Pondělí, 19. dubna, 2021

Seniorka spadla z kola, policisté jí za to přišli dát pokutu do nemocnice

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Žena ve věku sedmdesát dva let jela brzo ráno obcí na kole do kostela. Při odbočování vpravo se lekla protijedoucího auta, seskočila z kola, špatně došlápla a zlomila si kotník. Během její následné hospitalizace ji v nemocnici navštívil policista a uložil jí pokutu, protože se plně nevěnovala řízení jízdního kola. Ombudsmanka považuje postup policie za nezákonný, nemravný a nedůstojný. Během šetření konstatovala pochybení policisty, Krajského ředitelství policie Zlínského kraje a policejního prezidenta. Ti své pochybení odmítají.

Policii přivolal na místo nehody nezletilý svědek, který však samotný pád neviděl – slyšel pouze pád kola a pak již viděl ženu ležet na zemi. Policista na místě nehody zjistil, že je povrch vozovky nerovný a byl několikrát opravován. Existují tedy pochybnosti, zda byl pád z kola skutečně způsoben nevěnováním se řízení. Nebylo nijak prokázáno, že se žena nevěnovala řízení kola. Důkaz pro takové tvrzení chybí.

I když by formálně bylo možné připustit, že se žena dopustila přestupku, je podle veřejné ochránkyně práv sporné, zda byly ohroženy zájmy společnosti a bylo nutné ukládat pokutu.

Problematická je pak podle Šabatové samotná návštěva policisty v nemocnici, která pak přiměla jejího syna k podání stížnosti na jednání policisty. Podle stěžovatele policista jeho matku řádně nepoučil, že má právo odmítnout výpověď, pokud by jí mohla uškodit, nebo že protokol nemusí podepsat. Žena podle všeho protokol i blokovou pokutu podepsala ze strachu, že to musí udělat. Tomuto jednání byla přítomna další žena na pokoji, která však během šetření stížnosti nebyla policií nikdy vyslechnuta.

Nevyslechnutí této svědkyně považuje ombudsmanka za pochybení, kterého se dopustilo Krajské ředitelství policie Zlínského kraje. Spočívá v nedostatečném zjištění skutkového stavu při vyřizování stížnosti, kterou na postup policisty podal syn stěžovatelky.

Ombudsmanka by v podobných případech uvítala a doporučovala, aby policie přehodnotila praxi ukládání blokových pokut v nemocnicích. Situace, kdy pacient nemá možnost z kontaktu s policistou vystoupit (odejít), je v cizím prostředí, přítomnost policisty je nečekaná, nemá možnost přípravy obhajoby a promyšlení všech důsledků, může vést k tomu, že podepíše blokovou pokutu jen proto, aby tento nepříjemný nebo nekomfortní zážitek pominul.

Během šetření Ředitel Krajského ředitelství policie Zlínského kraje poukázal na povinnost řidiče sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích a trval tak na důvodech pro uložení pokuty. Svědkyni návštěvy policisty v nemocnici pak nevyhledali pro to, že by mohla být ovlivněna synem stěžovatelky. Policejní prezident zákonnost uložené blokové pokuty opírá o samotný souhlas stěžovatelky s blokovou pokutou.

(red)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY