvrtek, 28. října, 2021

Pravomocný rozsudek až po rozhodnutí Nejvyššího soudu. Pelikán představil teze civilního kodexu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Věcný záměr nového Občanského soudního řádu dnes představil ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) s Petrem Lavickým, který působí na katedře občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. „Pracovali jsme pečlivě a rozvážně. Bylo to zaměňováno za to, že nepracujeme vůbec,“ řekl Pelikán. Jednou z velkých změn by mělo být například to, že dovolání se stane řádným opravným prostředkem. Nejvyšší soud kvůli novému dokumentu svolal ve středu odpoledne narychlo poradu.

Ministr spravedlnosti na úvod připomněl, že současný civilní kodex pochází z roku 1963 a je mnohokrát záplatovaný. Nový Občanský soudní řád (OSŘ) je podle něj třeba řádně propracovat, protože opravy kodexů jsou komplikované a zdlouhavé. Věcný záměr nového OSŘ tak mohou lidé i odborníci veřejně připomínkovat zde. „Na přípravě občanského zákoníku se ukázalo, že může být problém, když má část odborného spektra dojem vyloučení z přípravy kodexu,“ komentoval to Pelikán.

Vedoucí skupiny autorů nového kodexu Petr Lavický uvedl, že od dubna 2016 společně s dalšími odborníky uskutečnili 17 zasedání, na kterých probrali veškerou problematiku civilního řízení.  Dalšími členy komise jsou Alena Winterová z Univerzity Karlovy, Eva Dobrovolná z Masarykovy univerzity, soudce Nejvyššího soudu Bohumil Dvořák a plzeňský soudce Zdeněk Pulkrábek. Podle Lavického současný OSŘ vznikl na dnes již nepřijatelných východiscích. „Předpis obsahuje rozporná opatření, která komplikují řízení v praxi,“ upozornil.

Věcný záměr je postaven na třech pilířích. Prvním je důsledné respektování dispoziční zásady – tedy například zásada, že soud by měl věc přezkoumávat pouze v rozsahu, který napsane odvolatel, druhým pilířem je projednací zásada a třetím pilířem je zásada procesní ekonomie – tedy aby řízení dospělo nejen ke správnému rozsudku, ale řízení by mělo probíhat co nejrychleji a s co nejnižšími náklady.

Vedoucí komise pro vytvoření OSŘ Petr Lavický Foto: Eva Paseková

Jednou ze zásadních změn by měla být proměna institutu dovolání k Nejvyššímu soudu, které by nemělo být mimořádným, ale řádným opravným prostředkem proti rozsudkům odvolacích soudů. Pravomocný rozsudek by tak nastal až po rozhodnutí Nejvyššího soudu nebo v případě, kdy by strany sporu nepodaly dovolání. Podle Lavického nehrozí zvýšení nápadu k Nejvyššímu soudu, přičemž nový OSŘ by měl zkrátit lhůtu, kdy bude možné dovolání podat, na jeden měsíc.
Lavický důvod změny ilustroval na případu zesnulého advokáta Zdeňka Altnera a ČSSD. Jde podle něj o typický příklad, kdy žalovaná strana měla být nucena plnit pravomocný rozsudek a může dojít k tomu, že věc bude vrácena zpět k soudům nižšího stupně. Pak vzniká otázka, jak takové plnění vracet.

Nejvyšší soud je podle svého dnešního vyjádření pro Českou justici připraven na čistě odborné bázi na téma věcného záměru civilního řádu soudního s Ministerstvem spravedlnosti co nejdříve aktivně komunikovat. „Proto předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. svolal hned na dnešní odpoledne poradu vedení, které se zúčastnili místopředseda JUDr. Roman Fiala, předseda občanskoprávního a obchodního kolegia JUDr. Vladimír Kůrka i předseda trestního kolegia JUDr. František Púry, Ph.D.,“ uvedl mluvčí soudu Petr Tomíček.
Vedení Nejvyššího soudu se na poradě shodlo na tom, že je nutno zveřejněný dokument napříč soudem co nejdříve prostudovat. Stejně jako veřejnost, i Nejvyšší soud má k dispozici kompletní téměř tří set stránkový text až dnes a je potřeba jej prodiskutovat s jednotlivými soudci. „Z těchto důvodů Nejvyšší soud předpokládá, že své odborné připomínky zveřejní s odstupem několika týdnů. Nejprve se vyjádří k zásadním otázkám věcného záměru a poté je připraven diskutovat také o jednotlivých detailech navrhovaných změn,“ doplnil Tomíček.

Upravit by se v novém OSŘ také měla zásada koncentrace řízení. Současná hranice je pevně daná a neumožňuje reagovat například na složitost věci. Podle Lavického tak dochází k tomu, že koncentraci obchází samotní soudci.

Nový OSŘ by měl svou ucelenou koncepcí garantovat, že občanskoprávní řízení budou rychlá, bez zbytečných nákladů a formalismů. Mělo by podle něj také možné dospět k věcně správným rozhodnutím, což je podle Lavického základ.

Věcný záměr návrhu OSŘ má 293 stran. Pelikán by chtěl v tomto volebním období vytvořit návrh jeho paragrafovaného znění.

Eva Paseková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY